Nakliye Tehlikeli Mallar

(Tehlikeli madde veya tehlikeli malzeme olarak da bilinen) Tehlikeli mallar, sağlığa veya mal ve can güvenliğine yönelik yüksek risk teşkil eden tüm maddeler veya malzemelerdir. İlk olarak bir gönderinin tehlikeli madde sınıfına girdiği tespit edilmeli ve ardından uygun paketleme, iletişim, taşıma ve depolama ile ürünün oluşturduğu riskler azaltılmalıdır. DHL, Tehlikeli Maddelerin taşınması konusunda önemli ölçüde deneyime sahip ve bu alanda kendini kanıtlamış bir taşıyıcı firmadır.

Bilmeniz gerekenler

 • Tehlikeli Maddelerin taşınmasına yönelik yönetmelikler bulunmaktadır
 • Gönderimin usule uygun yapılması konusunda yasal sorumluluk Gönderici'ye aittir.
 • DHL Express açısından Tehlikeli Maddeler kategorisindeki ürünlerin tamamı taşıma için kabul edilebilir mahiyette değildir.
 • Tehlikeli Madde gönderileri için DHL Express'ten ön onay almış olmanız gerekir
 • DHL Express, Tehlikeli Maddeleri belirli kısıtlamalar ve koşullar altında kabul eder
 • Gönderi maksadı konusunda DHL’e bilgilendirme yapılmalıdır
 • Tehlikeli Madde gönderileri ek ücretlere tabidir
Tehlikeli Mallar olarak sınıflandırılan birçok madde gönderi için uygundur.
DHL, aşağıdaki regülasyonlara uyar:
 • DHL Express havayolu hizmetlerinin tümü için IATA
 • ADR (Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Karayollarında Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması), mevzuatlarında ADR konvansiyonunu benimseyen tüm ülkelerde geçerlidir
 • Gönderinin menşei, transit ve varış noktasına bağlı olarak diğer ilgili ulusal mevzuatlar
Open Box
Paketleme
Exclamation Point
Etiketleme
Gümrük Beyanı
Regülasyonlar, Tehlikeli Maddelerin uygun şekilde paketlenmesi, kutuların etiketlenmesi ve malların sevkiyat belgelerinde beyan edilmesi konusunda belirli kuralları içerir.
Bu özelliklere sahip mallar tehlikeli kabul edilir (tehlikeli madde kategorisi bu özelliklerle sınırlı değildirl)
 • Radyoaktif
 • Yanıcı
 • Patlayıcı
 • Aşındırıcı/Korozif
 • Toksik
 • Oksitleyici
 • Bulaşıcı
 • Regülasyona tabi diğer maddeler
Elektronik ekipmanlar, parfümler ve hatta gıda tatlandırıcıları Tehlikeli Madde olarak sınıflandırılabilir. Bazı maddeler veya kimyasallar, belirli koşullarda zararlı hale gelmelerine neden olan özelliklere sahip olabilir.
Üreticiden alınan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu veya Güvenlik Bilgi Formu, içeriklerin sınıflandırılma biçimini tanımlamak için gereken bilgiyi sağlar.
DHL Express, hesap sahiplerinin, bu alanda yeterli derecede eğitim görmelerini, bilgilendirilmelerini ve Tehlikeli Madde gönderilerini ilgili yönetmeliklere ve DHL’nin politika ve prosedürlerine uygun şekilde hazırlamalarını teminat altına almak üzere Tehlikeli Madde gönderilerinde ön onay şartı koşar.
DHL'den ön onay alınmış bir hesabınız olmasını ister misiniz? Konusunda uzman çalışanlarımız profesyonel yardım ve rehberlik sağlamak için yanınızdalar. Tehlikeli Maddeler konusunda uzmanlarımızla iletişime geçin
Yukarı dön