Hvad er told og afgifter?

Ved transport af varer over internationale grænser, vil der forekomme gebyrer og afgifter på forsendelser som styres af toldmyndighederne i modtagerlandet.

Afsenders Guide til Told og Afgifter

Ved internationale forsendelser er det vigtigt at forstå told og afgifter.
Om en forsendelse er en gave eller ej, skal forsendelsen stadig igennem en import procedure, som er bestemt af toldmyndighederne i modtagerlandet. Forsendelsen bliver deklareret gennem tolden baseret på oprindelsesland, værdi og mængde, men ikke formålet med forsendelsen. Toldforsendelser er objekt for afgifter, hvilket er tarif eller told baseret på godset, når det transporteres over internationale grænser.
Beregningen af told og afgifter afhænger af den vurderingsmæssige værdi af en toldpligtig forsendelse. For at kunne beregne dette, bliver toldpligtige forsendelser tildelt en klassifikationskode, også kendt som toldtarif kode.
Dette system er udarbejdet af World Customs Organisation og videreudvikles konstant.
Betaling af told og afgifter, er oftest tilknyttet modtageren, men DHL tilbyder mulighed for at det er kontoholder som betaler for disse.
I disse tilfælde, efter forsendelse er leveret, vil DHL fakturere kunden for told og afgifter, som DHL har betalt på vegne af kontoholder ved destinationen. Der vil også være et administrationsgebyr forbundet med dette.
Skat bliver pålagt gods når det bliver transporteret over politiske grænser, selvom frihandelszoner eksisterer rundt omkring i verden. Skatter er oftest for at lande der vil beskytte deres økonomi og begrænse handel mellem lande.
Skatter er oftest pålagt importerede varer, men sommetider bliver det også pålagt eksporterede varer.

Modtagers Guide til Told og Afgifter

Har du modtaget en pakke og har behov for at forstå dine forpligtelser til at betale told og afgifter?
Du vil måske blive pålagt told og afgifter for varer købt online, fordi:
  • Told og moms er oftest ikke inkluderet i prisen på varen du køber online, og er måske ikke inkluderet i de samlede forsendelses omkostninger du betaler til online forhandleren.
  • Når man køber varer online, stammer en eller flere af varerne muligvis ikke fra det land du er bosat i, derfor bliver de pålagt told og afgifter, hvilket er tarif eller afgift pålagte varer der transporteres over internationale grænser.
  • Når varer ikke bliver sendt indenrigs eller inden for en toldunion, som for eksempel EU, er det påkrævet at du betaler enhver form for told og afgift som den lokale toldmyndighed finder nødvendigt.
  • For at sikre at DHL’s kurérer kan aflevere forsendelser så hurtigt som muligt efter de er ankommet til destinationslandet eller toldunionen, vil DHL forudbetale toldmyndigheden, på dine vegne.
  • Når told og afgifter er betalt til DHL, vil varerne blive leveret til dig.
  • Hvad der skal betales, afhænger af hvor godset kommer fra, type, transaktionsværdi og vægten på forsendelsen.
Når man køber varer online, skal du altid tjekke om de bliver sendt til din adresse, enten fra:
  • Dit land
  • Et andet land
  • Udenfor din toldunion
  • Bemærk: Andre regler gælder når man der købes varer til kommercielt brug.
En gave defineres som sendt direkte fra én privat person til én anden og denne type varer bliver ikke pålagt import afgifter, hvis den er lavere end den, af toldmyndighedernes fastsatte lav-værdi grænse.
Bestilling og betaling for varer uden for dit land eller din toldunion for at blive sendt til en anden person end køber, betegnes ikke som en gave i henhold til toldmyndighederne.
Tilbage til toppen