Какво представляват митата и таксите?

При транспортиране на стоки през международни граници, пратките подлежат на мита и данъци, определени от митниците в държавата на получаване въз основа на стойността, произхода и вида на стоката.

Ръководство за изпращача относно мита и такси

При международна доставка е важно да сте наясно с митата и данъците, и че те могат да се прилагат за Вашата пратка.
Всички видове пратки (включително подаръци, мостри и стоки за ремонт) преминават през процес на освобождаване при внос, както е определено от митническите разпоредби в страната на местоназначение. Пратката се обмитява според вида на стоката, страната на произход, стойността и количеството. Облагаемите пратки подлежат на мито, което е тарифа или такса, налагани върху стоките, когато се транспортират през международните граници.
Изчисляването на митата зависи, в повечето държави, от стойността на облагаемата пратка. За целите на това изчисление, на облагаемите стоки се дава класификационен код, известен като код от Хармонизираната система, който определя приложимата ставка на митото. Тази система е многофункционална международна продуктова номенклатура, разработена от Световната митническа организация и продължава да се допълва.
Плащането на мита, данъци и други такси обикновено е отговорност на получателя, въпреки че DHL Express предлага възможност на клиентите с договор да заплаща от тяхно име.
В този случай, след доставката на пратката, DHL фактурира клиентите за митата и данъците, които са платени от тяхно име в държавата на получаване, като включва и малка административна такса за услугата.
Таксите се налагат върху стоките, когато те се транспортират през политическите граници (макар че в света съществуват някои зони за свободна търговия). Таксите обикновено са свързани с протекционизма, икономическата политика на ограничаване на търговията между нациите.
Таксите обикновено се налагат върху стоките, които се внасят, макар че понякога могат да бъдат наложени и върху стоки, които се изнасят.

Ръководство за получателя за митата и таксите

Получили сте пратка и трябва да знаете какви са задълженията Ви за заплащане на мита и такси?

 

Може да Ви бъдат начислени мита и данъци за продукти, закупени онлайн, защото:

  • Митата и данъците може да не са включени в цената на стоките, които купувате онлайн, и следователно може да не са включени в общите разходи за доставка, които плащате на онлайн търговеца. Проверете в уебсайтовете на търговците на дребно дали покупните цени вече включват мита и данъци.
  • Когато купувате стоки онлайн, някои или всички от тези стоки може да не са с произход от държавата, в която пребивавате, поради което подлежат на мито и/или данъци, което е такса или данък, наложен върху стоките, когато се транспортират през международни граници.
  • Когато стоките не се изпращат в страната (в рамките на Вашата държава) или в рамките на един митнически съюз, като например Европейския съюз, Вие сте длъжни да заплатите всички входящи мита, данъци и други такси, които местните митнически власти считат за подходящи, и съгласно законодателната рамка в страната на вноса.
  • За да гарантираме, че можем да доставим Вашите стоки във възможно най-кратък срок след влизане в държавата или митническия съюз, DHL заплаща на митническите власти от Ваше име всички мита и данъци, дължими върху стоките (и Ви таксува след това).
  • DHL обикновено ще Ви уведомява за плащането на мита и данъци (към DHL), като например изпраща връзка за плащане онлайн. Бързото онлайн плащане гарантира безпроблемна доставка на Вашата пратка.
  • Какви суми са дължими, ако има такива, зависи от това откъде се изпращат стоките, от вида им, тяхната транзакционна стойност и теглото на праката, както и други разходи, които митническите органи определят, че трябва да бъдат добавени към стойността на Вашата пратка.
Когато купувате стоки онлайн, винаги трябва да проверявате също така дали те са били изпратени до вашия адрес от:
  • Вашата страна
  • Друга страна
  • 3-та държава (извън Вашата държава от митническия съюз)
  • Забележка: Когато стоките са за търговска цел, правилата са различни.
Подаръкът се определя като нещо, изпратено от едно частно лице на друго и такива стоки не са обект на вносна такса, ако стойността им е под определен местен праг.
Поръчването и плащането на стоки с произход извън Вашата страна или митнически съюз за изпращане до лице, различно от купувача, не отговаря на митническата дефиниция за подарък.
Повече За нас Мита и данъци
Върнете се в началото