พิธีการทางศุลกากร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสและศุลกากร – ทำงานร่วมกันเพื่อมอบบริการขนส่งแก่คุณ

ศุลกากร – แม้เป็นคำที่เรียบง่าย – แต่แท้จริงแล้วในโลกนั้นเราจะให้นิยามคำดังกล่าวนี้อย่างไรเมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา? ค้นพบคำตอบว่า ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสทำอย่างไรเพื่อปรับตัวเข้ากับคำนิยามของข้อบังคับศุลกากรที่กว้างขวางเพื่อให้ชิปเมนท์ของคุณผ่านพิธีการศุลกากรไปได้อย่างรวดเร็ว
 • ที่สำคัญก่อนอื่น ศุลกากรคือหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งในระดับชาติ หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงานคือการเก็บภาษีและการปกป้องภาษีศุลกากร
 • การจัดการภาษีศุลกากรเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการควบคุมการไหลเข้าและไหลออกของสินค้า ดังนั้น พิธีการศุลกากรจึงเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ประเทศแหล่งผลิตสินค้าและสิ้นสุดลงที่ประเทศที่หมายปลายทาง
 • ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสจัดการแก้ปัญหาข้อสงสัยจากหน่วยงานศุลกากรทั้งหมดแทนคุณ เมื่อสินค้าของคุณผ่านศุลกากรแล้ว เราจะจัดการส่งผ่านสินค้าไปยังที่หมายปลายทางทันที
 • ในการขนส่งทั่วโลก มีบางครั้งที่ต้องเจอกับปัญหาข้อจำกัดท้องถิ่น และนี่คือสาเหตุที่ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการขนส่งแบบ door-to-door มักอาจรวมค้นทุนในการผ่านพิธีการศุลกากรเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี
 • การดำเนินการด้านศุลกากรหลายล้านรายการไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสก็ยินดีทำหน้าที่ดังกล่าวในแต่ละวันเพราะเราเป็นตัวแทนออกของของลูกค้าทุกคน
 • ด้วยบริการที่ดีเอชแอลจัดสรรให้กับลูกค้าในทุกพื้นที่ เราจึงเป็นตัวแทนออกของที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องมั่นใจว่างานเอกสารศุลกากรของคุณนั้นถูกต้องและครบถ้วนเสมอ
 • เมื่อตรวจสอบดีแล้ว รายละเอียดเกี่ยวกับชิปเมนท์ของคุณจะถูกส่งไปยังหน่วยงานศุลกากร หน่วยงานดังกล่าวจะประสานกับเราเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้สินค้าของคุณถึงที่หมายโดยเร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสจะยืนยันความถูกต้องของเอกสารและข้อมูลทั้งหมดของชิปเมนท์แต่ละรายการ เพราะชิปเมนท์จะไม่สามารถผ่านศุลกากรได้จนกว่าเอกสารต่างๆ จะครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์
 • สินค้าบางประเภทที่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสทำการขนส่งนั้นถูกจัดให้เป็นสินค้าประเภทที่ต้องมีรหัสสินค้า การจำแนกเช่นนี้ใช้บังคับกับสินค้าทุกประเภทที่ขนส่งและรหัสสินค้านั้นจะต้องพิจารณาตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของศุลกากรที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
 • รหัสสินค้าจะเป็นข้อมูลที่สำคัญมากเมื่อสินค้าผ่านไปถึงหน่วยงานศุลกากร
 • การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าบางชนิดอาจถูกจำกัดหรือถูกห้าม ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นหน้าที่สำคัญของศุลกากรที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ให้สัมฤทธิ์ผล
 • นอกจากนี้ หน่วยงานศุลกากรแต่ละหน่วยงานมีอำนาจและดุลพินิจที่จะตั้งอัตราค่าปรับได้เอง ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ตรวจสอบ
กลับขึ้นไปข้างบน