Příplatky

DHL Express si zakládá na tom, aby každý zákazník dostal ten nejlepší možný servis. I proto se snažíme nabízet lepší logistické pokrytí, než jakákoli jiná společnost.
Příplatek
Popis
Jak účtujeme
Cena
Nebezpečné zboží
Nebezpečné zboží
Přeprava nebezpečného zboží
Zobrazit více
Zobrazit méně
Nebezpečné zboží

Za přepravu zásilek se účtuje příplatek, pokud přeprava zásilek zahrnuje manipulaci s látkami a komoditami klasifikovanými jako plně regulované v souladu s předpisy IATA o nebezpečném zboží.

Vyžaduje se smluvní dohoda.

Za zásilku
2,100.00 Kč
Nebezpečné zboží v minimálním množství
Můžeme přepravovat pouze určité množství nebezpečného zboží.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Nebezpečné zboží v minimálním množství

Tento fixní příplatek se vztahuje na zásilky, které obsahují látky a komodity, které jsou přepravovány v minimálním množství jako Excepted Quantity v souladu s IATA předpisy o nebezpečném zboží.

Vyžaduje se smluvní dohoda.

Za zásilku
130.00 Kč
Suchý led UN1845
Když chlad není dost chladný
Zobrazit více
Zobrazit méně
Suchý led UN1845

Za manipulaci a přepravu suchého ledu UN1845, který se používá pro chlazení zboží, jež není považováno za nebezpečné, se účtuje servisní příplatek.

Vyžaduje se smluvní dohoda.

Za zásilku
250.00 Kč
Spotřební zboží
Balení obsahující parfémy a léky na předpis určené pro maloobchod.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Spotřební zboží

Příplatek se vztahuje na zásilky se spotřebním zbožím (jako jsou parfémy, vody po holení, aerosoly, lak na nehty a léky na předpis, na které se vztahuje sekce IATA ID8000), které jsou zabaleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny soukromým osobám (B2C).

Vyžaduje se smluvní dohoda.

Za zásilku
500.00 Kč
Výjimka z přepravy ADR
Pozemní přeprava nebezpečného zboží v krabicích (ADR)
Zobrazit více
Zobrazit méně
Výjimka z přepravy ADR

Pokud celkové množství nebezpečného zboží baleného v krabici a převáženého v pozemním dopravním prostředku (např. dodávce, nákladním autě nebo přívěsu) přesáhne limity, které ADR regulace stanovuje jako „omezené množství“, budou vyměřeny dodatečné poplatky.

Přeprava většího než omezeného množství nebezpečného zboží v pozemní přepravě je umožněna pouze smluvním zákazníkům.

Za zásilku
2100.00 Kč
Omezené množství ADR
Přeprava nebezpečného zboží po zemi.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Omezené množství ADR

Příplatek je účtován za zásilky, které obsahují nebezpečné věci přepravované po silnici podle ustanovení dohody ADR o přepravě v omezeném množství.

Maximální hrubá hmotnost jednoho přepravního kusu je omezena na 30kg. Zásilky mohou být k přepravě přijaty pouze od schválených odesílatelů.

Za zásilku
500.00 Kč
Lithiové baterie (se zařízením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II
Přeprava lithiových baterií se zařízením.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Lithiové baterie (samostatné) - Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

Lithium Ion PI 966, Section II

Servisní poplatek bude účtován u každé zásilky obsahující lithium-iontové baterie se zařízením. Tyto zásilky musí být v souladu se schválenou instrukcí IATA o balení 966, část II a jsou přijímány pouze schválenými odesilateli.

Lithium Metal PI969, Section II

Servisní poplatek bude stanoven u každé zásilky obsahující lithium-kovové baterie se zařízením. Tyto zásilky musí být v souladu se schválenou instrukcí IATA o balení 969, část II a jsou přijímány pouze schválenými odesilateli.

Za zásilku
130.00 Kč
Lithiové baterie (v zařízení) - Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI970, Section II
Přeprava lithiových baterií v zařízení
Zobrazit více
Zobrazit méně
Lithiové baterie (se zařízením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II

Lithium Ion PI 967, Section II

Zásilky obsahující lithium-iontové baterie v zařízení jsou akceptovány pouze pokud jsou v souladu se schválenou IATA instrukcí o balení 967, sekce II.

