Volitelné služby

DHL nabízí širokou škálu volitelných služeb - od nestandardních dodávek, fakturačních možností až po klimaticky neutrální přepravu - což vám poskytuje flexibilitu a volný výběr služeb, které vyhovují vašim přepravním potřebám!
Volitelné služby
Popis
Jak účtujeme
Cena
Ochrana zásilky
Pojištění Zásilky
Další ochrana vašeho cenného zboží.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Pojištění Zásilky
Objednejte si kompletní ochranu pro vaše cenné nebo osobní zásilky. Pojistíte se tak proti rizikům fyzické ztráty či poškození zásilky. Platí přepravní podmínky.
Podle hodnoty zásilky
1% z hodnoty zásilky. min. 300.00 Kč
Rozšířená odpovědnost
Dokumenty jsou také cenné!
Zobrazit více
Zobrazit méně
Rozšířená odpovědnost

Pokud zasíláte hodnotné dokumenty jako pasy, žádosti o víza, certifikáty nebo obdobnou dokumentaci, můžete díky této službě zvýšit standardní limit odpovědnosti DHL.

V případě úplné nebo částečné ztráty dokumentové zásilky bude vyplacena pevná kompenzace.

Za zásilku
100.00 Kč
Možnosti vyzvednutí

Speciální vyzvednutí

Máte zvláštní požadavek na vyzvednutí?
Zobrazit více
Zobrazit méně
Speciální vyzvednutí
V případě potřeby vám můžeme zajistit speciální vozidlo pouze pro vaši zásilku nebo vyzvednutí zásilky mimo standardní pracovní dobu. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.
Za zásilku
12.00 Kč/kg min. 500.00 Kč
Vyzvednutí v sobotu
Odeslání v sobotu.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vyzvednutí v sobotu
V zemích, kde sobota není běžným pracovním dnem, může DHL zajistit jednorázové vyzvednutí menších zásilek do 30 kg. Služba je dostupná na vybraných PSČ. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.
Za zásilku
600.00 Kč
Celní fakturační služby
Clo a daně - dovozce
Celní poplatky mohou být účtovány na DHL účet v místě doručení
Zobrazit více
Zobrazit méně
Clo a daně - dovozce
Na žádost zákazníka společnost DHL proclí zásilku v cílové zemi a zajistí, aby veškeré příslušné dovozní clo, daně a regulační poplatky byly fakturovány na předem určený zákaznický účet DHL v cílové zemi.
Za zásilku
2% z celkové částky cla a daní, minimálně 400.00 Kč / zásilka
Clo a daně - příjemce
Příjemci mohou být účtovány celní poplatky
Zobrazit více
Zobrazit méně
Clo a daně - příjemce
Tato výchozí služba pokrývá jakýkoli dovoz nedokumentové zásilky, pro kterou společnost DHL zajišťuje za příjemce u celního úřadu finanční vyrovnání celního dluhu a dalších poplatků spojených s celním odbavením zásilky a to jménem dovozců a koncových spotřebitelů, se kterými nemá společnost DHL žádnou smlouvu.
Za zásilku
2% z celkové částky cla a daní, minimálně 400.00 Kč/ zásilka
Možnosti doručení
Neutral Delivery
Pokud nechcete sdílet hodnotu zboží s příjemcem.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Neutral Delivery
Tato služba umožňuje doručení zbožové zásilky bez toho, aniž by příjemce znal hodnotu zásilky, protože faktura  je před doručením zásilky odstraněna. 
Za zásilku
130.00 Kč
Sobotní doručení
Objednejte si sobotní doručení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Sobotní doručení
Nabízíme sobotní doručení v klíčových městech po celém světě.
Za zásilku

Mezinárodních - 1,000.00 Kč

Vnitrostátní - 800.00 Kč

Soukromá adresa
Získejte upozornění a možnost naplánovat si doručení zásilky.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Soukromá adresa

Zákazníci, kteří občas posílají zásilky na soukromé adresy, mohou rozšířit možnosti doručení tím, že označí adresu jako rezidenční.

U takových zásilek pošle DHL Express zákazníkovi e-mail nebo SMS s informací o postupu zásilky přepravní sítí. Příjemce si následně může vybrat nejvhodnější způsob doručení pomocí aplikace On Demand Delivery.

Za zásilku
90.00 Kč
Přímý podpis
Pokud si chcete být jisti, že je zásilka ve spravných rukou.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Přímý podpis

Pokud posíláte citlivé dokumenty nebo zásilky s vysokou hodnotou, můžete DHL požádat o přímý podpis příjemce nebo jeho zástupce na doručující adrese.

DHL zajistí, že zásilka nebude přesměrována nebo doručena na alternativní adresu.

Za zásilku
130.00 Kč
Nestandardní doručení
V případě potřeby jsme schopni zajistit speciální opatření pro doručení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Nestandardní doručení
V případě potřeby okamžitého nebo neobvyklého jednorázového doručení zásilky během běžného pracovního dne nebo svátku, vám můžeme zajistit speciální vozidlo s čelem, nebo více než jednoho kurýra. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.
Za zásilku
12.00 Kč/kg min. 1,000.00 Kč
Další služby
GoGreen Climate Neutral
Posílejte klimaticky neutrální zásilky s DHL.
Zobrazit více
Zobrazit méně
GoGreen Climate Neutral

Pokud si zvolíte tuto službu, společnost DHL přispěje k vyrovnání uhlíkové emise spojené s přepravou této zásilky.

Pro smluvní zákazníky DHL můžeme poskytnout report buď odhadované, nebo podrobné uhlíkové stopy. Tato služba je pro zákazníky, kteří chtějí spolehlivou metodu výpočtu svých ročních emisí uhlíku na úrovni zásilky a přispívají tak ke kompenzaci emisí pomocí schválených environmentálních programů ze strany DHL. Celý proces je každoročně ověřován nezávislým orgánem akreditovaným SGS (Société Générale de Surveillance).

Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo svého obchodního zástupce.

Za kilogram

Mezinárodních - 2.60 Kč/kg min. 2.60 Kč/zásilka

 

Vnitrostátní- 0.50 Kč/kg min. 2.60 Kč/zásilka

Změna plátce přepravy
Pokud požadujete změny na vaší faktuře.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Změna plátce přepravy
Na žádost majitele účtu je možné změnit fakturační údaje na již vystavené faktuře, což bude mít za následek opětovné vystavení faktury, a v případě změny účtu účtování zásilky přefakturací stejné částky na jiný účet než účet uvedený na nákladovém listě.
Za fakturu
300.00 Kč
Papírová faktura
Stále potřebujte papírovou fakturu?
Zobrazit více
Zobrazit méně
Papírová faktura

Tato služba je pro zákazníky, kteří potřebují tištěnou fakturu v případě, že mají nastavený e-billing (elektronická fakturace).

Tato služba umožňuje flexibilitu v již nastavených způsobech fakturace.

Za fakturu
90.00 Kč
Více o volitelných službách
Více o volitelných službách
  • Poplatky za volitelné služby se přičítají k příslušné ceně za přepravu.
  • Dostupnost služby je zavislá na konkrétní zásilce a destinaci. Některé naše služby nemusí být po celém světě dostupné.
  • Ne všechny volitelné služby jsou k dispozici pro každou zásilku nebo vybranou zemi.
  • Na služby se vztahují smluvní podmínky DHL a / nebo jak je uvedeno na nákladovém listu ze země odeslání.
  • All prices are exclusive of VAT.
Zpět na začátek