Aktualizace celních předpisů.

Mějte přehled o důležitých celních předpisech z celého světa!

Regulační požadavky celních orgánů se v jednotlivých zemích na celém světě liší. Často se měnící, různorodé obchodní předpisy a požadavky vytvářejí složitost a výzvy v přeshraniční přepravě.
Následující celní předpisy vám umožní:
  • Minimalizujte zbytečný čas přepravy a zpoždění při odbavování.
  • Umožnit správné vyměření cel a daní.
  • Snížit nebo odstranit možné riziko pokut a sankcí.
  • Vyhněte se zbytečnému kontaktu se zákaznickým servisem.
Před odesláním do zahraničí.
Před odesláním do zahraničí.

Je nezbytné, aby odesílatelé provedli svůj vlastní průzkum, aby se seznámili s klíčovými exportními požadavky země původu, importními požadavky cílové země a/nebo si vyžádali regulační poradenství od vlastních daňových/právních poradců. To podpoří soulad odesílatele s příslušnými předpisy země, čímž se zabrání možným zpožděním při celním řízení, pokutám a sankcím ze strany regulačních orgánů.
Přestože DHL Express poskytuje podrobnosti o některých cenných aktualizacích celních předpisů, které mohou ovlivnit naše zákazníky při přepravě s námi, důrazně vám doporučujeme, abyste si úplné informace přečetli na oficiálních stránkách místních celních úřadů.
Odmítnutí odpovědnosti
I když jsme udělali vše pro to, abychom zajistili, že informace obsažené v tomto dokumentu byly získány, vyrobeny a zpracovány ze zdrojů, o kterých se domníváme, že jsou spolehlivé, neposkytujeme žádnou záruku, výslovnou ani implicitní, týkající se přesnosti, přiměřenosti, úplnosti, zákonnosti, spolehlivosti nebo užitečnosti takových informací.
Všechny informace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytovány „tak jak jsou“. Společnost DHL Express, její související partnerství nebo korporace v rámci skupiny DHL Group, ani jejich partneři, zástupci nebo zaměstnanci se nebudou v žádném případě zodpovídat vám ani nikomu jinému za jakékoli rozhodnutí nebo opatření přijatá na základě informací uvedených v tomto dokumentu nebo za jakékoli následné, speciální nebo podobné škody, i když jste byli upozorněni na možnost takových škod.
Ilustrace znázorňující přepravu zásilek po celém světě pomocí letadel DHL
Při odesílání přes DHL.
Naším úkolem je být připraveni na nejnovější celní předpisy. Když vytvoříte objednávky v MyDHL+, pomůžeme vám poskytnout podrobnosti o zásilce, které podporují nejefektivnější proces proclení.
Souboury ke stažení
Získejte inforrmace z našich komplexních celních průvodců a referenčních materiálů.
Zpět na začátek