Volitelné služby

DHL nabízí širokou škálu volitelných služeb - od nestandardních dodávek, fakturačních možností až po klimaticky neutrální přepravu - což vám poskytuje flexibilitu a volný výběr služeb, které vyhovují vašim přepravním potřebám!
Volitelné služby
Popis
Jak účtujeme
Cena
Připrava a balení
Obalový materiál
Nakupujte krabice, flyer a další.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Obalový materiál
Nabízíme řadu brandovaného obalového materiálu DHL.

Flyer - 100 kusů

Ostatní položky – jednotlivě nebo hromadně“

500.00 CZK
 
Liší se
Ochrana zásilky
Pojištění Zásilky
Další ochrana vašeho cenného zboží.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Pojištění Zásilky
Objednejte si kompletní ochranu pro vaše cenné nebo osobní zásilky. Pojistíte se tak proti rizikům fyzické ztráty či poškození zásilky. Platí přepravní podmínky.
Podle hodnoty zásilky
1% z hodnoty zásilky, minimálně 300.00 Kč
Rozšířená odpovědnost
Dokumenty jsou také cenné!
Zobrazit více
Zobrazit méně
Rozšířená odpovědnost

Pokud zasíláte hodnotné dokumenty jako pasy, žádosti o víza, certifikáty nebo obdobnou dokumentaci, můžete díky této službě zvýšit standardní limit odpovědnosti DHL.

V případě úplné nebo částečné ztráty dokumentové zásilky bude vyplacena pevná kompenzace.

Za zásilku
100.00 Kč
Možnosti vyzvednutí

Speciální vyzvednutí

Máte zvláštní požadavek na vyzvednutí?
Zobrazit více
Zobrazit méně
Speciální vyzvednutí
V případě potřeby vám můžeme zajistit speciální vozidlo pouze pro vaši zásilku nebo vyzvednutí zásilky mimo standardní pracovní dobu. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.
Za zásilku
12.00 Kč za kg, minimálně 500.00 Kč
Vyzvednutí v sobotu
Odeslání v sobotu.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vyzvednutí v sobotu
V zemích, kde sobota není běžným pracovním dnem, může DHL zajistit jednorázové vyzvednutí menších zásilek do 30 kg. Služba je dostupná na vybraných PSČ. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.
Za zásilku
600.00 Kč
Celní fakturační služby
Clo a daně - zaplaceny
Cla a daně mohou být účtovány odesílateli nebo třetí straně.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Clo a daně - zaplaceny

DHL Express může zařídit, aby jakákoli cla a daně (pouze pokud příjemce není plátcem daně) splatné v místě určení byly účtovány odesílateli nebo třetí straně, nikoli příjemci zásilky, která je účtována.

Poplatky se účtují vždy, když se vyskytnou cla, daně (pouze pokud příjemce není plátcem daně) nebo jiné regulační poplatky a odesílatel požádal, aby byly účtovány mimo zemi určení.

Za zásilku
2% z fiskálních poplatků, minimálně 500.00 Kč
Clo a daně - dovozce
Urychlení celního řízení s dohodou a záruce v celním řízení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Clo a daně - dovozce
DHL urychlí proces celního odbavení, tím že provede okamžitou platbu celních a daňových poplatků souvisejících se zásilkou, zatímco příjemce odloží platbu na dohodnuté datum.
 
Vyžaduje se smluvní dohoda.
Za zásilku
2% z fiskálních poplatků, minimálně 400.00 Kč
Clo a daně - příjemce
Příjemci mohou být účtovány celní poplatky
Zobrazit více
Zobrazit méně
Clo a daně - příjemce
Tato výchozí služba pokrývá jakýkoli dovoz nedokumentové zásilky, pro kterou společnost DHL zajišťuje za příjemce u celního úřadu finanční vyrovnání celního dluhu a dalších poplatků spojených s celním odbavením zásilky a to jménem dovozců a koncových spotřebitelů, se kterými nemá společnost DHL žádnou smlouvu.
Za zásilku
2% z fiskálních poplatků, minimálně 400.00 Kč
Možnosti doručení
Neutral Delivery
Pokud nechcete sdílet hodnotu zboží s příjemcem.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Neutral Delivery
Tato služba umožňuje doručení zbožové zásilky bez toho, aniž by příjemce znal hodnotu zásilky, protože faktura  je před doručením zásilky odstraněna. 
Za zásilku
130.00 Kč
Sobotní doručení
Objednejte si sobotní doručení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Sobotní doručení
Nabízíme sobotní doručení v klíčových městech po celém světě.
Za zásilku
Mezinárodních - 1,000.00 Kč
Vnitrostátní - 800.00 Kč
Soukromá adresa
Získejte upozornění a možnost naplánovat si doručení zásilky.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Soukromá adresa

Zákazníci, kteří občas posílají zásilky na soukromé adresy, mohou rozšířit možnosti doručení tím, že označí adresu jako rezidenční.

