Opdatering af toldlinier – Americas

Vigtige ændringer i toldreglerne vedr Americas

For: Shippers, Modtager
Gode råd: Kolli
Gældende: September 23, 2022

Hvad du har brug for at vide

Argentinas toldmyndigheder reducerede den formelle tærskel for importgodkendelses fra 3.000 til 1.000 USD.

Derudover angav de argentinske toldmyndigheder den 16. november 2022, at de eneste undtagelser fra denne ændring, er import udført af argentinske mikro-, små og mellemstore virksomheder (MSME'er). Hver MSME, der opfylder gældende krav, kan opretholde den eksisterende værdigrænse på 3.000 USD for et begrænset antal forsendelser.

Federal Administration of Public Revenues (AFIP)  

For: Importør
Gode råd: Kolli
Gældende: Maj 13, 2024

Hvad du har brug for at vide

  • Canada Border Services Agency (CBSA) Assessment and Revenue Management (CARM) er et flerårigt initiativ, der ændrer den måde, CBSA administrerer kommercielle varer, der importeres til Canada, herunder opkrævning af told og moms
  • CARM Client Portal (CCP) blev lanceret til brug for importører, toldmæglere og handelskonsulenter, som skal registrere og oprette en konto
  • Importører til Canada skal registrere og uddelegere autoritet til deres respektive mægler, såsom DHL, via CCP, så de kan administrere deres kommercielle importaktiviteter
  • DHL kan hjælpe dig med at forstå, hvad CARM betyder for dig

DHL Express – Få forståelse for CARM  

For: Shippers, Modtager
Gode råd: Kolli
Gældende: Juni 21, 2022

Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) har etableret regler vedrørende import af produkter fra Xinjiang Uyghur Autonome Region til USA.

Hvad du har brug for at vide

  • Toldmyndighederne kan tilbageholde, udelukke og/eller beslaglægge og inddrage genstande
  • Den registrerede importørkan blive bedt om at fremlægge beviser, der klart bekræfter, at genstande ikke er et produkt af tvangsarbejde

U.S. Customs and Border Protection  

Tilbage til toppen