Reference Format Tips

Tipy pro definování referenčních formátů

Můžete vytvářet referenční formáty, aby mohli uživatelé zadávat reference zásilek odpovídajícví těmto formátům.

DŮLEŽITÉ

  • Ujistěte se, že definujete formáty pouze pomocí povolených znaků.
  • Postavení (pořadí) znaků musí být specifické, aby fungovalo správně.
  • Mějte na paměti, že pokud někdo zadá při vytváření zásilek referenci, která neodpovídá definovaným formátům, obdrží hlášení o chybě. Dokud nebude zadán správný formát, nebude možné pokračovat.

Povolené znaky

Znak Popis
? Jakýkoliv znak ASCII
* 0 nebo více znaků ASCII
# Jakékoliv číslo (0 - 9)
% 0 nebo více čísel (0-9)
@ Jakýkoli znak (A-Z)
& 0 nebo více znaků (A-Z)

Příklad formátů

Formát Popis Příklad
@@@### 3 znaky (A-Z) následované 3 čísly ABC778
862###? 3 specifická čísla následovaná 3 čísly a 1 znakem 862123$
% Série čísel 453902156
123& 3 specifická čísla následovaná sérií znaků (A-Z) 123QXWY
&% Série znaků (A-Z) následována sérií čísel UEZPA801234
###* 3 specifická čísla následovaná sérií znaků (A-Z) 444($!)