Lithium Metal PI970, Section II

Zásilky obsahující lithium-kovové baterie v zařízení jsou akceptovány pouze pokud jsou v souladu se schválenou IATA instrukcí o balení 970, sekce II.

Společnost DHL si vyhrazuje právo odmítnout zásilky, o nichž je známo nebo u nichž existuje podezření, že obsahují vadné nebo poškozené baterie.

Za zásilku
Zdarma
Biologický Materiál
Přeprava biologických látek
Zobrazit více
Zobrazit méně
Lithiové baterie (v zařízení) - Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI970, Section II

Zásilky obsahující biologické látky kategorie B (UN3373) nebo geneticky modifikované organismy podle UN3245 jsou přijímány pouze v kombinaci s DHL MEDICAL EXPRESS.

Vyžaduje se smluvní dohoda.

Za zásilku
Zdarma
Odlehlá oblast
Doručení do vzdálené oblasti
Když posíláte do odlehlé oblasti
Zobrazit více
Zobrazit méně
Doručení do vzdálené oblasti
Tento příplatek se účtuje v případě, když je zásilka doručována do vzdálené nebo obtížně dosažitelné oblasti.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za zásilku

Mezinárodní - 12.00 Kč/kg min. 600.00 Kč za zásilku

Vnitrostátní - 6.00 Kč/kg min. 300.00 Kč za zásilku

Vyzvednutí ve vzdálené oblasti
Vyzvednutí importních zásilek v odlehlých oblastí
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vyzvednutí ve vzdálené oblasti
Tento příplatek se účtuje v případě, když je importní zásilka vyzvedávána ve vzdálené nebo obtížně dosažitelné oblasti.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za zásilku

Mezinárodní - 12.00 Kč/kg min. 600.00 Kč za zásilku

 Vnitrostátní - 6.00 Kč/kg min. 300.00 Kč za zásilku

Bezpečnostní služby
Bezpečnostní riziko
Země, kde DHL působí i přes zvýšené bezpečností riziko.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Bezpečnostní riziko
Příplatek je účtován za zásilku, pokud je tato doručována do oblasti, která je obsluhována DHL se zvýšeným bezpečnostní rizikem v důsledku válečného stavu, občanských nepokojů či přetrvávající hrozby teroristických útoků.
 
Dotčené země: Afgánistán, Irák, Libye, Somálsko, Mali, Niger, Súdán, Sýrie, Ukrajina a Jemen
Za zásilku
550.00 Kč
Destinace se sankcemi OSN
Přeprava v souladu s obchodními omezeními
Zobrazit více
Zobrazit méně
Destinace se sankcemi OSN
Příplatek je účtován za zásilku, pokud je zboží doručováno do oblasti, na kterou byla uvalena sankce Radou bezpečnosti OSN.
 
Dotčené země: Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika (Zair), Irán, Irák, Korejská lidově demokratická republika, Libye, Somálsko, Sýrie a Jemen
Za zásilku
800.00 Kč
Ověřování vývozce
Případy, kdy vaše zásilka může vyžadovat další ověření
Zobrazit více
Zobrazit méně
Ověřování vývozce
Příplatek aplikovaný k přepravnému do destinací, které jsou předmětem obchodního omezení Evropskou unií nebo OFAC (US Office of Foreign Assets Control).
 
Dotčené země: Afgánistán, Bělorusko, Myanmar / Barma, Zimbabwe, Rusko a Libanon
Za zásilku
800.00 Kč
Oprava dat
Oprava adresy
Naší prioritou je dostat vaši zásilku do správných rukou.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Oprava adresy
Pevně stanovený příplatek se vztahuje na každou zásilku, kde odesilatel uvede neúplnou, zastaralou nebo nesprávnou adresu a společnost DHL následně nemůže zásilku doručit. Společnost DHL vyhledá a určí správnou adresu pro úspěšné doručení zásilky.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za zásilku

Mezinárodní - 300.00 Kč

 

