DHL Express Zakázané položky

Před odesláním zásilky prostřednictvím DHL Express je důležité zkontrolovat, jestli zboží nespadá do zakázaného nebo omezeného zboží.
If you are in any doubt as to the acceptability of your goods, please contact your DHL representative prior to shipping. Další informace o zakázaném nebo omezeném zboží pro konkrétní země vám poskytne zákaznický servis.
Zakázané komodity nejsou povoleny pro přepravu.
Následující komodity společnost DHL NEPŘIJME k přepravě, A TO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ.
 • Živá zvířata (včetně například savců, plazů, ryb, bezobratlých, obojživelníků, hmyzu nebo ptáků)
 • Lovecké (zvířecí) trofeje, části zvířat, jako je slonovina, žraločí ploutve, zvířecí pozůstatky nebo vedlejší živočišné produkty nebo odvozené produkty, které nejsou určeny k lidské konzumaci, jejichž pohyb je zakázán úmluvou CITES nebo místními zákony
 • Lidské pozůstatky nebo zpopelněné pozůstatky v jakékoliv podobě
 • Bullion (of any precious metal)
 • Hotovost (aktuální zákonné platidla jako bankovky, směnky/dluhopisy, mince)
 • Volně ložené vzácné kameny a polodrahokamy (broušené nebo nebroušené, leštěné nebo neleštěné)
 • Kompletní střelné zbraně, střelivo, výbušniny, výbušná zařízení, včetně inertních výbušnin nebo zkušebních kusů, vzduchové zbraně, repliky nebo napodobeniny střelných zbraní nebo střeliva
 • Nelegální zboží, jako jsou nelegální léčiva včetně narkotik a stimulantů, antidepresiv nebo halucinogenů. Konopí nebo jeho deriváty.
Majetek, jehož přeprava je zakázána jakýmkoliv zákonem, předpisem či nařízením jakékoliv federální, státní vlády či místní samosprávy v jakékoliv zemi, do které nebo přes kterou se zásilka přepravuje.
Následující zboží NEBUDE přijato k přepravě, pokud se se společností DHL nedohodne jinak. K získání takové dohody bude muset DHL vést obchodní případ a položky schválené k přepravě budou se zákazníkem písemně zaznamenány.
 • Starožitnosti, umělecká díla a výtvarné umění v individuální hodnotě přesahující 500 000 EUR
 • Kolky/daňové nálepky s hodnotou zásilky vyšší než 500 000 EUR
 • Cigarety, doutníky, tabákové výrobky a elektronické cigarety nebo příslušenství s hodnotou zásilky vyšší než 500 000 EUR. Elektronické cigarety a příslušenství vyžadují schválení společností DHL Express.
 • Nebezpečné zboží, včetně parfémů, vody po holení, aerosolů, hořlavých látek, suchého ledu, biologických látek, nebezpečného zboží klasifikovaného OSN a zboží specifikovaného podle předpisů Mezinárodní asociace leteckých dopravců („IATA“), Dohody o přepravě nebezpečného zboží po silnici („ADR“) nebo podle regulací pro přepravu nebezpečného zboží v námořní dopravě („IMDG“)
 • Pamětní mince nebo medaile, vysoce hodnotné sběratelské předměty, které zahrnují mimo jiné, komiksy nebo knihy (první vydání), známky a memorabilia s celkovou hodnotou zásilky přesahující 2 000 EUR
 • Lovecké (zvířecí) trofeje a zvířecí kůže, které nejsou určeny k lidské spotřebě, obsažené v příloze II a příloze III Úmluvy CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).
 • Finanční a peněžní komodity s hodnotou zásilky vyšší než 500 000 EUR. Příklady zahrnují aktivované SIM karty pro mobilní telefony, dárkové karty, vstupenky na akce, losy, peněžní nebo poštovní poukázky, předplacené telefonní karty, vstupenky (nevyplněné), poukázky/žetony, nepoužité známky atd.
 • Šperky a hodinky s maximální hodnotou 10 000 EUR
 • Hračky napodobující zbraně, části střelných zbraní, příslušenství střelných zbraní, části střeliva, tasery nebo vojenský materiál.
DHL bezpečnostní pravidla nakazují, že není povoleno převážet padělané zboží naší sítí. Společnost DHL nechce být spojována s padělaným zbožím a jakékoliv podezření na takovou zásilku bude předáno celním úřadům.
Pokud dostanete nabídku na levné značkové zboží, které se prodává na webových stránkách nebo prostřednictvím jiných kanálů, můžete předpokládat, že se jedná o padělané zboží.
Zboží, které je nejčastěji paděláno:
 • Obuv
 • Oblečení
 • Tašky
 • Drahé hodinky
 • CD a DVD disky
 • Parfémy
 • Elektronika
Distribuce a převážení takového zboží je zakázáno v mnoha zemích a celni orgány jsou připraveny zásilky zabavit a potrestat kupujícího.
Zpět na začátek