Celní služby

DHL Express má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti celní problematiky. Víme, že hladký a efektivní postup celního odbavení umožňuje vašim zásilkám dorazit na místo určení co nejrychleji. Poskytujeme standardizované služby, které zefektivňují proces celního odbavení.
Celní služby
Popis
Jak účtujeme
Cena
Příprava na celní řízení
Exportní deklarace
Exportní zboží podléhá doplňujícím kontrolám.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Exportní deklarace
U zásilek překračujících vývozní limity je vyžadováno vystavení vývozní deklarace. Tento požadavek se také může vztahovat na zásilky obsahující kontrolované komodity nebo překračující konkrétní váhový limit.
Za zásilku
(přesahující 1000.00 EUR)
300.00 Kč
Vystavení tranzitního celního doprovodného dokladu
Posláno pod celním dohledem
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vystavení tranzitního celního doprovodného dokladu
Tranzitní dohled je aplikován na exportní a importní zásilky, kdykoliv je DHL povinna otevřít, spravovat či náhlasit jakoukoli formu přemístění pod dohledem.
Za zásilku
1,100.00 Kč
Vícepoložkové JSD/VDD
Importní zásílky obsahují vícero komodit.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vícepoložkové JSD/VDD
Poplatky se účtují, pokud je na vytvořeném celním dokladě více než 5 položek celního sazebníku, například u různých komodit nebo různých zemí výroby.
Per Line
130.00 Kč
Dočasný vývoz nebo návrat zboží
Nechte DHL zařídit dočasný dovoz nebo vývoz
Zobrazit více
Zobrazit méně
Dočasný vývoz nebo návrat zboží
Na žádost zákazníka společnost DHL usnadňuje dočasný dovoz/vývoz zboží předložením požadovaných dokumentů, jako je karnet ATA, a dodržováním požadovaných postupů celního odbavení.
Za zásilku
1,100.00 Kč
Celní proces
Nestandartní celní řízení
Zboží vyloučené ze zjednodušeného celního odbavení
Zobrazit více
Zobrazit méně
Nestandartní celní řízení
Je uplatňováno ve vybraných zemích v případě dovozu zboží s celkovou deklarovanou hodnotou nebo hmotností překračující limity stanovené místními celními orgány, nebo pokud je dovážené zboží regulačními opatřeními vyloučeno z běžného celního odbavení.
Za zásilku
1,100.00 CZK
Skladování v celním skladu
Když zásilka nemůže být propuštěna v celním řízení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Skladování v celním skladu

Poplatky za uskladnění se účtují v případě, že zásilku nemohou celní orgány uvolnit z důvodu nepřesných nebo chybějících dokumentů.

Poplatky se začnou účtovat po datu příjezdu zásilky nebo oznámení zprostředkovatele, podle toho, co nastane později. Poplatek se vztahuje na plátce cla a daně.

Za zásilku
Za Den
Po 3 Kalendářních Dnech
260.00 Kč a 5.00 Kč za kg
Povolení a licence
Usnadníme proces registrace požadovaných licencí k dovozu.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Povolení a licence
S cílem urychlit dovoz vybraných regulovaných komodit, jako jsou zdravotnické prostředky, léčiva, počítačové monitory, laserové CD přehrávače, kosmetika, brýle, potraviny a potravinářské produkty, je společnost DHL povinna poskytnout veškeré údaje, aby získala požadovaná povolení nebo licence k dovozu. Poplatek je účtován plátci cla a daní.
Za zásilku
1,100.00 Kč
Zpracování celního odbavení
Poplatek za zpracování odbavení zásilky
Zobrazit více
Zobrazit méně
Zpracování celního odbavení
Platí ve vybraných zemích, kde vznikají dodatečné náklady na dovoz zásilek v souladu s požadavky státních úřadů.
Za zásilku
250 Kč
Celní podpora
Zpracování cel a daní
Majitelé účtů mohou urychlit proclení
Zobrazit více
Zobrazit méně
Zpracování cel a daní
DHL urychlí proces celního odbavení, tím že provede okamžitou platbu celních a daňových poplatků souvisejících se zásilkou, zatímco příjemce odloží platbu na dohodnuté datum.
Za zásilku
2% z fiskálních poplatků, minimálně 400.00 Kč
Zpracování cel a daní
Dovozní cla a daně pro příjemce bez účtu
Zobrazit více
Zobrazit méně
Zpracování cel a daní
Správní poplatek se účtuje v případě, že DHL použila svůj vlastní úvěrový rámec u celních orgánů k zálohování nebo zaručení platby cel, daní nebo regulačních poplatků jménem dovozců a spotřebitelů, se kterými DHL nemá žádnou smlouvu.
Za zásilku
2% z fiskálních poplatků, minimálně 400.00 Kč
Předání dokumentu k proclení
Určete si svého preferovaného brokera.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Předání dokumentu k proclení

DHL poskytne na žádost dovozce veškerou celní dokumentaci vybranému celnímu zástupci, který zajistí importní proclení a po ukončení celního procesu DHL doručí zásilku příjemci.

DHL následně nenese odpovědnost za jejich včasné podání k celnímu řízení ani za propuštění zásilky.

Za zásilku
300.00 Kč
Release to Broker
Zásilka byla odbavena a doručena vámi zvoleným brokerem.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Release to Broker
Na žádost dovozce, společnost DHL předá zásílku a související dokumentaci, zákazníkem zvolenému brokerovi pro odbavení a doručení zásilky.
Za zásilku
€45.00

Další vládní úřady

Pokud importní zboží podléhá dalším kontrolám.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Další vládní úřady
Na požádání, společnost DHL zajistí dokončení veterinárních, zdravotních nebo fytosanitárních kontrol v prvním místě vstupu v zemi nebo celní unii, což se obvykle vyžaduje při dovozu živočišných produktů, rostlin, semen nebo farmaceutických produktů.
Za zásilku
1,100.00 Kč
More About Customs Services
More About Customs Services
 • DHL uhradí a přeůčtuje poplatky ze certrifikáty požadované úřady
 • Zásilky objednaná se službou Duty Tax Paid (DTP) mohou podléhat dalším poplatkům za odbavení. Tyto případné poplatky budou účtovány odesílateli, který si objednal DTP. Tyto poplatky mohou zejména zahrnovat:

  • Nestandartní celní řízení
  • Fyzická celní prohlídka
  • Povolení a licence
  • Skladování v celním skladu
  • Vícepoložkové JSD/VDD
  • Zpracování celního odbavení
 • Všechny ceny jsou bez DPH
Zpět na začátek