Příplatky

DHL Express si zakládá na tom, aby každý zákazník dostal ten nejlepší možný servis. I proto se snažíme nabízet lepší logistické pokrytí, než jakákoli jiná společnost.
Příplatek
Popis
Jak účtujeme
Cena
Nebezpečné zboží
Nebezpečné zboží
Přeprava nebezpečného zboží
Zobrazit více
Zobrazit méně
Nebezpečné zboží
Za přepravu zásilek se účtuje příplatek, pokud přeprava zásilek zahrnuje manipulaci s látkami a komoditami klasifikovanými jako plně regulované v souladu s předpisy IATA o nebezpečném zboží.

Vyžaduje se smluvní dohoda.
Za zásilku
2,500.00 Kč
Nebezpečné zboží v minimálním množství
Můžeme přepravovat pouze určité množství nebezpečného zboží.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Nebezpečné zboží v minimálním množství
Tento pevný příplatek se uplatňuje, když manipulace a přeprava zásilek zahrnuje látky a komodity, které jsou ve vyňatých množstvích v souladu s předpisy IATA pro nebezpečné zboží.

Vyžaduje se smluvní dohoda.
Za zásilku
250.00 Kč
Suchý led UN1845
Když chlad není dost chladný
Zobrazit více
Zobrazit méně
Suchý led UN1845
Poplatek bude účtován, pokud přeprava zásilek zahrnuje manipulaci se suchým ledem UN1845 jako chladivem pro jiné než nebezpečné zboží.

Vyžaduje se smluvní dohoda.
Za zásilku
300.00 Kč
Spotřební zboží
Balení obsahující parfémy a léky na předpis určené pro maloobchod.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Spotřební zboží
Příplatek se vztahuje na zásilky se spotřebním zbožím (jako jsou parfémy, vody po holení, aerosoly, lak na nehty a léky na předpis, na které se vztahuje sekce IATA ID8000), které jsou zabaleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny soukromým osobám (B2C).

Vyžaduje se smluvní dohoda.
Za zásilku
600.00 Kč
Výjimka z přepravy ADR
Pozemní přeprava nebezpečného zboží v krabicích (ADR)
Zobrazit více
Zobrazit méně
Výjimka z přepravy ADR
Pokud celkové množství nebezpečného zboží baleného v krabici a převáženého v pozemním dopravním prostředku (např. dodávce, nákladním autě nebo přívěsu) přesáhne limity, které ADR regulace stanovuje jako „omezené množství“, budou vyměřeny dodatečné poplatky.

Vyžaduje se smluvní dohoda.
Za zásilku
2,500.00 Kč
Omezené množství
Přeprava nebezpečného zboží po zemi.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Omezené množství

Příplatek je účtován za zásilky, které obsahují nebezpečné věci přepravované po silnici podle ustanovení dohody ADR o přepravě v omezeném množství.

Maximální hrubá hmotnost jednoho přepravního kusu je omezena na 30kg. Zásilky mohou být k přepravě přijaty pouze od schválených odesílatelů.

 
Vyžaduje se smluvní dohoda.
Za zásilku
600.00 Kč
Lithiové baterie (se zařízením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II
Přeprava lithiových baterií se zařízením.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Lithiové baterie (samostatné) - Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

Lithium Ion PI966, sekce II

Za lithium-iontové baterie se zařízením bude účtován servisní poplatek. Balení musí být v souladu s příslušnou obalovou instrukcí IATA - č. 966, Sekce II a je přijímáno pouze od schválených odesílatelů.

Lithium Metal PI969, sekce II

Za lithium-kovové baterie se zařízením bude účtován servisní poplatek. Balení musí být v souladu s příslušnou obalovou instrukcí IATA - č. 969, Sekce II a je přijímáno pouze od schválených odesílatelů.

Za zásilku
130.00 Kč
Lithiové baterie (v zařízení) - Lithium Ion PI 967, Section II, Lithium Metal PI970, Section II
Přeprava lithiových baterií v zařízení
Zobrazit více
Zobrazit méně
Lithiové baterie (se zařízením) - Lithium Ion PI 966, Section II, Lithium Metal PI969, Section II

Lithium Ion PI 967, Section II

Zásilky obsahující lithium-iontové baterie v zařízení jsou akceptovány pouze pokud jsou v souladu se schválenou IATA instrukcí o balení 967, sekce II.

Lithium Metal PI970, Section II

Zásilky obsahující lithium-kovové baterie v zařízení jsou akceptovány pouze pokud jsou v souladu se schválenou IATA instrukcí o balení 970, sekce II.

Společnost DHL si vyhrazuje právo odmítnout zásilky, o nichž je známo nebo u nichž existuje podezření, že obsahují vadné nebo poškozené baterie.

