Kaubandustingimused

Lugege lisateavet Incoterms® 2020 reeglite kohta

"Incoterms" on Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) kaubamärk. Incoterms®-i reegleid kasutatakse sageli kogu maailmas rahvusvahelistes lepingutes, näitlikustades ostjate ja müüjate vahelist vastutust kulude, riskide, veosekindlustuse ja seadusandluse järgimise eest.

Mida te peate teadma

  • Incoterms® reeglid abil standardiseeritakse kaupade saatmise ja saamise protsess. Lisaks määravad nad rahvusvaheliste kaubandustehingute kulude jaotuse ning fikseerivad vastutuse jagunemise eksportijate ja importijate vahel.
  • Incoterms® reeglite põhieesmärk on määratleda kriteeriumid kohustuste, kulude ja riskide jaotamiseks rahvusvahelistes tehingutes osalevate osapoolte vahel.
  • Incoterms® reeglid -ide tundmine tagab, et kaupade ostmine tootjatelt välisriigis toimub vastavuses kehtivate nõuete, dokumentatsiooni ja protseduuridega.
Incoterms® 2020 reeglid jaguneb kahte kategooriasse transpordiviisi alusel.
Incoterms® 2020 reeglid jaguneb kahte kategooriasse transpordiviisi alusel.
  • Incoterms® vastutuse tabel annab ülevaate eksportija ning importija kohustustest igas kategoorias.
  • Kaubandustingimused tarneklauslite kasutamine ei ole seadusest tulenev kohustus, kuid nende kasutamine on alati soovitatav, et lihtsustada tehinguid ning vähendada arusaamatusi enda koostööpartneritega.
  • Rohkem teavet ülemaailmsete reeglid ja kaubandustingimused tarneklauslite kohta saate lugeda International Chamber of Commerce kodulehel, kust leiate ka KKK ja Incoterms® reeglite selgituse.

EXW
Ex Works

See tähendab, et müüja annab kauba ostjale üle, kui ta annab kauba ostja käsutusse kindlaksmääratud kohas (näiteks tehases või laos), milleks võivad, aga ei pruugi olla müüja ruumid. Tarne toimumiseks ei pea müüja laadima kaupa kogumissõidukitele ega tegema kauba eksportimiseks tollivormistust, kui seda on vaja teha.

FCA
Free Carrier
See tähendab, et müüja tarnib kauba ostjale ühel kahest viisist:
  • Esiteks, kui kindlaksmääratud kohaks on müüja ruumid, loetakse kaup tarnituks, kui see laaditakse ostja korraldatud transpordivahendile.
  • Teiseks, kui kindlaksmääratud koht on mõni muu koht, loetakse kaup tarnituks, kui see jõuab pärast müüja transpordivahendile laadimist kindlaksmääratud teise sihtkohta ja on valmis müüja transpordivahendilt mahalaadimiseks ning on vedaja või ostja nimetatud muu isiku käsutuses.

Olenemata sellest, kumb kahest valitakse tarnekohaks, toimub just selles kohas riski üleminek ostjale ning see määrab kindlaks aja, millest alates ostja kannab kulud.