Vnitrostátní - 150.00 Kč

Data Entry
Výhodou centralizovaných dat je včasné doručení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Data Entry
Příplatek se vztahuje na každou zásilku zasílanou prostřednictvím papírových nákladních listů, které vyžadují další manuální zpracování. Na elektronickou přepravní dokumentaci se nevztahují žádné dodatečné příplatky.
Za zásilku
130.00 Kč
Nestandardní manipulace
Překročení hmotnosti kusu
Jednotlivé kusy přesahující 70 kg.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Překročení hmotnosti kusu
Za každý kus (vč. paletových zásilek), který přesahuje skutečnou nebo volumetrickou hmotnost 70 kg, se účtuje fixní příplatek.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za Kus

Mezinárodní - 2,200.00 Kč

 

Vnitrostátní - 1,100.00 Kč

Překročení rozměru kusu
Velké kusy přesahující 120 cm
Zobrazit více
Zobrazit méně
Překročení rozměru kusu

Za každý kus (vč. paletových zásilek), který svými rozměry přesáhne 120 cm, se účtuje fixní příplatek.

Nevztahuje se na kusy, na které byl již aplikován příplatek za překročení hmotnosti kusu.

 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za Kus

Mezinárodní - 1,500.00 Kč

 

Vnitrostátní - 750.00 Kč

Obtížně manipulovatelný kus
Pokud posíláte nestohovatelné palety
Zobrazit více
Zobrazit méně
Obtížně manipulovatelný kus
Tento pevně stanovený příplatek je účtován za každou nestohovatelnou paletu zásilky, a to buď na žádost odesílatele, anebo na základě tvaru, obsahu nebo balení zásilky.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za Kus

Mezinárodní - 4,700.00 Kč

 

Vnitrostátní - 2,350.00 Kč

Dočasné příplatky
Mimořádná situace
Pokračování služeb při mimořádných situacích
Zobrazit více
Zobrazit méně
Mimořádná situace
Tento příplatek se aplikuje ve výjimečných případech, kdy je společnost DHL nucena pokrýt náklady spojené s dočasnými nouzovými situacemi mimo kontrolu společnosti DHL, které nebylo možné předvídat na počátku dohody.
Změny cen paliv mají za následek měnící se celkové náklady na expresní přepravu, což vede k nutnosti zavádět proměnlivý palivový příplatek, který může podle pohybu cen paliv růst, klesat nebo je možné jej zcela zrušit v souladu s vývojem cen pohonných hmot.
Time Definite mezinárodní a vnitrostátní expresní přeprava
Měsíc
Příplatky
Červen 2022
35.75%
Květen 2022
32.25%
Duben 2022
25.50%
Day Definite přeprava po Evropě
Měsíc
Příplatky
Červen 2022
17.00%
Květen 2022
18.50%
Duben 2022
14.50%
Více o Palivovém příplatku
Zobrazit méně
Výše palivového příplatku pro Time Definite mezinárodní a vnitrostátní expresní přeprava se odvozuje na základě měsíčních průměrných spotových cen kerosenového leteckého paliva USGC US Gulf Coast kerosene-type jet fuel) vyhlašovaných Ministerstvem energetiky USA.
Výše palivového příplatku pro Day Definite services se odvozuje od místní ceny dieslového paliva stanovené příslušným způsobem. Příplatek se váže na spotřebitelskou cenu motorové nafty v místní měně, včetně cla a daní, která je zveřejňována zde. V Evropě ji stanoví Evropská komise pro energetiku a dopravu ve zpravodaji Oil Bulletin.
Při použití indexu cen dojde k dvouměsíční prodlevě. Například pro stanovení palivového příplatku v březnu se použije průměrná měsíční cena paliva v lednu. Vyplývá to z termínů zveřejnění dat o okamžitých cenách.
Palivový příplatek se vztahuje na přepravní poplatky za všechny služby a na následující příplatky (jsou-li relevantní):
 • Sobotní doručení
 • Vyzvednutí v sobotu
 • Bezpečnostní riziko
 • Mimořádná situace
 • Doručení do vzdálené oblasti
 • Vyzvednutí ve vzdálené oblasti
 • Speciální vyzvednutí
 • Nestandardní doručení
 • Soukromá adresa
 • Překročení hmotnosti kusu
 • Překročení rozměru kusu
 • Obtížně manipulovatelný kus
DHL Express si vyhrazuje právo měnit index a tabulku s palivovými příplatky bez předchozího upozornění. Výše palivového příplatku a dobu jeho platnosti určuje společnost DHL výhradně podle svého uvážení.
Současný Index cen Leteckého Benzínu (USD per gallon)
Zobrazit méně
Minimálně
Ale méně než
Příplatek
$2.47
$2.50
23.75%
$2.50
$2.53
24.00%
$2.53
$2.56
24.25%
$2.56
$2.59
24.50%
$2.59
$2.62
24.75%
$2.62
$2.65
25.00%
$2.65
$2.68
25.25%
$2.68
$2.71
25.50%
$2.71
$2.74
25.75%
$2.74
$2.77
26.00%
$2.77
$2.80
26.25%
$2.80
$2.83
26.50%
$2.83
$2.86
26.75%
$2.86
$2.89
27.00%
$2.89
$2.92
27.25%
$2.92
$2.95
27.50%
$2.95
$2.98
27.75%
$2.98
$3.01
28.00%
$3.01
$3.04
28.25%
$3.04
$3.07
28.50%
$3.07
$3.10
28.75%
$3.10
$3.13
29.00%
$3.13
$3.16
29.25%
$3.16
$3.19
29.50%
$3.19
$3.22
29.75%
$3.22
$3.25
30.00%
$3.25
$3.28
30.25%
$3.28
$3.31
30.50%
$3.31
$3.34
30.75%
$3.34
$3.37
31.00%
$3.37
$3.40
31.25%
$3.40
$3.43
31.50%
$3.43
$3.46

