TSA Notice (on Schedule Pickup)

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
 

49 USC 114 schvaluje shromažďování těchto informací. Informace, které poskytnete, budou použity k vymezení nebo ověření Vašeho stavu jako možného "známého odesílatele".

Poskytování těchto informací je dobrovolné, nicméně neposkytnutí informací Vám zabrání vymezit se jako "známý odesílatel". Tyto informace budou zpřístupněny personálu TSA a dodavatelům nebo jiným zástupcům, včetně IAC v údržbě a provozu známého programu odesílatele.

Společnost TSA může tyto informace sdílet s provozovateli letišť, zahraničními leteckými dopravci, IAC, orgány činnými v trestním řízení a dalšími subjekty v souladu se zákonem o ochraně soukromí, 5 USC Section 552a.

Další podrobnosti naleznete v systému oznámení o záznamu Systému posuzování hrozeb pro přepravu (Transportation Security Threat Assessment System) (DHS / TSA 002) zveřejněného ve federálním rejstříku. (Federal Register)

Další informace o obsahu tohoto oznámení naleznete na adrese www.tsa.gov.