CPT
Carriage Paid To
See tähendab, et müüja annab kauba ja riski üle ostjale, andes need üle müüja tellitud vedajale või hankides vastavalt tarnitava kauba. Selleks võib müüja anda kauba füüsiliselt vedaja valdusesse viisil ja kohas, mis vastab kasutatavale transpordivahendile. Kui kaup on sellisel viisil ostjale tarnitud, ei garanteeri müüja, et kaup jõuab sihtkohta heas seisukorras, ettenähtud koguses või et see üldse jõuab kohale. See on tingitud asjaolust, et risk läheb üle müüjalt ostjale, kui kauba tarnimiseks ostjale antakse see üle vedajale; müüja peab siiski sõlmima lepingu kauba vedamiseks kokkulepitud sihtkohta pärast selle tarnimist ostjale.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
See tähendab, et müüja annab kauba ja riski üle ostjale, andes need üle müüja tellitud vedajale või hankides vastavalt tarnitava kauba. Selleks võib müüja anda kauba füüsiliselt vedaja valdusesse viisil ja kohas, mis vastab kasutatavale transpordivahendile. Kui kaup on sellisel viisil ostjale tarnitud, ei garanteeri müüja, et kaup jõuab sihtkohta heas seisukorras, ettenähtud koguses või et see üldse jõuab kohale. See on tingitud asjaolust, et risk läheb üle müüjalt ostjale, kui kauba tarnimiseks ostjale antakse see üle vedajale; müüja peab siiski sõlmima lepingu kauba vedamiseks kokkulepitud sihtkohta pärast selle tarnimist ostjale.
DPU
Delivered at Place Unloaded
See tähendab, et müüja annab kauba ja riski ostjale üle, kui kaup on tarnimiseks kasutatud transpordivahendilt maha laaditud, ning annab kauba ostja käsutusse kindlaksmääratud sihtkohas või kokkulepitud punktis selles sihtkohas, kui selline punkt on kokku lepitud. Müüja kannab kõik riskid, mis on seotud kauba tarnimisega kindlaksmääratud sihtkohta ja selle mahalaadimisega vastavas sihtkohas. Selle Incotermsi reegli kohaselt tähendab tarne ja sihtkohta jõudmine sama asja. DPU (Delivered at Place Unloaded, tarnitud kohale mahalaadimisega) on ainus Incotermsi reegel, mis näeb ette, et müüja laadib kauba sihtkohas maha. Seega peab müüja tagama, et ta oleks võimeline tagama mahalaadimise kindlaksmääratud kohas. Kui müüja ei kanna poolte kavatsuse kohaselt mahalaadimise riski ja kulusid, tuleks vältida DPU-reegli rakendamist ja kasutada selle asemel DAP-reeglit (Delivered at Place, tarnitud kohale).
DAP
Delivered at Place
See tähendab, et müüja annab kauba ja riski ostjale üle, kui kaup on antud ostja käsutusse tarnimiseks kasutatud transpordivahendil ja valmis mahalaadimiseks kindlaksmääratud sihtkohas või kokkulepitud punktis selles sihtkohas, kui selline punkt on kokku lepitud. Müüja kannab kõik riskid, mis on seotud kauba tarnimisega kindlaksmääratud sihtkohta või kokkulepitud punkti selles sihtkohas. Selle Incotermsi reegli kohaselt tähendab tarne ja sihtkohta jõudmine sama asja.
DDP
Delivered Duty Paid
See tähendab, et müüja annab kauba ostjale üle, kui kaup on antud ostja käsutusse koos impordiks vajaliku tollivormistusega tarnimiseks kasutatud transpordivahendil ja valmis mahalaadimiseks kindlaksmääratud sihtkohas või kokkulepitud punktis selles sihtkohas, kui selline punkt on kokku lepitud. Müüja kannab kõik riskid, mis on seotud kauba tarnimisega kindlaksmääratud sihtkohta või kokkulepitud punkti selles sihtkohas. Selle Incotermsi reegli kohaselt tähendab tarne ja sihtkohta jõudmine sama asja.
FAS
Free Alongside Ship

Tähendab, et müüja annab kauba ostjale üle, kui kaup on toimetatud ostjaga kokkulepitud laevaparda vahetusse lähedusse (nt kaile või praamile) nimetatud kaubasadamas või kui müüja hangib kauba, mis on juba sel viisil tarnitud. Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk läheb üle, kui kaup on laeva vahetus läheduses ja alates sellest hetkest kannab ostja kõik kulud.

FOB
Free on Board
Tähendab, et müüja toimetab kauba ostjale ostja määratud laeva pardale nimetatud kaubasadamas või hangib juba sel viisil tarnitud kauba. Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk läheb üle, kui kaup on laaditud laeva pardale ning alates sellest hetkest kannab ostja kõik kulud.
CFR
Cost and Freight
Tähendab, et müüja toimetab kauba ostjale laeva pardale või hangib kauba juba sel viisil tarnituna. Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk läheb üle, kui kaup on laeva pardal, nii et müüjat loetakse täitnud oma kohustuse kaup üle anda olenemata sellest, kas kaup saabub tegelikult sihtkohta tervena või mitte, märgitud koguses või mitte. CFR-is ei ole müüjal kohustust ostjale kindlustuskatet osta: ostjal oleks seetõttu soovitatav ise osta endale kindlustus.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Tähendab, et müüja toimetab kauba ostjale laeva pardale või hangib kauba juba sel viisil tarnituna. Kauba kaotsimineku või kahjustumise risk läheb üle, kui kaup on laeva pardal, nii et müüjat loetakse täitnud oma kohustuse kaup üle anda olenemata sellest, kas kaup saabub tegelikult sihtkohta tervena või mitte, märgitud koguses või mitte.
Saadetis transiidis lähtekohast sihtkohta
Saadetise teekond
Vaata, kuidas teie saadetis DHL'iga liigub ja saage teada, kuidas me saame teid igal teekonna etapil aidata.
Tagasi ülesse