U takových zásilek pošle DHL Express zákazníkovi e-mail nebo SMS s informací o postupu zásilky přepravní sítí. Příjemce si následně může vybrat nejvhodnější způsob doručení pomocí aplikace On Demand Delivery.

Za zásilku
90.00 Kč
Přímý podpis
Pokud si chcete být jisti, že je zásilka ve spravných rukou.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Přímý podpis

Pokud posíláte citlivé dokumenty nebo zásilky s vysokou hodnotou, můžete DHL požádat o přímý podpis příjemce nebo jeho zástupce na doručující adrese.

DHL zajistí, že zásilka nebude přesměrována nebo doručena na alternativní adresu.

Za zásilku
130.00 Kč
Nestandardní doručení
V případě potřeby jsme schopni zajistit speciální opatření pro doručení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Nestandardní doručení
V případě potřeby okamžitého nebo neobvyklého jednorázového doručení zásilky během běžného pracovního dne nebo svátku, vám můžeme zajistit speciální vozidlo s čelem, nebo více než jednoho kurýra. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.
Za zásilku
12 .00 Kč za kg, minimálně 1,000.00 Kč
Podpis dospělého
Doručení zásilky dospělé osobě.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Podpis dospělého
DHL si na adrese doručení vyžádá podpis o převzetí zásilky od dospělé osoby.
Za zásilku
130.00 Kč
Další služby
GoGreen Plus
Snižte emise CO2 ze své zásilky o 30 %.
Zobrazit více
Zobrazit méně
GoGreen Plus

Zvolením této služby sníží společnost DHL své emise CO2 z letecké přepravy nákupem udržitelného leteckého paliva (SAF).

Udržitelné letecké palivo může snížit emise uhlíku přímo související s dopravou vašich zásilek až o 80 % ve srovnání s tradičním leteckým palivem.  Služba GoGreen Plus – Carbon Reduced Vás podporuje při snižování emisí (Scope 3 - další nepřímé emise). Tento proces je každoročně auditován společností SGS (Société Générale de Surveillance), aby bylo zajištěno dodržování předpisů a norem.

Alternativní snížení emisí CO2 jsou k dispozici pouze na základě smluvní dohody. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Za kilogram
Závisí na cílové destinaci s minimálním poplatkem 4.45 Kč za kg.
Změna plátce přepravy
Pokud požadujete změny na vaší faktuře.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Změna plátce přepravy
Na žádost majitele účtu je možné změnit fakturační údaje na již vystavené faktuře, což bude mít za následek opětovné vystavení faktury, a v případě změny účtu účtování zásilky přefakturací stejné částky na jiný účet než účet uvedený na nákladovém listě.
Za fakturu
300.00 Kč
Papírová faktura
Stále potřebujte papírovou fakturu?
Zobrazit více
Zobrazit méně
{ct-prod-serv.kd-1}

Tato služba je pro zákazníky, kteří potřebují tištěnou fakturu v případě, že mají nastavený e-billing (elektronická fakturace).

Tato služba umožňuje flexibilitu v již nastavených způsobech fakturace.

Za fakturu
90.00 Kč
Více o volitelných službách
Více o volitelných službách
  • Poplatky za volitelné služby se přičítají k příslušné ceně za přepravu.
  • Dostupnost služby je zavislá na konkrétní zásilce a destinaci. Některé naše služby nemusí být po celém světě dostupné.
  • Ne všechny volitelné služby jsou k dispozici pro každou zásilku nebo vybranou zemi.
  • Na služby se vztahují smluvní podmínky DHL a / nebo jak je uvedeno na nákladovém listu ze země odeslání.
  • All prices are exclusive of VAT.
Zpět na začátek