Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ex Works

Znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu, když dá zboží k dispozici kupujícímu na určeném místě (například v továrně nebo skladu), přičemž tímto určeným místem může nebo nemusí být prostor prodávajícího. Pro uskutečnění dodávky prodávající nemusí naložit zboží na žádné sběrné vozidlo, ani nemusí zboží proclenit k vývozu, pokud se takové proclení použije.

FCA
Free Carrier
Znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu jedním nebo druhým ze dvou způsobů:
  • Za prvé, je-li dohodnutým místem provoz prodávajícího, zboží je dodáno, když je naloženo na dopravní prostředek dohodnuto kupujícím.
  • Za druhé, je-li uvedeným místem jiné místo, zboží je dodáno tehdy, když se po naložení na dopravní prostředek prodávajícího dostane na uvedené jiné místo a je připraven k vyložení z dopravního prostředku tohoto prodávajícího a je k dispozici dopravci nebo jiné osoby určené kupujícím.

Bez ohledu na to, které z těchto dvou míst je vybráno jako místo dodání, toto místo identifikuje místo přenosu rizika na kupujícího a čas, od kterého náklady jdou na účet kupujícího.

CPT
Carriage Paid To
Znamená, že prodávající předá zboží – a přenese riziko – na kupujícího jeho předáním dopravci, jehož prodávající uzavřel, nebo pořízením takto dodaného zboží. Prodávající tak může učinit, že přepravci předá zboží do fyzické držby způsobem a na místě, které jsou vhodné pro použitý dopravní prostředek. Po takto dodaném zboží kupujícímu prodávající nezaručuje, že zboží dorazí do místa určení v pořádku, v uvedeném množství nebo vůbec. Riziko totiž přechází z prodávajícího na kupujícího, když je zboží doručeno kupujícímu předáním dopravci; prodávající však musí uzavřít smlouvu o přepravě zboží od dodání do dohodnutého místa určení.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Znamená, že prodávající předá zboží – a přenese riziko – na kupujícího jeho předáním dopravci, jehož prodávající uzavřel, nebo pořízením takto dodaného zboží. Prodávající tak může učinit, že přepravci předá zboží do fyzické držby způsobem a na místě, které jsou vhodné pro použitý dopravní prostředek. Po takto dodaném zboží kupujícímu prodávající nezaručuje, že zboží dorazí do místa určení v pořádku, v uvedeném množství nebo vůbec. Riziko totiž přechází z prodávajícího na kupujícího, když je zboží doručeno kupujícímu předáním dopravci; prodávající však musí uzavřít smlouvu o přepravě zboží od dodání do dohodnutého místa určení.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Znamená, že prodávající dodá zboží – a přenese riziko – na kupujícího, když se zboží po vyložení z přijíždějícího dopravního prostředku dá k dispozici kupujícímu na dohodnutém místě určení nebo na dohodnutém místě v rámci tohoto místa. , je-li nějaký takový bod dohodnut. Prodávající nese všechna rizika spojená s přistavením a vyložením zboží na dohodnutém místě určení. V tomto pravidle Incoterms jsou tedy doručení a doručení na místo určení stejné. DPU je jediné pravidlo Incoterms, které vyžaduje, aby prodejce vyložil zboží v místě určení. Prodejce by se proto měl ujistit, že je schopen uspořádat vykládku na uvedeném místě. Pokud strany mají v úmyslu, aby prodávající nenesl riziko a náklady spojené s vykládkou, je třeba se vyhnout pravidlu DPU a místo toho použít DAP.
DAP
Delivered at Place
Znamená, že prodávající dodá zboží – a přenese riziko – na kupujícího, když je zboží dáno k dispozici kupujícímu na přijíždějícím dopravním prostředku připraven k vyložení na dohodnutém místě určení nebo na dohodnutém místě v rámci tohoto místa, je-li takový bod dohodnut. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží na dohodnuté místo určení nebo na dohodnuté místo v rámci tohoto místa. V tomto pravidle Incoterms jsou proto doručení a doručení na místo určení stejné.
DDP
Delivered Duty Paid
Znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu tehdy, když je zboží dané kupujícímu k dispozici, celně projednáno na dovoz, na přijíždějícím dopravním prostředku, připravené k vykládce, na dohodnutém místě určení nebo na dohodnutém místě v rámci toho. místě, je-li takový bod dohodnut. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží na dohodnuté místo určení nebo na dohodnuté místo v rámci tohoto místa. V tomto pravidle Incoterms jsou proto doručení a doručení na místo určení stejné.
V této kategorii jsou čtyři termíny:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Tyto podmínky jsou uvedeny pouze pro vaši informaci, protože nejsou nutné při odesílání zásilek s DHL Express.