T&Cs (on Customs Clearance Settings/Digitial Customs Invoice)

Elektronická celní faktura Podmínky

Společnost DHL nabízí službu ""Paperless Trade"" (""PLT""), která umožňuje odesílatelům poskytnout určité dokumenty doprovázející zásilku elektronicky (čímž odpadá nutnost zasílání tištěných kopií dokumentů).
Vy, jako ""odesílatel"" souhlasíte na vlastní zodpovědnost a na zodpovědnost všech dalších zainteresovaných osob v přepravě, s tím, že se tyto podmínky pro zasílání elektronických faktur vztahují na všechny zásilky, u kterých je služba PLT zvolena.
Dále také souhlasíte s tím, že tyto Podmínky pro zasílání elektronických celních faktur platí navíc k Přepravním podmínkám DHL, které jsou uvedeny na webových stránkách DHL a které platí V PLNÉM ROZSAHU. Upozorňujeme zejména na oddíly Nepřijatelné zásilky, Záruky a odškodnění odesílatele a Odpovědnost společnosti DHL za Přepravní podmínky DHL.
Společnost DHL vám poskytne pokyny k používání služby PLT. Ty platí navíc ke všem stávajícím požadavkům na nabídku přepravy a přepravní dokumentace. Tyto pokyny zahrnují:
  • formát, ve kterém budete elektronické soubory zasílat,
  • požadavky na kvalitu jakéhokoli skenování dokumentace,
  • načasování přenosu dat o zásilce,
  • údaje o tom, kam mají být zaslány doklady o zásilce,
  • údaje o zásilce (např. místo původu, místo určení, obsah, hodnota zásilky), pro které není služba PLT k dispozici,
  • veškerou dokumentaci (certifikát původu), která musí být rovněž předložena v tištěné podobě při podání zásilky společnosti DHL.
Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny pokyny společnosti DHL týkající se služby PLT. Dále se zavazujete dodržovat veškeré právní a celní požadavky týkající se služby PLT, tedy například nebudete službu PLT používat pro zásilky, u nichž právní nebo celní požadavky vyžadují zasílání dokumentů v tištěné podobě.
Potvrzujete, že jste oprávněni odesílat data elektronicky. Udělujete společnosti DHL oprávnění, aby údaje, které jí elektronicky předáte, použila pro účely zpracování a odeslání zásilek PLT. To zahrnuje potvrzení na hlavičkový papír společnosti a elektronický podpis.
Veškerá dokumentace zaslaná elektronicky musí být čitelná.
Souhlasíte s tím, že společnost DHL odškodníte za jakoukoli ztrátu, škodu nebo zpoždění vyplývající z porušení přepravních podmínek nebo těchto obchodních podmínek.
Potvrzujete souhlas příjemce s používáním služby PLT.