Decline Assigned Shipment

Důvod odmítnutí zásilky

Zásilka bude s Vašimi komentáři znovu předána zpět k zadavateli.