Za zásilku
Zdarma
Biologický Materiál
Přeprava biologických látek
Zobrazit více
Zobrazit méně
Biologický Materiál
Zásilky obsahující biologické látky kategorie B (UN3373) nebo geneticky modifikované organismy podle UN3245 jsou přijímány pouze v kombinaci s DHL MEDICAL EXPRESS.

Vyžaduje se smluvní dohoda.
Za zásilku
Zdarma
Odlehlá oblast
Doručení do vzdálené oblasti
Když posíláte do odlehlé oblasti
Zobrazit více
Zobrazit méně
Doručení do vzdálené oblasti
Tento příplatek se účtuje v případě, když je zásilka doručována do vzdálené nebo obtížně dosažitelné oblasti.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za zásilku
Mezinárodní - 12.00 Kč za kg, minimálně 600.00 Kč
Vnitrostátní - 6.00 Kč za kg, minimálně 300.00 Kč
Vyzvednutí ve vzdálené oblasti
Vyzvednutí importních zásilek v odlehlých oblastí
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vyzvednutí ve vzdálené oblasti
Tento příplatek se účtuje v případě, když je importní zásilka vyzvedávána ve vzdálené nebo obtížně dosažitelné oblasti.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za zásilku
12 Kč za kg, minimálně 600 Kč
Bezpečnostní služby
Bezpečnostní riziko
Země, kde DHL působí i přes zvýšené bezpečností riziko.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Bezpečnostní riziko
Příplatek je účtován za zásilku, pokud je tato doručována do oblasti, která je obsluhována DHL se zvýšeným bezpečnostní rizikem v důsledku válečného stavu, občanských nepokojů či přetrvávající hrozby teroristických útoků.
 
Dotčené země (podléhá změnám): Afgánistán, Burkina Faso, Haiti, Irák, Izrael, Libye, Mali, Súdán, Somálsko, Sýrie, Ukrajina, Venezuela a Jemen.
Za zásilku
800.00 Kč
Destinace se sankcemi OSN
Přeprava v souladu s obchodními omezeními
Zobrazit více
Zobrazit méně
Destinace se sankcemi OSN
Při přepravě do nebo dovozu ze země, která podléhá specifickým obchodním omezením uloženým Radou bezpečnosti OSN nebo národní legislativou, jako je Evropská unie nebo Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), se vztahuje příplatek.
 
Dotčené země (podléhá změnám): Středoafrická republika, Kongo, Demokratická republika (Zair), Irán, Irák, Korejská lidově demokratická republika, Libye, Somálsko, Sýrie a Jemen
 
Země podléhající vnitrostátním právním předpisům (podléhá změnám): Afgánistán, Bělorusko, Libanon, Myanmar / Barma, Rusko, Zimbabwe
Za zásilku
800.00 Kč
Oprava dat
Oprava adresy
Naší prioritou je dostat vaši zásilku do správných rukou.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Oprava adresy
Pevně stanovený příplatek se vztahuje na každou zásilku, kde odesilatel uvede neúplnou, zastaralou nebo nesprávnou adresu a společnost DHL následně nemůže zásilku doručit. Společnost DHL vyhledá a určí správnou adresu pro úspěšné doručení zásilky.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za zásilku
300.00 Kč
Data Entry
Výhodou centralizovaných dat je včasné doručení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Data Entry
Příplatek se vztahuje na každou zásilku zasílanou prostřednictvím papírových nákladních listů, které vyžadují další manuální zpracování. Na elektronickou přepravní dokumentaci se nevztahují žádné dodatečné příplatky.
Za zásilku
250.00 Kč
Nestandardní manipulace
Překročení hmotnosti kusu
Jednotlivé kusy přesahující 70 kg.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Překročení hmotnosti kusu
Za každý kus (vč. paletových zásilek), který přesahuje skutečnou nebo volumetrickou hmotnost 70 kg, se účtuje fixní příplatek.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za Kus
Mezinárodní - 2,300.00 Kč
Vnitrostátní - 1,150.00 Kč
Překročení rozměru kusu
Velké kusy přesahující 120 cm
Zobrazit více
Zobrazit méně
Překročení rozměru kusu

Za každý kus (vč. paletových zásilek), který svými rozměry přesáhne 120 cm, se účtuje fixní příplatek.

Nevztahuje se na kusy, na které byl již aplikován příplatek za překročení hmotnosti kusu.

 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
Za Kus
Mezinárodní - 1,200.00 Kč
Vnitrostátní - 600.00 Kč
Obtížně manipulovatelný kus
Pokud posíláte nestohovatelné palety
Zobrazit více
Zobrazit méně
Obtížně manipulovatelný kus
Tento pevně stanovený příplatek je účtován za každou nestohovatelnou paletu zásilky, a to buď na žádost odesílatele, anebo na základě tvaru, obsahu nebo balení zásilky. Nevztahuje se na palety s váhou pod 30 kg.
 
