Често задавани въпроси – Мита и данъци

Изчисляването на митата зависи, в повечето държави, от стойността на облагаемата пратка. За целите на това изчисление, на облагаемите стоки се дава класификационен код, известен като код от Хармонизираната система, който определя приложимата ставка на митото. Тази система е многофункционална международна продуктова номенклатура, разработена от Световната митническа организация и продължава да се допълва.
 • Независимо дали дадена пратка е подарък или не, тя трябва да премине през процедура за внос, както е определено от закона в страната по местоназначение. Пратката се освободжава от митница на базата на страната на произход, стойността и количеството, но не и нейната цел.
 • Облагаемите пратки подлежат на мито, което е тарифа или такса, налагани върху стоките, когато се транспортират през международните граници.
Нужен Ви е клиентски код в DHL, за да платите митата и таксите вместо получателя.

При пристигане на пратката, митническите власти в страната на местоназначение, определят дали са приложими някакви мита и такси.

 

 • Това се основава на информацията, посочена на етикета за изпращане (или товарителницата) и митническите документи - в частност съдържание на пратката, декларирана стойност и тегло.
 • Митата и таксите се отнасят само до пратки, които пътуват извън територията на Европейския съюз, и не всички стоки се облагат с тях.
Да, вносните мита обикновено не се прилагат за пратки, пътуващи в рамките на митнически съюз, като например Европейския съюз. Възможно е обаче да се прилагат данъци.

Стоки, поръчани онлайн

Онлайн търговецът има споразумение с DHL, за доставка на стоките, поръчани онлайн.
 • Митата и таксите обикновено не са включени в цената на стоките, които поръчвате онлайн.
 • При закупуване на стоки онлайн, някои или всички от тези стоки, може да не произхождат от страната, в която пребивавате,
 • Когато стоките не се транспортират вътрешно (в рамките на Вашата страна) или в рамките на един митнически съюз, като Европейския съюз, Вие сте длъжен да заплатите всички входящи мита и такси, които местните митнически органи преценят за необходимо.
 • За да гарантира, че куриерът на DHL може да достави стоките Ви в най-кратки срокове след влизането във Вашата страна или митнически съюз, DHL плаща на митническите органи от Ваше име всякакви мита и такси, които се дължат за стоките.
 • DHL доставя стоките Ви до Вас веднага, след като заплатените от Ваше име мита и такси бъдат напълно възстановени на DHL.

Макар че си поръчвате стоките онлайн, те все пак са обект на вносна процедура за освобождаване на пратката през митницата. Митническото освобождаване зависи от:

 • Страната на произход
 • Стойността, включително транспортните разходи
 • Количеството на стоките

Всяка страна си има свои митнически закони и митата за различните видове стоки и тяхната стойност са определени на местно ниво. DHL, като всяка международна транспортна компания, трябва да спазва митническото законодателство, поради което DHL заплаща митата от името на получателя, за да може да освободи стоките при пристигането им.

Вие не заплащате на DHL допълнителни транспортни разходи. По-скоро сте били помолени да заплатите мита, такси и други вносни такси, свързани с митническото освобождаване във Вашата страна, според местното законодателство.
Всички видове пратки (включително подаръци, мостри и стоки за ремонт) преминават през процес на освобождаване при внос, както е определено от митническите разпоредби в страната на местоназначение. Пратката се обмитява според вида на стоката, страната на произход, стойността и количеството. Вие трябва да заплатите мито или такси само ако стойността на подаръка надхвърля установения местен праг.
Всяка страна има ограничения за внасяните стоки, които са за лична употреба. Това се прави с цел да се избегнат злоупотреби и да се разграничат стоките за лична употреба от тези за търговска цел.

В зависимост от стойността и типа стоки, които се внасят, може да очаквате следното:

 • Мито по внос (процент от стойността на пратката и транспортни разходи)
 • Местен данък
 • Такса на DHL за предварително плащане
 • Регулаторни такси, ако има такива
Онлайн търговецът има споразумение с DHL, за доставка на стоките, поръчани онлайн.
 • Митата и таксите обикновено не са включени в цената на стоките, които поръчвате онлайн.
 • При закупуване на стоки онлайн, някои или всички от тези стоки, може да не произхождат от страната, в която пребивавате,
 • Когато стоките не се транспортират вътрешно (в рамките на Вашата страна) или в рамките на един митнически съюз, като Европейския съюз, Вие сте длъжен да заплатите всички входящи мита и такси, които местните митнически органи преценят за необходимо.
 • За да гарантира, че куриерът на DHL може да достави стоките Ви в най-кратки срокове след влизането във Вашата страна или митнически съюз, DHL плаща на митническите органи от Ваше име всякакви мита и такси, които се дължат за стоките.
 • DHL доставя стоките Ви до Вас веднага, след като заплатените от Ваше име мита и такси бъдат напълно възстановени на DHL.

Макар че си поръчвате стоките онлайн, те все пак са обект на вносна процедура за освобождаване на пратката през митницата. Митническото освобождаване зависи от:

 • Страната на произход
 • Стойността, включително транспортните разходи
 • Количеството на стоките

Всяка страна си има свои митнически закони и митата за различните видове стоки и тяхната стойност са определени на местно ниво. DHL, като всяка международна транспортна компания, трябва да спазва митническото законодателство, поради което DHL заплаща митата от името на получателя, за да може да освободи стоките при пристигането им.

Вие не заплащате на DHL допълнителни транспортни разходи. По-скоро сте били помолени да заплатите мита, такси и други вносни такси, свързани с митническото освобождаване във Вашата страна, според местното законодателство.

Независимо дали стоката е подарък или не, тя все пак трябва да премине през вносна процедура, както е определено от митническото законодателство в страната на получаване. Стоката се освобождава през митница в зависимост от страната на произход, стойността и количеството й, а не според целта. Вие трябва да заплатите мито или такси само ако стойността на подаръка надхвърля установения местен праг.

Всяка страна има ограничения за внасяните стоки, които са за лична употреба. Това се прави с цел да се избегнат злоупотреби и да се разграничат стоките за лична употреба от тези за търговска цел.

В зависимост от стойността и типа стоки, които се внасят, може да очаквате следното:

 • Мито по внос (процент от стойността на пратката и транспортни разходи)
 • Местен данък
 • Такса на DHL за предварително плащане
 • Регулаторни такси, ако има такива

Научете повече за таксите - Заплащане на митнически такси/мито, ДДС, други/ от името на получател без активен клиентски номер и Заплащане на митнически такси от името на получател с активен клиентски номер

Вносните мита и такси могат да бъдат заплатени в брой на куриера при доставка на Вашата пратка или през онлайн портала за плащане, посредством линка, който ще получите в текстово съобщение или имейл. Плащанията могат да бъдат направени с дебитна или кредитна карта (само VISA и MasterCard).

Върнете се в началото