Litiumakut ja -paristot

Litiumakkujen turvallinen kuljettaminen on erittäin tärkeää. Siten voidaan varmistaa, että lähetys voidaan toimittaa vastaanottajalle tarkoitetulla tavalla.

Hyvä tietää

  • litiumakut luokitellaan vaarallisiksi aineiksi
  • litiumakkujen lähettämistä koskevat tietyt säädökset
  • viallisten tai vaurioituneiden akkujen kuljettaminen ei ole sallittua
  • lain mukaan lähettäjä on vastuussa säädösten noudattamisesta ja litiumakkujen turvallisesta kuljetuksesta
  • DHL Express ei hyväksy kuljetuksiin kaikkia litiumakkutyyppejä
  • DHL Express -asiakasnumeron haltija tarvitsee etukäteisluvan litiumakkujen lähettämiseen.
Useat virtalähteenään litiumakkuja käyttävät elektroniset laitteet kuuluvat vaarallisia aineita koskevien säädösten alaisuuteen, huolimatta siitä, ovatko akut ladattavia (litium-ioniakut) vai eivät (litium-metalliakut).
Säädökset koskevat seuraavanlaisia litiumakkuja:
Vaaralliset aineet
Irtotavara
Akkuja lähetetään irrallisina tuotteina
Esimerkki: kannettava varavirtalähde
 
Pakattu laitteen kanssa
Laite ja sen akut ovat samassa pakkauksessa
Esimerkki: kamera ja vara-akku
Sisällä laitteessa
Akku on asennettu laitteeseen.
Esimerkki: tabletti, jossa on integroitu litiumakku
Lain mukaan lähettäjä on vastuussa akkulähetysten turvallisesta lentokuljetuksesta sekä ICAO:n/IATA:n säädösten noudattamisesta. IATA ja DHL ovat laatineet erilaisia oppaita, jotta lähettäjien olisi helpompi ymmärtää ja noudattaa säädöksiä.
Hyväksytyt
  • Paketissa oleva laite saa sisältää enintään 2 akkua tai 4 kennoa, jotta se voidaan kuljettaa ilman litiumakkumerkintöjä.
Esimerkki: Paketissa on kannettava tietokone, joka sisältää 1 litium-ioniakun ja 2 pientä litium-metalli-nappiparistoa.
Kielletty
  • Litium-akut, joiden tiedetään tai epäillään olevan viallisia tai vaurioituneita, aiheuttavat suuren turvallisuusriskin henkilökunnalle ja omaisuudelle, eikä niitä ole sallittua kuljettaa lentokoneessa missään tilanteessa.
  • Jos tiedetään tai epäillään, että kannettava tietokone, matkapuhelin tai muu laite sisältää viallisen tai vaurioituneen litiumakun, tulee akku poistaa ennen kuin DHL voi hyväksyä lähetyksen kuljetettavaksi.
DHL Express vaatii litiumakkujen kuljettamista varten etukäteen myönnetyn luvan. Näin voidaan varmistua siitä, että asiakasnumeron haltija on asianmukaisesti koulutettu ja ohjeistettu ja osaa valmistella litiumakkuja sisältävän lähetyksen noudattaen asiaankuuluvia säädöksiä sekä DHL:n käytäntöjä.
Haluaisitko, että DHL-asiakasnumerosi luvitetaan? Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään. Ota yhteyttä vaarallisten aineiden asiantuntijoihimme
Takaisin ylös