Ekspordikontroll ja sanktsioonid

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Euroopa Liit (EL) ja paljud riigid on kehtestanud sanktsioonid (mida nimetatakse ka riikide sanktsioonideks või embargodeks), mis piiravad kaubavahetust teatud riikide või territooriumidega. Sanktsioonid võivad hõlmata relvaembargosid ja muid majandusmeetmeid, nagu impordi- ja ekspordipiirangud.
  • DHLi poliitika on kooskõlas kehtivate rahvusvaheliste kaubandusõigustega, sealhulgas asjakohaste ekspordikontrolli ja sanktsioonide piirangutega.
  • Nõuete täitmata jätmine võib põhjustada nii DHL Expressile kui ka tema klientidele tõsiseid kriminaal- ja tsiviilõiguslike karistusi ning maine kahjustamist.
  • DHL jälgib rahvusvahelisi kaubandusseadusi ja ei aktsepteeri makseid (või muid tehinguid) USA dollarites USA poolt sanktsioneeritud riikides. (i.e. Valgevene, Crimea, Kuuba, Iraan, Kiribati, Venemaa ja Süüria).
Seetõttu nõuab DHL Express, et kõikidel kõrge riskiga sanktsiooniga riikidesse saadetavatel saadetistel oleks:
  • kaasas saatja poolt allkirjastatud kinnituskiri - Letter of Indemnity (LOI).
  • enne eksportimist päritoluriigist läbi vaadatud
  • Kehtib tõhustatud läbivaatus, mis võib sisaldada füüsilist kontrolli
DHL-i kohustused
DHL Express teostab kõigile nende võrgustikus veetavatele saadetistele keelatud osapoolte kontrolli.
  • Läbivaatus tehakse selleks, et tagada DHL Expressi vastavus kehtivatele seadustele ja määrustele, mitte klientide nimel.
  • DHL Express ei saa tegutseda ekspordikontrolli eesmärgil eksportijana, kaupu klassifitseerida ega ekspordilitsentse taotleda.
Kliendi kohustused
Tagasi ülesse