Create and Edit Field Guidelines

Pokyny pro pole


Čísla polí jsou zarovnána se sloupci souboru. 

Váš soubor musí být připraven podle těchto pokynů:

  • Požadováné musí být uvedeno pro každý kontak
  • Doporučené– v průběhu přepravního procesu je potřeba vyplnit kompletní údaje o adrese
  • Volitelné – pole mohou zůstat prázdná, ale pomohou ušetřit čas při vytváření zásilky

Pole Volitelné Maximální počet znaků  Formát Popis a tipy Příklad
Jméno a příjmení Povinný údaj 35 Alfa/Numerické/
Symboly
Jméno a příjmení
(nepoužívejte oddělovače mezi jmény)
Jan Novak
Společnost Povinný údaj 88 Alfa/Numerické/
Symboly
Název firmy
(pokud nemáte Název firmy, vložte znovu jméno a příjmení kontaktu)
DHL Express
Přezdívka Volitelný 135 Alfa/Numerický Vaše jedinečné pojmenování, které Vám pomůže rozlišit mezi duplicitními názvy a množstvím lokalit ve Vašem adresáři. Jan v DHL
Emailová adresa 1 Povinný údaj 45 Alfa/Numerické/
Symboly
Formát: jmeno@email.com jnovak@
firemnimail.com
Emailová adresa 2 Volitelný 45 Alfa/Numerické/
Symboly
Formát: jmeno@email.com jnovak@
osobnimail.com
Emailová adresa 3 Volitelný 45 Alfa/Numerické/
Symboly
Formát: jmeno@email.com asistent@
firemnimaill.com
Emailová adresa 4 Volitelný 45 Alfa/Numerické/
Symboly
Formát: jmeno@email.com sklad@
jinaspolecnost.com
Emailová adresa 5 Volitelný 45 Alfa/Numerické/
Symboly
Formát: jmeno@email.com  
Typ kontaktu Povinný údaj 1 Alfa M - Mobil, D - Domů,
K - Kancelář 
M
Telefonní číslo Kód země Povinný údaj 6 Číselné Telefonní číslo země
(vynechat jakoukoliv počáteční nulu)
44
Telefonní číslo Povinný údaj 70 Číselné Pouze číslice, bez mezer a interpunkce
(vyloučit jakoukoliv počáteční nulu)
5553239000
Rozšíření Volitelný 5 Číselné Pouze číslice, bez mezer a interpunkce 37
Fax Volitelný 70 Číselné Pouze číslice, bez mezer a interpunkce
(vyloučit jakoukoliv počáteční nulu)
2088188888
IČO/DIČ Volitelný 35 Alfa/Numerický Identifikátor země používaný pro daňové účely DPH123
Přezdívka 2 Volitelný 135 Alfa/Numerický Dodatečný jedinečný identifikátor, který Vám pomůže rozlišovat mezi duplicitními názvy a množstvím lokací Jan správce účtu
Číslo EORI Volitelný 35 Alfa/Numerický Daňové identifikační číslo EORI123
Typ daně CNPJ/CPF Volitelný 35 Alfa Typ daňové identifikace  
Daňové identifikační číslo CNPJ/CPF Volitelný 35 Alfa/Numerický Daňové identifikační číslo  
IE/RG Volitelný 35 Alfa/Numerický Daňové identifikační číslo  
Země Volitelný 45 Alfa Název země United Kingdom
Kód země Povinný údaj 2 Alfa Dvoupísmenný ISO kód země GB
Adresa 1 Povinný údaj 45 Alfa/Numerický Adresa 1 3333 N Main St
Adresa 2 Volitelný 45 Alfa/Numerický Adresa 2 101
Adresa 3 Volitelný 45 Alfa/Numerický Adresa 3  
PSČ

Doporučené

35 Alfa/Numerický V případě, že země má poštovní směrovací číslo, je potřeba jej uvést  TW4 6JS
Město Povinný údaj 45 Alfa/Numerický Název města Hounslow
Předměstí

Doporučené

45 Alfa V případě, že země vyžaduje předměstí, je třeba tuto informaci uvést. England
Oblast/Kraj/Provincie Volitelný 35 Alfa V případě, že země vyžaduje název státu, uveďte prosím tuto informaci  
Kód státu/oblasti

Doporučené

2 Alfa/Numerický V případě, že země vyžaduje kód státu, je potřeba jej uvést: například Kalifornie CA
Číslo účtu – pro zásilky Volitelný 9 Alfa/Numerický Účet, který by měl být nastaven jako výchozí 123456789
Číslo účtu – Přepravní poplatky účtovat Volitelný 9 Alfa/Numerický Účet, který by měl být nastaven jako výchozí 123456789
Číslo účtu – Účtovat cla a daně Volitelný 9 Alfa/Numerický Účet, který by měl být nastaven jako výchozí 123456789
Číslo účtu – Účtovat cla Volitelný 9 Alfa/Numerický Účet, který by měl být nastaven jako výchozí 123456789
Číslo účtu – Účtovat daně Volitelný 9 Alfa/Numerický Účet, který by měl být nastaven jako výchozí 123456789
Celní dodací podmínky Volitelný 3 Alfa Také známé jako Incotermy DAP
Poznámky Volitelný 255 Alfa/Numerický Přidejte poznámky k tomuto kontaktu - například jedinečné přepravní preference a požadavky (viditelné pouze Vámi v Tento účet je určen pouze pro vzorky. Všechny objednávky musí být odeslány na jiný účet.
Reference 1 Volitelný 35 Alfa/Numerické/
Symboly
Reference, která má být vytištěna na přepravním štítku a faktuře Pouze příklad - nepoužívejte
Reference 2 Volitelný 35 Alfa/Numerické/
Symboly
Doplňující reference (nezobrazí se na přepravních dokumentech); viditelné pouze pro Vás při prohlížení detailů o zásilce Materiál #49  
Reference 3 Volitelný 35 Alfa/Numerické/
Symboly
Doplňující reference (nezobrazí se na přepravních dokumentech); viditelné pouze pro Vás při prohlížení detailů o zásilce Pouze doručení do konce pracovního dne
Reference 4 Volitelný 35 Alfa/Numerické/
Symboly
Doplňující reference (nezobrazí se na přepravních dokumentech); viditelné pouze pro Vás při prohlížení detailů o zásilce