Platí pro vnitrostátní a mezinárodní zásilky.
na paletu
Mezinárodní - 6,600.00 Kč
Vnitrostátní - 3,300.00 Kč
Dočasné příplatky
Mimořádná situace
Pokračování služeb při mimořádných situacích
Zobrazit více
Zobrazit méně
Mimořádná situace
Dočasný příplatek, který nám umožňuje pokrýt zvýšení provozních nákladů v důsledku mimořádné situace, která je mimo kontrolu DHL. Změna dynamiky trhu a dostupnosti leteckých kapacit se odráží v pravidelných úpravách cen.
Demand Surcharge
Na zásilky běheme nadměrného vytížení se bude vztahovat jeden nebo více příplatků
Zobrazit více
Zobrazit méně
Demand Surcharge
Období vysoké poptávky určí DHL podle vlastního uvážení, ale může zahrnovat období vysoké poptávky po přepravních službách nebo období s vysokými provozními náklady. Příplatky běheme nadměrného vytížení se platí kumulativně, pokud zásilka a/nebo jednotlivé kusy splňují více než jedno ze stanovených kritérií.
Je určeno
Je určeno
Více o příplatcích
Více o příplatcích
 • Příplatky se vztahují k sazbám a dalším příslušným poplatkům.
 • Všechny ceny jsou bez DPH
Změny cen paliv mají za následek měnící se celkové náklady na expresní přepravu, což vede k nutnosti zavádět proměnlivý palivový příplatek, který může podle pohybu cen paliv růst, klesat nebo je možné jej zcela zrušit v souladu s vývojem cen pohonných hmot.
Vnitrostátní a mezinárodní Expresní přeprava
Měsíc
Příplatky
Červen 2024
28.25%
Květen 2024
29.50%
Duben 2024
29.25%
Day Definite přeprava po Evropě
Měsíc
Příplatky
Červen 2024
17.00%
Květen 2024
17.25%
Duben 2024
17.50%
Více o Palivovém příplatku
Zobrazit méně
Palivový příplatek za služby typu Time Definite International a Domestic bude vypočten z průměrných denních spotových cen pro tryskové palivo kerosinového typu US Gulf Coast (USGC), publikované Ministerstvem energetiky USA od 3. týdne předchozího měsíce do 3. týdne aktuálního měsíce.
Například denní průměrná cena za pohonné hmoty od 18. dubna do 15. května se použije pro stanovení hodnoty palivového příplatku v červnu.
Palivový příplatek pro službu Day Definite bude vypočten na základě národního indexu cen nafty. Příplatek je vázán na spotřebitelskou cenu motorové nafty v místní měně včetně cel a daní. V Evropě ho měří Generální ředitelství Evropské komise pro energetiku a dopravu. Zveřejňován je zde: Ropný Bulletin.
Palivový příplatek se vztahuje na cenu za přepravné a na následující příplatky (jsou-li relevantní):
 • Sobotní doručení
 • Vyzvednutí v sobotu
 • Bezpečnostní riziko
 • Demand Surcharge
 • Mimořádná situace
 • Doručení do vzdálené oblasti
 • Vyzvednutí ve vzdálené oblasti
 • Speciální vyzvednutí
 • Nestandardní doručení
 • Soukromá adresa
 • Překročení hmotnosti kusu
 • Překročení rozměru kusu
 • Obtížně manipulovatelný kus
DHL si vyhrazuje právo měnit index a tabulku s palivovými příplatky bez předchozího upozornění. Výše palivového příplatku a dobu jeho platnosti určuje společnost DHL výhradně podle svého uvážení.
DHL Současný Index cen Leteckého Benzínu
