Reference Format Tips

Savjeti za definiranje formata referentnih brojeva

Možete izraditi formate referentnih brojeva kako bi osobe mogle unijeti referentne brojeve pošiljaka u skladu s unaprijed definiranim formatima.

VAŽNO

  • Pazite da ste svoje formate odredili isključivo s pomoću dopuštenih znakova.
  • Pozicija (redoslijed) znakova mora biti određena kako bi ispravno radila.
  • Ne zaboravite da ako netko tijekom izrade pošiljaka unese referentni broj koji ne slijedi definirane formate, ta će osoba dobiti poruku o pogrešci. Neće moći nastaviti s radom dok ne unese točan format referentnog broja.

Dopušteni znakovi

Znak Opis
? Jedan bilo koji ASCII znak
* 0 ili više ASCII znakova
# Jedna bilo koja znamenka (0 - 9)
% 0 ili više znamenaka (0 – 9)
@ Jedan bilo koji slovni znak (A-Z)
& 0 ili više slovnih znakova (A-Z)

Primjer formata

Format Opis Primjer
@@@### 3 slovna znaka iza kojih slijede 3 znamenke ABC778
862###? 3 određene znamenke iza kojih slijede 3 znamenke i 1 znak 862123$
% Niz znamenaka 453902156
123& 3 određene znamenke iza kojih slijedi niz slovnih znakova 123QXWY
&% Niz slovnih znakova iza kojeg slijedi niz znamenaka UEZPA801234
###* 3 znamenke iza kojih slijedi niz znakova 444($!)