Celní služby

DHL Express má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti celní problematiky. Víme, že hladký a efektivní postup celního odbavení umožňuje vašim zásilkám dorazit na místo určení co nejrychleji. Poskytujeme standardizované služby, které zefektivňují proces celního odbavení.
Celní služby
Popis
Jak účtujeme
Cena
Příprava na celní řízení
Dočasný vývoz nebo návrat zboží
Využijte DHL k zajištění dočasného vývozu nebo dovozu.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Dočasný vývoz nebo návrat zboží
Na žádost zákazníka zajistí DHL dočasný vývoz a pozdější dovoz vašeho zboží. Typicky pro neopracované zboží nebo polotovary, které jsou dočasně vyváženy a následně zpětně dováženy do třetí země nebo zóny volného obchodu pro činnosti s přidanou hodnotou.
Za zásilku
1,000.00 Kč
Exportní deklarace
Exportní zboží podléhá doplňujícím kontrolám.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Exportní deklarace

Uplatňuje se v zemích, kde je pro zásilky podléhající kontrole nebo přesahující určitou hodnotu nebo hmotnost vyžadováno exportní deklarace.

V závislosti na zemi původu mohou být odesílatelé, kteří vyplní exportní deklaraci online, osvobozeni od poplatků.

Za zásilku
300.00 Kč
Vystavení tranzitního celního doprovodného dokladu
Posláno pod celním dohledem
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vystavení tranzitního celního doprovodného dokladu
Tranzitní dohled je aplikován na exportní a importní zásilky, kdykoliv je DHL povinna otevřít, spravovat či náhlasit jakoukoli formu přemístění pod dohledem.
Za zásilku
1,100.00 Kč
Vícepoložkové JSD/VDD
Importní zásílky obsahují vícero komodit.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vícepoložkové JSD/VDD
Poplatky se účtují, pokud je na vytvořeném celním dokladě více než 5 položek celního sazebníku, například u různých komodit nebo různých zemí výroby.
Per Line
600.00 Kč
Oprávnění k Proclení
Pozdrženo pro celní instrukce
Zobrazit více
Zobrazit méně
Oprávnění k Proclení
Firemní zákazníci mohou vyžadovat po DHL, aby proaktivně zachytila jejich příchozí zásilky, a aby vyžadovala po kontaktní osobě doplňující celní instrukce. Je vyžadována smlouva.
Za zásilku
300.00 Kč
Celní Odbavení
Skladování v celním skladu
Když zásilka nemůže být propuštěna v celním řízení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Skladování v celním skladu

Poplatky za skladování jsou účtovány v případě, že zásilka nemůže být celně odbavena z důvodu nesprávných nebo chybějících dokumentů.

Poplatky nabývají účinnosti po třech kalendářních dnech (v této lhůtě je započten i den příletu zásilky) nebo oznámení celním zástupcem podle toho, co nastane později. Poplatky jsou účtovány plátci cla a daní.

Za zásilku
Za Den
Po 3 Kalendářních Dnech
130.00 Kč za zásilku a 2,60 Kč za kg
Úprava celních údajů
Pokud je nutné opravit celní data.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Úprava celních údajů
Poplatek je účtován v případě, že deklarovaná hodnota vyžaduje doplnění či změnu, a to před, během proclení zásilky.
Za zásilku
1,200.00 Kč
Povolení a licence
Usnadníme proces registrace požadovaných licencí k dovozu.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Povolení a licence
S cílem urychlit dovoz vybraných regulovaných komodit, jako jsou zdravotnické prostředky, léčiva, počítačové monitory, laserové CD přehrávače, kosmetika, brýle, potraviny a potravinářské produkty, je společnost DHL povinna poskytnout veškeré údaje, aby získala požadovaná povolení nebo licence k dovozu. Poplatek je účtován plátci cla a daní.
Za zásilku
600.00 Kč plus cena za certifikát
Celní podpora
Vypořádání celního dluhu
Zrychlené vyclení s dohodou o vyplácení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vypořádání celního dluhu

Na základě smlouvy společnost DHL urychlí proces celního odavení a provede okamžité zaplacení celních a ďanových poplatků za zásilku, zatímco příjemce odloží platbu do dohodnutého data.

K dispozici pouze pro firemní zákazníky.

Za zásilku
2% z celkové částky cla a daní; min. 300.00 Kč
Zajištění platby celních poplatků a DPH
DHL hradí dovozní cla a daně
Zobrazit více
Zobrazit méně
Zajištění platby celních poplatků a DPH
DHL urychlí celní proces zaplacením příslušných cel, daní a dalších regulačních poplatků předem jménem zákazníka, se kterým DHL nemá uzavřené smlouvy o záruce v celním řízení, zpravidla se jedná o soukromé osoby. Poplatek je založen na předem poskytnutém nebo zaručeném minimu a podléhá standardnímu minimu.
Za zásilku
2% z celkové částky cla a daní; min. 550.00 Kč
Předání dokumentu k proclení
Určete si svého preferovaného brokera.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Předání dokumentu k proclení
DHL poskytne na žádost zákazníka veškerou celní dokumentaci vybranému celnímu zástupci, který zajistí importní proclení a po ukončení celního procesu DHL doručí zásilku příjemci.
Za zásilku
300.00 Kč

Další vládní úřady

Pokud importní zboží podléhá dalším kontrolám.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Další vládní úřady
Na požádání, společnost DHL zajistí dokončení veterinárních, zdravotních nebo fytosanitárních kontrol v prvním místě vstupu v zemi nebo celní unii, což se obvykle vyžaduje při dovozu živočišných produktů, rostlin, semen nebo farmaceutických produktů.
Za zásilku
800,- Kč plus cena za certifikát
Všechny ceny jsou bez DPH.
Back to Top