Zobrazit méně
Minimálně
Ale méně než
Příplatek
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Index Cen Nafty
Zobrazit méně
Cena nafty (v eurech za 1 000 litrů)
Minimálně
Ale méně než
Příplatek
€ 0
€ 250
2.75%
€ 250
€ 400
3.25%
€ 400
€ 500
3.75%
€ 500
€ 600
4.25%
€ 600
€ 650
4.50%
€ 650
€ 700
4.75%
€ 700
€ 720
5.00%
€ 720
€ 740
5.25%
€ 740
€ 760
5.50%
€ 760
€ 780
5.75%
€ 780
€ 800
6.00%
€ 800
€ 820
6.25%
€ 820
€ 840
6.50%
€ 840
€ 860
6.75%
€ 860
€ 880
7.00%
€ 880
€ 900
7.25%
€ 900
€ 920
7.50%
€ 920
€ 940
7.75%
€ 940
€ 960
8.00%
€ 960
€ 980
8.25%
€ 980
€ 1,000
8.50%
€ 1,000
€ 1,020
8.75%
€ 1,020
€ 1,040
9.00%
€ 1,040
€ 1,060
9.25%
€ 1,060
€ 1,080
9.50%
€ 1,080
€ 1,100
9.75%
€ 1,100
€ 1,120
10.00%
€ 1,120
€ 1,140
10.25%
€ 1,140
€ 1,160
10.50%
€ 1,160
€ 1,180
10.75%
€ 1,180
€ 1,200
11.00%
€ 1,200
€ 1,220
11.25%
€ 1,220
€ 1,240
11.50%
€ 1,240
€ 1,260
11.75%
€ 1,260
€ 1,280
12.00%
€ 1,280
€ 1,300
12.25%
€ 1,300
€ 1,320
12.50%
€ 1,320
€ 1,340
12.75%
€ 1,340
€ 1,360
13.00%
€ 1,360
€ 1,380
13.25%
€ 1,380
€ 1,400
13.50%
€ 1,400
€ 1,420
13.75%
€ 1,420
€ 1,440
14.00%
€ 1,440
€ 1,460
14.25%
€ 1,460
€ 1,480
14.50%
€ 1,480
€ 1,500
14.75%
€ 1,500
€ 1,520
15.00%
€ 1,520
€ 1,540
15.25%
€ 1,540
€ 1,560
15.50%
€ 1,560
€ 1,580
15.75%
€ 1,580
€ 1,600
16.00%
€ 1,600
€ 1,620
16.25%
€ 1,620
€ 1,640
16.50%
€ 1,640
€ 1,660
16.75%
€ 1,660
€ 1,680
17.00%
€ 1,680
€ 1,700
17.25%
€ 1,700
€ 1,720
17.50%
€ 1,720
€ 1,740
17.75%
€ 1,740
€ 1,760
18.00%
€ 1,760
€ 1,780
18.25%
€ 1,780
€ 1,800
18.50%
€ 1,800
€ 1,820
18.75%
€ 1,820
€ 1,840
19.00%
€ 1,840
€ 1,860
19.25%
€ 1,860
€ 1,880
19.50%
€ 1,880
€ 1,900
19.75%
€ 1,900
€ 1,920
20.00%
€ 1,920
€ 1,940
20.25%
€ 1,940
€ 1,960
20.50%
€ 1,960
€ 1,980
20.75%
€ 1,980
€ 2,000
21.00%
€ 2,000
€ 2,020
21.25%
€ 2,020
€ 2,040
21.50%
€ 2,040
€ 2,060
21.75%
€ 2,060
€ 2,080
22.00%
€ 2,080
€ 2,100
22.25%
€ 2,100
€ 2,120
22.50%
€ 2,120
€ 2,140
22.75%
€ 2,140
€ 2,160
23.00%
€ 2,160
€ 2,180
23.25%
€ 2,180
€ 2,200
23.50%
€ 2,200
€ 2,220
23.75%
€ 2,220
€ 2,240
24.00%
€ 2,240
€ 2,260
24.25%
€ 2,260
€ 2,280
24.50%
€ 2,280
€ 2,300
24.75%
€ 2,300
€ 2,320
25.00%
€ 2,320
€ 2,340
25.25%
€ 2,340
€ 2,360
25.50%
€ 2,360
€ 2,380
25.75%
€ 2,380
€ 2,400
26.00%
€ 2,400
€ 2,420
26.25%
€ 2,420
€ 2,440
26.50%
€ 2,440
€ 2,460
26.75%
€ 2,460
€ 2,480
27.00%
€ 2,480
€ 2,500
27.25%
€ 2,500
€ 2,520
27.50%
€ 2,520
€ 2,540
27.75%
€ 2,540
€ 2,560
28.00%
€ 2,560
€ 2,580
28.25%
€ 2,580
€ 2,600
28.50%
€ 2,600
€ 2,620
28.75%
€ 2,620
€ 2,640
29.00%
€ 2,640
€ 2,660
29.25%
€ 2,660
€ 2,680
29.50%
€ 2,680
€ 2,700
29.75%
€ 2,700
€ 2,720
30.00%
€ 2,720
€ 2,740
30.25%
€ 2,740
€ 2,760
30.50%
€ 2,760
€ 2,780
30.75%
€ 2,780
€ 2,800
31.00%
€ 2,800
€ 2,820
31.25%
€ 2,820
€ 2,840
31.50%
€ 2,840
€ 2,860
31.75%
€ 2,860
€ 2,880
32.00%
€ 2,880
€ 2,900
32.25%
€ 2,900
€ 2,920
32.50%
€ 2,920
€ 2,940
32.75%
€ 2,940
€ 2,960
33.00%
€ 2,960
€ 2,980
33.25%
€ 2,980
€ 3,000
33.50%
€ 3,000
€ 3,020
33.75%
€ 3,020
€ 3,040
34.00%
€ 3,040
€ 3,060
34.25%
€ 3,060
€ 3,080
34.50%
Zpět na začátek