Lityum piller

Lityum Pillerin güvenli bir şekilde taşınması, gönderinizin amaçlandığı gibi teslim edilmesini sağlamak adına kritik önem taşır.

Bilmeniz gerekenler

  • Lityum Piller Tehlikeli Madde olarak sınıflandırılır
  • Lityum Piller için taşımacılık regülasyonları mevcuttur
  • Kusurlu, hasarlı ve toplatılacak pillerin gönderimine izin verilmez
  • Lityum Pillerin mevzuata uygun ve güvenli şekilde taşınmasında yasal sorumluluk Gönderici'ye aittirr
  • DHL Express açısından Lityum Pil tiplerinden bazıları taşıma için kabul edilebilir mahiyette değildir.
  • Lityum Pil gönderisı yapmak için ön onay almış bir DHL Express hesabına sahip olmanız gerekir
Şarj edilebilir (Lityum İyon) veya şarj edilemez (Lityum Metal) olup olmadığına bakılmaksızın, Lityum Pillerle çalışan çok çeşitli elektronik ürünler Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği kapsamına girer.
Lityum piller aşağıdaki koşullarda regülasyona tabidir:
Tehlikeli Maddeler
Tekil
Münferit parçalar olarak gönderilen piller (tekil / toplu)
Örnek: Taşınabilir şarj cihazı
 
Ekipmanla beraber paketlenmiş
Ekipman ve pilleri aynı pakette.
Örnek: Yedek pili olan bir kamera
Ekipmanın içinde
Ekipmana takılı pil
Örnek: Entegre Lityum Pilli tablet
Bu tür içeriklerin hava yoluyla güvenli bir şekilde taşınması ve ICAO / IATA yönetmeliklerine tam uyum gösterilmesi, Göndericinin hukuki sorumluluğundadır. IATA ve DHL, Göndericilerin mevzuatı anlamasına ve uymasına yardımcı olmak için rehber niteliğinde belgeler üretmiştir.
İzin Verildi
  • İçinde 2 taneden az pil veya 4 taneden az düğme pil olan ekipman paketleri, lityum pil işareti olmadan gönderi olarak kabul edilir.
Örnek: İçinde dizüstü bilgisayar bulunan bir pakette 1 lityum iyon pil ve 2 küçük lityum metal düğme pil olabilir.
İzin verilmedi
  • Toplatılma kararı alınmış ya da kusurlu veya hasarlı olduğu bilinen veya böyle olduğundan şüphelenilen Lityum Piller, personel ve ortam açısından yüksek güvenlik riski oluşturur ve bu pillerin hiçbir koşulda uçağa alınmasına müsaade edilmez
  • Dizüstü bilgisayar, cep telefonu veya başka bir cihaz içinde, arızalı veya hasarlı ya da toplatılacak bir Lityum Pil kullanıldığı biliniyorsa veya bundan şüphe ediliyorsa, DHL’nin gönderiyi kabul edebilmesi için pilin cihazdan çıkarılması gerekir.
DHL Express, hesap sahiplerinin, bu alanda yeterli derecede eğitim görmelerini, bilgilendirilmelerini ve Tehlikeli Madde gönderilerini ilgili yönetmeliklere ve DHL’nin politika ve prosedürlerine uygun şekilde hazırlamalarını teminat altına almak üzere Tehlikeli Madde gönderilerinde ön onay şartı koşar.
DHL'den ön onay alınmış bir hesabınız olmasını ister misiniz? Konusunda uzman çalışanlarımız profesyonel yardım ve rehberlik sağlamak için yanınızdalar. Tehlikeli Maddeler konusunda uzmanlarımızla iletişime geçin
Yukarı dön