Lithiové baterie

Bezpečná přeprava lithiových baterií je zásadní pro zajištění doručení zásilky.

Co potřebujete vědět

  • Lithiové baterie jsou klasifikovány jako nebezpečné zboží
  • Existují předpisy pro přepravu lithiových baterií
  • Přeprava vadných, poškozených nebo výrobcem stahovaných baterií z oběhu je zakázana v DHL Express
  • Odesílatel je právně odpovědný za dodržování předpisů a bezpečnou přepravu lithiových baterií
  • DHL Express neakceptuje všechny typy lithiových baterií
  • Pro přepravu lithiových baterií je nezbytné, abyste měli nejdříve schválený účet DHL Express
Na širokou nabídku elektronického zboží napájeného lithiovými bateriemi se vztahují předpisy o nebezpečném zboží, bez ohledu na to, zda jsou dobíjecí (lithium-iontové) nebo nedobíjecí (lithium-kovové).
Předpisy platí, když jsou lithiové baterie:
Nebezpečné zboží
Volně balené
Baterie dodávané zvlášť jako jednotlivé položky (volně ložené / hromadné)
Příklad: Powerbanka
 
Baleno se zařízením
Zařízení a jeho baterie ve stejném balení.
Příklad: Fotoaparát s náhradní baterií
Obsaženo v zařízení
V zařízení je vložena baterie.
Příklad: Tablet s integrovanou lithiovou baterií
Za bezpečnou leteckou přepravu takového obsahu v souladu s předpisy ICAO / IATA odpovídá odesílatel. IATA a DHL vypracovaly poradenské materiály, které pomáhají odesílatelům porozumět předpisům a dodržovat je.
Povoleno
  • Balení se zařízením, které obsahuje méně než 2 baterie nebo 4 články uvnitř zařízení , jsou přijímány k přepravě bez označení značkou pro lithiové baterie.
Příklad: Balíček s notebookem může mít instalovánou 1 lithium-iontovou baterii a 2 malé lithium kovové knoflíkové baterie.
nepovoleno
  • Lithiové baterie, o nichž je známo nebo existuje podezření, že jsou vadné, poškozené nebo jsou stahované výrobcem z oběhu, představují vysoké bezpečnostní riziko pro personál a majetek. Za žádných okolností není povoleno přepravovat je letecky.
  • Pokud je známo nebo existuje podezření, že je v notebooku, mobilním telefonu nebo jiném zařízení vadná, poškozená nebo výrobcem stahovaná z oběhu lithiová baterie, musí být vyjmuta před tím, než může společnost DHL zásilku přijmout.
DHL Express vyžaduje, aby byl klientský účet schválen pro přepravu nebezpečného zboží. Tím se ujišťuje, že majitel účtu je adekvátně proškolen a ví, jak zásilku pečlivě připravit v souladu s příslušními předpisy, zásadami a postupy společnosti DHL Express.
Máte zájem o schválený účet DHL? Naši experti vám poskytnou odbornou asistenci a vysvětlí podmínky pro zařazení mezi schválené odesílatele Kontaktujte specialistu na přepravu nebezpečného zboží
Zpět na začátek