Volitelné služby

DHL nabízí širokou škálu volitelných služeb - od nestandardních dodávek, fakturačních možností až po klimaticky neutrální přepravu - což vám poskytuje flexibilitu a volný výběr služeb, které vyhovují vašim přepravním potřebám!
Volitelné služby
Popis
Jak účtujeme
Cena
Připrava a balení
Obalový materiál
Nakupujte krabice, flyer a další.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Obalový materiál
Nabízíme řadu brandovaného obalového materiálu DHL.

Flyer - 100 kusů

Ostatní položky – jednotlivě nebo hromadně“

500.00 CZK
 
Liší se
Ochrana zásilky
Pojištění Zásilky
Další ochrana vašeho cenného zboží.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Pojištění Zásilky
Objednejte si kompletní ochranu pro vaše cenné nebo osobní zásilky. Pojistíte se tak proti rizikům fyzické ztráty či poškození zásilky. Platí přepravní podmínky.
Podle hodnoty zásilky
1% z hodnoty zásilky, minimálně 300.00 Kč
Rozšířená odpovědnost
Dokumenty jsou také cenné!
Zobrazit více
Zobrazit méně
Rozšířená odpovědnost

Pokud zasíláte hodnotné dokumenty jako pasy, žádosti o víza, certifikáty nebo obdobnou dokumentaci, můžete díky této službě zvýšit standardní limit odpovědnosti DHL.

V případě úplné nebo částečné ztráty dokumentové zásilky bude vyplacena pevná kompenzace.

Za zásilku
130.00 Kč
Možnosti vyzvednutí

Speciální vyzvednutí

Máte zvláštní požadavek na vyzvednutí?
Zobrazit více
Zobrazit méně
Speciální vyzvednutí
V případě potřeby vám můžeme zajistit speciální vozidlo pouze pro vaši zásilku nebo vyzvednutí zásilky mimo standardní pracovní dobu. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.
Za zásilku
12.00 Kč za kg, minimálně 750.00 Kč
Vyzvednutí v sobotu
Odeslání v sobotu.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vyzvednutí v sobotu
V zemích, kde sobota není běžným pracovním dnem, může DHL zajistit jednorázové vyzvednutí menších zásilek do 30 kg. Služba je dostupná na vybraných PSČ. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.
Za zásilku
750.00 Kč
Celní fakturační služby
Clo a daně - zaplaceny
Cla a daně mohou být účtovány odesílateli nebo třetí straně.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Clo a daně - zaplaceny

DHL může zařídit, aby jakákoli cla a daně (pouze pokud příjemce není plátcem daně) splatné v místě určení byly účtovány odesílateli nebo třetí straně, nikoli příjemci zásilky, která je účtována.

Poplatky se účtují vždy, když se vyskytnou cla, daně (pouze pokud příjemce není plátcem daně) nebo jiné regulační poplatky a odesílatel požádal, aby byly účtovány mimo zemi určení.

Za zásilku
2% z fiskálních poplatků, minimálně 500.00 Kč
Zpracování cel a daní
Majitelé účtů mohou urychlit proclení
Zobrazit více
Zobrazit méně
Zpracování cel a daní
DHL urychlí proces celního odbavení, tím že provede okamžitou platbu celních a daňových poplatků souvisejících se zásilkou, zatímco příjemce odloží platbu na dohodnuté datum.
Za zásilku
2% z fiskálních poplatků, minimálně 400.00 Kč
Zpracování cel a daní
Dovozní cla a daně pro příjemce bez účtu
Zobrazit více
Zobrazit méně
Zpracování cel a daní
Správní poplatek se účtuje v případě, že DHL použila svůj vlastní úvěrový rámec u celních orgánů k zálohování nebo zaručení platby cel, daní nebo regulačních poplatků jménem dovozců a spotřebitelů, se kterými DHL nemá žádnou smlouvu.
Za zásilku
2% z fiskálních poplatků, minimálně 400.00 Kč
Možnosti doručení
Neutral Delivery
Pokud nechcete sdílet hodnotu zboží s příjemcem.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Neutral Delivery
Tato služba umožňuje doručení zbožové zásilky bez toho, aniž by příjemce znal hodnotu zásilky, protože faktura  je před doručením zásilky odstraněna. 
Za zásilku
130.00 Kč
Sobotní doručení
Objednejte si sobotní doručení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Sobotní doručení
Nabízíme sobotní doručení v klíčových městech po celém světě.
Za zásilku

Mezinárodních - 1,000.00 Kč

Vnitrostátní - 800.00 Kč

Soukromá adresa
Získejte upozornění a možnost naplánovat si doručení zásilky.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Soukromá adresa

Zákazníci, kteří občas posílají zásilky na soukromé adresy, mohou rozšířit možnosti doručení tím, že označí adresu jako rezidenční.

