Tollieeskirjade uuendused

Olge kursis oluliste tollieeskirjadega kogu maailmas!

Tolliasutuste regulatiivsed nõuded on kogu maailmas riigiti erinevad. Erilaadsed ja tihti muutuvad kaubanduseeskirjad ning nõuded tekitavad piiriülesel saatmisel väljakutseid ja keerukust.
Järgmised tollieeskirjad võimaldavad teil:
  • Viia miinimumini tarbetuid transiidiaegade ja tollivormistuse viivitusi
  • võimaldavad korrektselt määrata tollimakse ja tasusid
  • vähendada või elimineerida võimalike trahvide ja karistuste riski
  • Vältida tarbetuid kontakte klienditeenindusega
Enne rahvusvahelist saatmist
Enne rahvusvahelist saatmist

On oluline, et kaubasaatjad uuriksid ise nõudeid, et olla kursis päritoluriigi peamiste ekspordinõuetega, sihtriigi impordinõuetega ja/või küsiksid juriidilist nõu oma maksu-/õigusnõustajatelt. See toetab, et saatja järgib asjakohase riigi eeskirju, vältides võimalikke tollivormistuse viivitusi, trahve ja karistusi reguleerivate asutuste poolt.
Kuigi DHL Express pakub üksikasju mõningate tähelepanuväärsete tollieeskirjade uuenduste kohta, mis võivad mõjutada meie kliente, kui nad meiega tarnivad, soovitame tungivalt täieliku teabe saamiseks pöörduda kohalike tolliasutuste ametlikele veebilehtedele.
Seletus
Kuigi me oleme teinud kõik endast oleneva, et tagada, et siin sisalduv teave on saadud, toodetud ja töödeldud usaldusväärseteks peetavatest allikatest, ei anna me mingit tagatist, ei sõnaselget ega kaudset, sellise teabe täpsuse, piisavuse, täielikkuse, seaduslikkuse, usaldusväärsuse ega kasulikkuse kohta.
Kogu siin sisalduv teave on esitatud „sellisena, nagu see on“. DHLExpress, sellega seotud partnerlused, DHL kontserni alla kuuluvad ettevõtted ega nende partnerid, volitatud esindajad ega töötajad ei vastuta ühelgi juhul teie ega kellegi teise ees ühegi otsuse ega tegevuse eest, mis on tehtud siin sisalduvale teabele tuginedes, samuti mis tahes sellega põhjustatud, erilise ega muu kahju eest, isegi kui sellise kahju võimalikkusest on teavitatud.
Illustratsioon DHL Expressist, mis transpordib lennukiga saadetisi üle maailma
Saatmisel DHL-iga
Meie eesmärk on olla valmis uusimateks tollieeskirjadeks. Kui vormistate saadetisi MyDHL+´s, aitame teil esitada saadetise üksikasju, mis toetavad kõige tõhusamat tollivormistusprotsessi.
Allalaaditavad failid
Vaadake rohkem meie põhjalike tollijuhendite ja võrdlusmaterjalide seast.
Tagasi ülesse