Usluge carinjenja

DHL Express ima opširno svjetsko carinsko znanje i iskustvo. Znamo da jednostavan i učinkovit postupak carinjenja pomaže da vaše pošiljke stignu što je brže moguće. Pružamo standardizirane usluge koje učinkovito podržavaju postupak carinjenja.
Usluge carinjenja
Opis
Kako naplaćujemo
Cijena
Carinska priprema
Izvozna deklaracija
Izvoz robe koja podliježe dodatnim kontrolama i izradi izvozne deklaracije
Pokaži više
Pokaži manje
Izvozna deklaracija

Primjenjuje se u zemljama u kojima je potrebna izvozna deklaracija za pošiljke koje sadrže kontrolirane robe ili prelaze određeni prag vrijednosti ili težina.

Ovisno o polazišnoj zemlji, pošiljatelji koji podnose deklaraciju online mogu izbjeći lokalni trošak.

Po pošiljci
75.00 HRK
Više stavki deklaracije
Uvoz pošiljaka koje sadrže različitu robu/više stavaka
Pokaži više
Pokaži manje
Više stavki deklaracije
Nadoplata se primjenjuje kada je zabilježeno više od 5 stavaka na carinskoj deklaraciji, na primjer stavke s različitom robom ili zemljama proizvođača.
Per Line
40.00 HRK
Povlašteno Podrijetlo
Iskoristite povlaštenu carinu
Pokaži više
Pokaži manje
Povlašteno Podrijetlo
DHL može pomoći u pripremi ili pribavljanju potvrde o podrijetlu ili drugih sličnih obrazaca kako bi se potvrdilo da je roba u pošiljci koja se izvozi proizvedena, industrijski proizvedena ili prerađena u određenoj zemlji omogućujući potraživanje preferencijalne stope carine u odredišnoj zemlji. Uobičajeni primjeri su EUR1, