Celní služby

DHL Express má rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti celní problematiky. Víme, že hladký a efektivní postup celního odbavení umožňuje vašim zásilkám dorazit na místo určení co nejrychleji. Poskytujeme standardizované služby, které zefektivňují proces celního odbavení.
Celní služby
Popis
Jak účtujeme
Cena
Příprava na celní řízení
Exportní deklarace
Exportní zboží podléhá doplňujícím kontrolám.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Exportní deklarace

Uplatňuje se v zemích, kde je pro zásilky podléhající kontrole nebo přesahující určitou hodnotu nebo hmotnost vyžadováno exportní deklarace.

V závislosti na zemi původu mohou být odesílatelé, kteří vyplní exportní deklaraci online, osvobozeni od poplatků.

Za zásilku
300.00 Kč
Vystavení tranzitního celního doprovodného dokladu
Posláno pod celním dohledem
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vystavení tranzitního celního doprovodného dokladu
Tranzitní dohled je aplikován na exportní a importní zásilky, kdykoliv je DHL povinna otevřít, spravovat či náhlasit jakoukoli formu přemístění pod dohledem.
Za zásilku
1,100.00 Kč
Vícepoložkové JSD/VDD
Importní zásílky obsahují vícero komodit.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Vícepoložkové JSD/VDD
Poplatky se účtují, pokud je na vytvořeném celním dokladě více než 5 položek celního sazebníku, například u různých komodit nebo různých zemí výroby.
Per Line
130.00 Kč
Oprávnění k Proclení
Pozdrženo pro celní instrukce
Zobrazit více
Zobrazit méně
Oprávnění k Proclení
Firemní zákazníci mohou vyžadovat po DHL, aby proaktivně zachytila jejich příchozí zásilky, a aby vyžadovala po kontaktní osobě doplňující celní instrukce. Je vyžadována smlouva.
Za zásilku
300.00 Kč
Celní proces
Nestandartní celní řízení
Zboží vyloučené ze zjednodušeného celního odbavení
Zobrazit více
Zobrazit méně
Nestandartní celní řízení
Je uplatňováno ve vybraných zemích v případě dovozu zboží s celkovou deklarovanou hodnotou nebo hmotností překračující limity stanovené místními celními orgány, nebo pokud je dovážené zboží regulačními opatřeními vyloučeno z běžného celního odbavení.
Za zásilku
Zdarma
Skladování v celním skladu
Když zásilka nemůže být propuštěna v celním řízení.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Skladování v celním skladu

Poplatky za skladování jsou účtovány v případě, že zásilka nemůže být celně odbavena z důvodu nesprávných nebo chybějících dokumentů.

Poplatky nabývají účinnosti po třech kalendářních dnech (v této lhůtě je započten i den příletu zásilky) nebo oznámení celním zástupcem podle toho, co nastane později. Poplatky jsou účtovány plátci cla a daní.

Za zásilku
Za Den
Po 3 Kalendářních Dnech
130.00 Kč za zásilku a 2,60 Kč za kg
Úprava celních údajů
Pokud je nutné opravit celní data.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Úprava celních údajů
Poplatek je účtován v případě, že deklarovaná hodnota vyžaduje doplnění či změnu, a to před, během proclení zásilky.
Za zásilku
1,200.00 Kč
Povolení a licence
Usnadníme proces registrace požadovaných licencí k dovozu.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Povolení a licence
S cílem urychlit dovoz vybraných regulovaných komodit, jako jsou zdravotnické prostředky, léčiva, počítačové monitory, laserové CD přehrávače, kosmetika, brýle, potraviny a potravinářské produkty, je společnost DHL povinna poskytnout veškeré údaje, aby získala požadovaná povolení nebo licence k dovozu. Poplatek je účtován plátci cla a daní.
Za zásilku
600.00 Kč
Požadavek na otevření zásilky
V případě kdy celní úřad požaduje otevření zásilky
Zobrazit více
Zobrazit méně
Požadavek na otevření zásilky
Platí pokud je zásilka zadržena celními orgány za účelem fyzické kontroly
Za zásilku
500.00 Kč
Celní podpora
Clo a daně - dovozce (Dříve Vypořádání celního dluhu)
Celní poplatky mohou být účtovány na DHL účet v místě doručení
Zobrazit více
Zobrazit méně
Clo a daně - dovozce
Na žádost zákazníka společnost DHL proclí zásilku v cílové zemi a zajistí, aby veškeré příslušné dovozní clo, daně a regulační poplatky byly fakturovány na předem určený zákaznický účet DHL v cílové zemi.
Za zásilku
2% z celkové částky cla a daní, minimálně 400.00 Kč / zásilka
Clo a daně - příjemce (Dříve Zajištění platby celních poplatků a DPH)
Příjemci mohou být účtovány celní poplatky
Zobrazit více
Zobrazit méně
Clo a daně - příjemce
Tato výchozí služba pokrývá jakýkoli dovoz nedokumentové zásilky, pro kterou společnost DHL zajišťuje za příjemce u celního úřadu finanční vyrovnání celního dluhu a dalších poplatků spojených s celním odbavením zásilky a to jménem dovozců a koncových spotřebitelů, se kterými nemá společnost DHL žádnou smlouvu.
Za zásilku
2% z celkové částky cla a daní, minimálně 400.00 Kč/ zásilka
Předání dokumentu k proclení
Určete si svého preferovaného brokera.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Předání dokumentu k proclení

DHL poskytne na žádost dovozce veškerou celní dokumentaci vybranému celnímu zástupci, který zajistí importní proclení a po ukončení celního procesu DHL doručí zásilku příjemci.

DHL následně nenese odpovědnost za jejich včasné podání k celnímu řízení ani za propuštění zásilky.

Za zásilku
300.00 Kč

Další vládní úřady

Pokud importní zboží podléhá dalším kontrolám.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Další vládní úřady
Na požádání, společnost DHL zajistí dokončení veterinárních, zdravotních nebo fytosanitárních kontrol v prvním místě vstupu v zemi nebo celní unii, což se obvykle vyžaduje při dovozu živočišných produktů, rostlin, semen nebo farmaceutických produktů.
Za zásilku
800.00 Kč
More About Customs Services
More About Customs Services
  • DHL uhradí a přeůčtuje poplatky ze certrifikáty požadované úřady
  • Všechny ceny jsou bez DPH.
Zpět na začátek