Service Type Descriptions (for shipments from and to Brazil)

Popis služby (pro zásilky z a do Brazílie)

Všechny zásilky přicházející do Brazílie jsou důkladně kontrolovány Federální celní službou. Typ zásilky, který vyberete, přímo ovlivní dobu celního odbavení.

 

Své zásilky můžete odeslat jedním z následujícíh způsobů

Neformální propuštění (kurýr): za zásilky do Brazílie mohou být účtovány daně a náklady na administrativní služby.

Formální propuštění: zásilky do Brazílie vyžadují celní odbavení

Neformální (kurýrní) služba je určena pro zásilky s hodnotou CIP/CIF do 3 000 USD a na zboží, které je určeno k dalšímu prodeji, se vztahuje limit 100 000 USD za rok. Formální typ importu/exportu je určen pro prodej a přeprodej a vyžaduje zprostředkovatele pro celní odbavení.

Druh zboží

 • Knihy, periodika
 • Vzorky
 • Dokončené zbozí

 

Druh zboží

Formální služba vyžaduje registraci dovozce u Federální celní služby (RADAR). Vztahuje se na zásilky, které:

 • Mají deklarovanou hodnotou vyšší než 3 000 USD
 • Obsahují zboží vyžadující dovozní licenci (LI)
 • Mají rozměry větší než 98x98x120cm

Úplný seznam akceptovatelného zboží najdete v Siscomex ve společné nomenklatuře Mercosur (NCM).

Povinný údaj Dokumentace

 • Nákladní list (musí obsahovat CNPJ/TAX ID dovozce) –  v popisu obsahu má uveden KOMERČNÍ ÚČEL, je-li to relevantní
 • U komerční faktury je v případě komerčního návrhu nutné informovat o NÁKLADECH NA DOPRAVU a KÓDU HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU

Povinný údaj Dokumentace

 • Nákladní list musí obsahovat CNPJ/TAX ID příjemce a FORMÁLNÍ DOVOZ
 • Komerční faktura a seznam balení - originální podepsaná kopie, která musí obsahovat NÁKLADY NA DOPRAVU and KÓD HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU
 • Předchozí dovozní licence – měla by být schválena před datem odeslání na cílové letiště (pro konkrétní produkty). Tato licence je nutná pouze v případě, že ji vyžaduje NCM
 • Platné TAX ID CPF/CNPJ –  doklad musí být řádně registrován Federálním celním úřadem