31.75%

$3.46
$3.49
32.00%
$3.49
$3.52
32.25%
$3.52
$3.55
32.50%
$3.55
$3.58
32.75%
$3.58
$3.61
33.00%
$3.61
$3.64
33.25%
$3.64
$3.67
33.50%
$3.67
$3.70
33.75%
$3.70
$3.73
34.00%
$3.73
$3.76
34.25%
Index Cen Nafty
Zobrazit méně
Cena nafty (v eurech za 1 000 litrů)
Minimálně
Ale méně než
Příplatek
€ 0
€ 250
0.00%
€ 250
€ 400
0.50%
€ 400
€ 500
1.00%
€ 500
€ 600
1.50%
€ 600
€ 650
1.75%
€ 650
€ 700
2.00%
€ 700
€ 720
2.25%
€ 720
€ 740
2.50%
€ 740
€ 760
2.75%
€ 760
€ 780
3.00%
€ 780
€ 800
3.25%
€ 800
€ 820
3.50%
€ 820
€ 840
3.75%
€ 840
€ 860
4.00%
€ 860
€ 880
4.25%
€ 880
€ 900
4.50%
€ 900
€ 920
4.75%
€ 920
€ 940
5.00%
€ 940
€ 960
5.25%
€ 960
€ 980
5.50%
€ 980
€ 1,000
5.75%
€ 1,000
€ 1,020
6.00%
€ 1,020
€ 1,040
6.25%
€ 1,040
€ 1,060
6.50%
€ 1,060
€ 1,080
6.75%
€ 1,080
€ 1,100
7.00%
€ 1,100
€ 1,120
7.25%
€ 1,120
€ 1,140
7.50%
€ 1,140
€ 1,160
7.75%
€ 1,160
€ 1,180
8.00%
€ 1,180
€ 1,200
8.25%
€ 1,200
€ 1,220
8.50%
€ 1,220
€ 1,240
8.75%
€ 1,240
€ 1,260
9.00%
€ 1,260
€ 1,280
9.25%
€ 1,280
€ 1,300
9.50%
€ 1,300
€ 1,320
9.75%
€ 1,320
€ 1,340
10.00%
€ 1,340
€ 1,360
10.25%
€ 1,360
€ 1,380
10.50%
€ 1,380
€ 1,400
10.75%
€ 1,400
€ 1,420
11.00%
€ 1,420
€ 1,440
11.25%
€ 1,440
€ 1,460
11.50%
€ 1,460
€ 1,480
11.75%
€ 1,480
€ 1,500
12.00%
€ 1,500
€ 1,520
12.25%
€ 1,520
€ 1,540
12.50%
€ 1,540
€ 1,560
12.75%
€ 1,560
€ 1,580
13.00%
€ 1,580
€ 1,600
13.25%
€ 1,600
€ 1,620
13.50%
€ 1,620
€ 1,640
13.75%
€ 1,640
€ 1,660
14.00%
€ 1,660
€ 1,680
14.25%
€ 1,680
€ 1,700
14.50%
€ 1,700
€ 1,720
14.75%
€ 1,720
€ 1,740
15.00%
€ 1,740
€ 1,760
15.25%
€ 1,760
€ 1,780