U takových zásilek pošle DHL zákazníkovi e-mail nebo SMS s informací o postupu zásilky přepravní sítí. Příjemce si následně může vybrat nejvhodnější způsob doručení pomocí aplikace On Demand Delivery.

Za zásilku
130.00 Kč
Přímý podpis
Pokud si chcete být jisti, že je zásilka ve spravných rukou.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Přímý podpis

Pokud posíláte citlivé dokumenty nebo zásilky s vysokou hodnotou, můžete DHL požádat o přímý podpis příjemce nebo jeho zástupce na doručující adrese.

DHL zajistí, že zásilka nebude přesměrována nebo doručena na alternativní adresu.

Za zásilku
130.00 Kč
Nestandardní doručení
V případě potřeby jsme schopni zajistit speciální opatření pro doručení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Nestandardní doručení
V případě potřeby okamžitého nebo neobvyklého jednorázového doručení zásilky během běžného pracovního dne nebo svátku, vám můžeme zajistit speciální vozidlo s čelem, nebo více než jednoho kurýra. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.
Za zásilku
12 .00 Kč za kg, minimálně 1,000.00 Kč
Bez nutnosti podpisu
Příjemce si může vybrat možnost doručení zásilek bez nutnosti podpisu.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Bez nutnosti podpisu
Pokud je tato služba zvolena, je společnost DHL oprávněna dokončit dodání nebo ponechat zásilku na určeném místě bez podpisu doručení.
Za zásilku
Zdarma
Podpis dospělého
Doručení zásilky dospělé osobě.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Podpis dospělého
DHL si na adrese doručení vyžádá podpis o převzetí zásilky od dospělé osoby.
Za zásilku
130.00 Kč
Další služby
GoGreen Plus
Reduce your shipment's carbon emission.
Zobrazit více
Zobrazit méně
GoGreen Plus

Zvolením této služby sníží společnost DHL své emise CO2 z letecké přepravy nákupem udržitelného leteckého paliva (SAF).

Udržitelné letecké palivo může snížit emise uhlíku přímo související s dopravou vašich zásilek až o 80 % ve srovnání s tradičním leteckým palivem.  Služba GoGreen Plus – Carbon Reduced Vás podporuje při snižování emisí (Scope 3 - další nepřímé emise). DHL Group použila udržitelné letecké palivo (SAF) a snížila emise skleníkových plynů ze Scope 1 a Scope 3, kategorie 3.

Alternativní snížení emisí CO2 jsou k dispozici pouze na základě smluvní dohody. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Závisí na cíli na zásilky
Minimální poplatek 4.45 Kč za kg
Změna plátce přepravy
Pokud požadujete změny na vaší faktuře.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Změna plátce přepravy
Na žádost majitele účtu je možné změnit fakturační údaje na již vystavené faktuře, což bude mít za následek opětovné vystavení faktury, a v případě změny účtu účtování zásilky přefakturací stejné částky na jiný účet než účet uvedený na nákladovém listě.
Za fakturu
300.00 Kč
Papírová faktura
Stále potřebujte papírovou fakturu?
Zobrazit více
Zobrazit méně
Papírová faktura

Tato služba je pro zákazníky, kteří potřebují tištěnou fakturu v případě, že mají nastavený e-billing (elektronická fakturace).

Tato služba umožňuje flexibilitu v již nastavených způsobech fakturace.

Za fakturu
90.00 Kč
Více o volitelných službách
Více o volitelných službách
  • Poplatky za volitelné služby se přičítají k příslušné ceně za přepravu.
  • Dostupnost služby je zavislá na konkrétní zásilce a destinaci. Některé naše služby nemusí být po celém světě dostupné.
  • Ne všechny volitelné služby jsou k dispozici pro každou zásilku nebo vybranou zemi.
  • Na služby se vztahují smluvní podmínky DHL a / nebo jak je uvedeno na nákladovém listu ze země odeslání.
  • Všechny ceny jsou bez DPH
Zpět na začátek