Co je nového v MyDHL+

Získejte nejnovější zprávy o vlastnostech a funkcích MyDHL+

Aby se optimalizovala rychlost a efektivnost proclení zásilek, celní regulační orgány na celém světě automatizují systémy a zvyšují požadavky týkající se přesnosti informací o zásilce – zejména popisů zboží a detailů celních faktur. Přecházejí z tištěné dokumentace a chtějí místo toho dostávat informace o zásilce elektronicky do svých systémů.

Co to pro vás znamená

  • Jednou z nejdůležitějších věcí pro zajištění hladkého průběhu celní bezpečnostní prohlídky a samotného celního řízení je uvedení přesného popisu jednotlivých položek v zásilce (zboží)

Co dělá MyDHL+, aby vám pomohla

Zavedli jsme nové funkce, které vám pomohou poskytnout přesné popisy položek a odeslat informace o zásilce elektronicky celním orgánům!

Rychlejší celní proces
Tipy k celním fakturám

MyDHL+ Funkce vám pomohou!
Využijte MyDHL+ funkce pro přesný popis položek ve vaší zásilce – důležité pro co nejrychlejší proces proclení!
Zpět na začátek