Terms and Conditions of Carriage

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DHL EXPRESS („Podmínky“)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při objednávání služeb DHL Vy, jakožto „Odesílatel“ souhlasíte jménem svým, jménem příjemce zásilky („Příjemce“) a jménem kohokoli jiného, kdo je na zásilce zainteresovaný, že se použijí tyto Podmínky.
„Zásilkou“ se rozumí veškeré dokumenty či balíky, které se přepravují na základě jednoho nákladního listu a jejichž přeprava je prováděna způsobem, který DHL zvolí, to je leteckou, silniční či jinou dopravou. „Nákladní list“ musí obsahovat jakýkoli identifikátor Zásilky nebo doklad, který je vyhotoven DHL nebo automatizovaným systémem Odesílatele, jako je etiketa, čárový kód, nákladní či průvodní list, stejně jako elektronické verze výše uvedeného. Každá Zásilka je přepravována s omezenou odpovědností tak, jak je to stanoveno v těchto Podmínkách. Pokud Odesílatel požaduje větší ochranu, může být za příplatek sjednáno pojištění. (Další informace viz níže). „DHL“ se rozumí jakýkoli člen sítě DHL Express Network.

Březen 6, 2020

PODMÍNKY ZÁRUKY VRÁCENÍ PENĚZ SPOLEČNOSTI DHL EXPRESS

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

DHL na žádost klienta a při splnění níže uvedených podmínek vydá dobropis nebo vrátí peníze ve výši klientem zaplaceného prémia za zásilku DHL Express, která bude doručena později, než je termín doručení, k němuž se DHL zavázala.

Platné od 1. Červenec 2017

Pro další informace se obraťte na lokální oddělení služeb klientům společnosti DHL Express.