Mis dokumente ma vajan?

Ole enne saatmist ettevalmistunud!

Lisaks pakisildile võidakse nõuda ka muid saadetisega kaasasolevaid dokumente, näiteks tolliarvet või sihtkohapõhiseid dokumente.
Pakisildil on kogu teave, mida DHL peab teadma, et teie pakk liiguks võrgustiku kaudu lõppsihtkohta.
Tavaliselt pakisildil sisalduv teave:
 • Saatja ja saaja aadress ning kontaktandmed
 • Saadetise sisu täielik kirjeldus - mis on pakendi sisu ja nende kogus
 • Pakendite/pakkeüksuste arv saadetises, saadetise kogukaal ja mõõdud

Tolliarve (kaubanduslik/proforma) üksikasjad esitab saatja ja neid kasutatakse asjakohase teabe deklareerimiseks tolliasutustele tollivormistuse eesmärgil. Üksikasjad aitavad tollil hinnata ja määrata kohaldatavaid tollimakse ja tasusid, viia läbi riskianalüüse ja muid asjakohaseid protseduure.

Tõhusaks ja õigeaegseks tollivormistuseks peavad tolliarve üksikasjad sisaldama kogu põhiteavet ja täielikke kauba üksikasju. Mõned peamised andmeelemendid on (kuid mitte ainult):

 • Saatja/eksportija ja saaja/importija aadress ja kontaktandmed
 • Saatja ja/või saaja identifitseerimisnumber ja/või maksu-ID
 • Tehingukulude jaotus, nagu kauba väärtus, kindlustus, transport ja pakend
 • Tehingus kasutatud valuuta kood
 • Rakendatud tarnetingimus (Incoterm) ja koht
 • Ekspordi põhjus, näiteks müük, kingitus, tagastamine, näidis
Kõik saadetises olevad kaubad peavad olema loetletud koos nende üksikasjadega
Kõik saadetises olevad kaubad peavad olema loetletud koos nende üksikasjadega
 • Kauba kirjeldus täpses ja arusaadavas keeles
 • Harmoneeritud süsteemi (HS) kood

 • Päritoluriik (kus toode on toodetud või valmistatud)

 • Kogus, Mõõtühik

 • Kaal

 • Väärtus

Vajadusel tuleb nõuded dokumenteerida
Vajadusel tuleb nõuded dokumenteerida
 • Päritolutõendi kinnitus
 • Ekspordi-/impordiload, litsentsid ja sertifikaadid
 • Muud valitsuse nõuded
Arve tüübid
Arve tüübid

Tollivormistuse jaoks on kahte erinevat tüüpi arveid: kommerts- või proformaarved. Teie kasutatava arve tüüp sõltub saadetise eesmärgist ja asjassepuutuvate riikide eeskirjadest.
Kaubaarve
 • Tavaliselt kasutatakse siis, kui saadetud kaubad on osa äritehingust (kauba ostja ja müüja vahel)
Mitteäriline kaubaarve
 • Tavaliselt kasutatakse siis, kui tarnitavad esemed ei ole ostetud ja need ei ole mõeldud edasimüügiks, nagu isiklikud esemed, kingitused või tagastussaadetis
 • Proforma arve kasutamisel kehtivad asjassepuutuvate riikide eeskirjad
Mõned saadetised võivad vajada üldiste sanktsioonide ja ekspordikontrolli tagatis- või garantiikirja.
Vaadake veel Meist Sanktsioonide piirangud
Vaadake veel Meist Sanktsioonide piirangud

DHLi poliitika on kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste kaubandusõigustega, sealhulgas asjakohaste ekspordikontrolli ja sanktsioonide piirangutega. DHL jälgib rahvusvahelisi kaubandusseadusi ja ei aktsepteeri makseid (või muid tehinguid) USA dollarites USA poolt sanktsioneeritud riikides. (i.e. Valgevene, Crimea, Kuuba, Iraan, Kiribati, Venemaa ja Süüria).
Tagasi ülesse