Ofte Stillede Spørgsmål – Told og moms

Beregningen af ​​told afhænger i de fleste lande af den anslåede værdi af den toldpligtige forsendelse. Med henblik på denne beregning får afgiftspligtige varer en klassifikationskode, der er kendt som koden for det harmoniserede system, som bestemmer den gældende toldsats. Dette system er en multifunktionel international produktnomenklatur udviklet af World Customs Organization, der løbende opdateres.
 • Alle typer forsendelser (inklusive gaver, prøver og varer til reparation) gennemgår en importgodkendelsesproces - bestemt af toldreglerne i destinationslandet. Forsendelsen toldklareres baseret på varetype, oprindelsesland, værdi og mængde.
 • Toldforsendelser er objekt for afgifter, hvilket er tarif eller told baseret på godset, når det transporteres over internationale grænser.
Du skal have en DHL konto for at kunne betale told og moms for modtageren.

Toldmyndighederne i destinationslandet bestemmer, om der skal anvendes told og afgifter, når pakken ankommer.

 

 • Dette er baseret på oplysningerne på forsendelsesmærket (eller fragtbrevet) og toldpapiret - især forsendelsesindholdet, deklareret værdi og vægt.
 • Told og moms gælder kun for pakker, der rejser uden for EU, og ikke alle varer er underlagt disse gebyrer.
Ja, importtold gælder typisk ikke for pakker, der transportes inden for en toldunion, såsom EU. Dog kan afgifter være gældende.

Varer Købt Online

Onlineforhandleren har en aftale med DHL om at levere varer bestilt online.
 • Told og afgifter er oftest ikke inkluderet i prisen på varer du har købt online.
 • Når man køber varer online, vil nogle eller alle af disse måske ikke stamme fra det land du er bosiddende i
 • Når varer ikke er sendt indenrigs eller inden for en enkelt toldunion, som for eksempel EU, er det påkrævet at du betaler eventuelle import told og afgifter, som de lokale toldmyndigheder finder nødvendige.
 • For at sikre at DHL kan leverere dit gods hurtigst muligt, når forsendelsen ankommer til dit land, vil DHL betale toldmyndighederne på dine vegne.
 • DHL frigiver kun godset, når der er foretaget en fuld tilbagebetaling for told og afgifter, som DHL har betalt på dine vegne.

Selvom du har bestilt og betalt dine varer online, er varerne stadig objekt for en import procedure der skal sikre deklaration gennem tolden. Toldbehandling afhænger af:

 • Oprindelsesland
 • Værdien, inklusiv transportomkostninger
 • Mængden af varerne

Hvert land har sine egne toldlove og afgifter for forskellige slags varer og værdien er bestemt lokalt.

DHL skal, ligesom alle andre internationale transportvirksomheder, tilpasse sig til de lokale toldmyndigheder og derfor betaler DHL told og afgifter på vegne af modtager for at kunne deklarere varerne hurtigst muligt.

Du betaler ikke DHL for yderligere forsendelses omkostninger. Dog vil du blive bedt om at betale told og afgifter, plus yderligere importgebyrer som relaterer til toldbehandlingen i dit hjemland, baseret på lokale regulativer.
Alle typer forsendelser (inklusive gaver, prøver og varer til reparation) gennemgår en importgodkendelsesproces - bestemt af toldreglerne i destinationslandet. Forsendelsen toldklareres baseret på varetype, oprindelsesland, værdi og mængde. Det er nødvendigt at betale told og afgifter hvis pakken ligger over en mindsteværdi angivet af landet.
Hvert land har begrænsninger for importerede varer der bruges personligt. Dette er for at undgå misbrug og for at kunne genkende import til personlig brug fra kommerciel brug.

Afhængig af værdi og varetype du har importeret, kan du forvente følgende:

 • Import toldafgifter (procentdel af forsendelses værdi og transport omkostninger)
 • Lokal skat
 • DHL forudbetalingsgebyr
 • Alle typer regulative gebyrer, hvis relevant
Tilbage til toppen