พิธีการทางศุลกากร

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสและหน่วยงานศุลกากร ทำงานร่วมกันเพื่อการขนส่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ

ศุลกากร – แม้เป็นคำที่เรียบง่าย – แต่แท้จริงแล้วในโลกนั้นเราจะให้นิยามคำดังกล่าวนี้อย่างไรเมื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา? ค้นพบคำตอบว่า ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสทำอย่างไรเพื่อปรับตัวเข้ากับคำนิยามของข้อบังคับศุลกากรที่กว้างขวางเพื่อให้ชิปเมนท์ของคุณผ่านพิธีการศุลกากรไปได้อย่างรวดเร็ว
 • หน่วยงานศุลกากรรับผิดชอบในการออกกฎควบคุมและดูแลข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นการช่วยปกป้องทั้งรายได้ เสถียรภาพและความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีและความเจริญรุ่งเรืองของผู้คนในประเทศและภาคธุรกิจ รวมถึงการจัดการควบคุมบริเวณพรมแดน
 • ศุลกากรคือหน่วยงานที่อยู่ภายในประเทศนั้นๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้ ความรับผิดชอบแรกของศุลกากรนั้นไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ แต่หมายรวมถึงการปกป้องด้านภาษีและอากร
 • การจัดการด้านภาษีและอากรนี้จำเป็นในการควบคุมการหมุนเวียนของสินค้าที่ออกและเข้าประเทศ ดังนั้น กระบวนการด้านศุลกากรจะเริ่มขึ้นภายในประเทศต้นทางและสิ้นสุดลงในประเทศปลายทาง
 • การดำเนินการด้านศุลกากรสำหรับสินค้าหลายล้านชิ้นที่ผ่านเข้าออกประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย และนี่คือสิ่งที่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสปฏิบัติทุกวันเพื่อลูกค้าที่อยู่ทั่วโลก
 • จากการที่ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีบริการดำเนินการด้านศุลกากรให้กับลูกค้าทุกที่ทั่วโลก ทำให้เรากลายเป็นผู้ให้บริการด้านศุลกากรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก บทบาทของเราคือการทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ลูกค้าต้องเตรียมนั้นสอดคล้องและถูกต้องในทุกๆ ครั้ง
 • เมื่อผ่านการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับชิปเมนต์ของคุณจะถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหน่วยงานศุลกากรที่ดูแล และเนื่องจากความร่วมมืออย่างดีระหว่างกัน หน่วยงานศุลกากรจะดำเนินการเคลียร์สินค้าของคุณและนำออกมาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสจะทำงานร่วมกับหน่วยงานศุลกากรในนามของคุณ เมื่อสินค้าถูกเคลียร์ออกมาแล้ว เราจะรีบดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก่อนจะจัดส่งไปยังผู้รับ
 • การให้รายละเอียด customs invoice (ทั้ง Commercial และ Proforma) ที่ครบถ้วนและถูกต้อง และรายละเอียดเวย์บิลที่ถูกต้อง มีความจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินพิธีการด้านศุลกากรประสบความสำเร็จ ชิปเมนต์จะไม่ผ่านศุลกากรเลย ถ้าหากข้อมูลและเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
 • อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญคือการให้คำอธิบายสินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ส่งต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วน มีรายละเอียดที่เจาะจงเกี่ยวกับสิ่งของชิ้นนั้นๆ มากพอและต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น Women's T-Shirt made of cotton เป็นต้น คำอธิบายสินค้าที่กว้างเกินไป เช่น samples หรือ spare parts ไม่สามารถนำมาใช้อธิบายสินค้าได้
 • สินค้าที่ส่งไปต่างประเทศจะถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้รหัสสินค้า (หรือที่รู้จักกันในชื่อพิกัดศุลกากร) เพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินพิธีศุลกากร รหัสนี้เป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนดโดยองค์การศุลกากรโลก
 • พิกัดศุลกากรคือข้อมูลชุดสำคัญที่ใช้เมื่อสินค้าถูกส่งเข้าไปยังหน่วยงานศุลกากร เพราะมันจะช่วยจำแนกได้ว่าสินค้าแต่ละประเภทได้รับสิทธิประโยชน์อะไร หรือต้องใช้เอกสารเฉพาะอะไรประกอบการนำเข้าและส่งออก และยังช่วยบอกได้ว่าต้องเสียภาษีศุลกากรอัตราเท่าไร
 • การนำเข้าหรือส่งออกสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งอาจถูกกำกัดหรือต้องห้ามในประเทศใดๆ ขึ้นอยู่กับกฎ ระเบียบและข้อกำหนดในประเทศนั้นๆ และเป็นหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรที่มีอำนาจบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อกำหนดขึ้นมานั่นเอง
 • นอกจากนี้ หน่วยงานศุลกากรในท้องถิ่นยังมีอำนาจในการตั้งค่าธรรมเนียมนำเข้าและส่งออกโดยหน่วยงานเอง ขึ้นอยู่กับประเภทของชิปเมนต์ที่นำเข้าส่งออก และโครงสร้างระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลับขึ้นไปข้างบน