Přeprava nebezpečného zboží

Nebezpečným zbožím (také známým jako nebezpečný materiál nebo hazmat) jsou jakékoli látky nebo předměty, které mohou představovat nepřiměřené riziko pro zdraví, bezpečnost a majetek. Identifikace nebezpečného zboží v přepravě je prvním krokem ke snížení rizik. Dalšími kroky jsou: správné balení, komunikace, manipulace a skladování tohoto zboží. DHL je zavedený dopravce s bohatými zkušenostmi s přepravou nebezpečného zboží.

Co potřebujete vědět

 • Existují předpisy pro přepravu nebezpečného zboží
 • Odesílatel je právně odpovědný za dodržování všech předpisů
 • Některé nebezpečné zboží je vyloučeno z přepravy DHL Express
 • Musíte mít námi schválený účet pro přepravu nebezpečného zboží v síti DHL Express
 • DHL Express přijímá nebezpečné zboží za určitých podmínek a omezení
 • Informujte DHL Express o přepravě nebezpečného zboží
 • Za přepravu nebezpečného zboží se účtují další poplatky
Řadu komodit klasifikovaných jako nebezpečné zboží je možné odeslat.
DHL splňuje následující předpisy:
 • IATA pro leteckou přepravu v DHL Express
 • ADR pro všechny země, které do své legislativy přijaly úmluvu ADR
 • Další příslušné národní legislativa v závislosti na původu, tranzitu a určení zásilky
Open Box
Balení
Exclamation Point
Štítkovaní
Proclívá se
Předpisy zahrnují konkrétní pravidla pro správné zabalení nebezpečného zboží, označení krabice bezpečnostními nebo jinými značkami či informacemi a deklaraci komodity na přepravních dokladech.
Zboží s těmito vlastnostmi je považováno za nebezpečné (není úplně celý výčet)
 • Radioaktivní
 • Hořlavé
 • Výbušné
 • Žíravé
 • Toxické
 • Látky podporující hoření
 • Infekční
 • Ostatní regulované materiály
Elektronická zařízení, parfémy a dokonce i příchutě potravin mohou být klasifikovány jako nebezpečné zboží. Některé materiály nebo chemikálie mohou mít vlastnosti, které jsou za konkrétních okolností škodlivé.
Bezpečnostní list od výrobce poskytuje informace k identifikaci a klasifikaci obsahu.
DHL Express vyžaduje, aby byl schválen klientský účet pro přepravu nebezpečného zboží. Tím se ujišťuje, že majitel účtu je adekvátně proškolen a ví, jak zásilku pečlivě připravit v souladu s příslušními předpisy, zásadami a postupy společnosti DHL Express.
Máte zájem o schválený účet DHL? Naši experti vám poskytnou odbornou asistenci a vysvětlí podmínky pro zařazení mezi schválené odesílatele Kontaktujte specialistu na přepravu nebezpečného zboží
Zpět na začátek