15.50%
€ 1,780
€ 1,800
15.75%
€ 1,800
€ 1,820
16.00%
€ 1,820
€ 1,840
16.25%
€ 1,840
€ 1,860
16.50%
€ 1,860
€ 1,880
16.75%
€ 1,880
€ 1,900
17.00%
€ 1,900
€ 1,920
17.25%
€ 1,920
€ 1,940
17.50%
€ 1,940
€ 1,960
17.75%
€ 1,960
€ 1,980
18.00%
€ 1,980
€ 2,000
18.25%
€ 2,000
€ 2,020
18.50%
€ 2,020
€ 2,040
18.75%
€ 2,040
€ 2,060
19.00%
€ 2,060
€ 2,080
19.25%
€ 2,080
€ 2,100
19.50%
€ 2,100
€ 2,120
19.75%
€ 2,120
€ 2,140
20.00%
€ 2,140
€ 2,160
20.25%
€ 2,160
€ 2,180
20.50%
€ 2,180
€ 2,200
20.75%
€ 2,200
€ 2,220
21.00%
€ 2,220
€ 2,240
21.25%
€ 2,240
€ 2,260
21.50%
€ 2,260
€ 2,280
21.75%
€ 2,280
€ 2,300
22.00%
€ 2,300
€ 2,320
22.25%
€ 2,320
€ 2,340
22.50%
€ 2,340
€ 2,360
22.75%
€ 2,360
€ 2,380
23.00%
€ 2,380
€ 2,400
23.25%
€ 2,400
€ 2,420
23.50%
€ 2,420
€ 2,440
23.75%
€ 2,440
€ 2,460
24.00%
€ 2,460
€ 2,480
24.25%
€ 2,480
€ 2,500
24.50%
€ 2,500
€ 2,520
24.75%
€ 2,520
€ 2,540
25.00%
€ 2,540
€ 2,560
25.25%
€ 2,560
€ 2,580
25.50%
€ 2,580
€ 2,600
25.75%
€ 2,600
€ 2,620
26.00%
€ 2,620
€ 2,640
26.25%
€ 2,640
€ 2,660
26.50%
€ 2,660
€ 2,680
26.75%
€ 2,680
€ 2,700
27.00%
€ 2,700
€ 2,720
27.25%
€ 2,720
€ 2,740
27.50%
€ 2,740
€ 2,760
27.75%
€ 2,760
€ 2,780
28.00%
€ 2,780
€ 2,800
28.25%
€ 2,800
€ 2,820
28.50%
€ 2,820
€ 2,840
28.75%
€ 2,840
€ 2,860
29.00%
€ 2,860
€ 2,880
29.25%
€ 2,880
€ 2,900
29.50%
€ 2,900
€ 2,920
29.75%
€ 2,920
€ 2,940
30.00%
€ 2,940
€ 2,960
30.25%
€ 2,960
€ 2,980
30.50%
€ 2,980
€ 3,000
30.75%
€ 3,000
€ 3,020
31.00%
€ 3,020
€ 3,040
31.25%
€ 3,040
€ 3,060
31.50%
€ 3,060
€ 3,080
31.75%
 All prices are exclusive of VAT.
Zpět na začátek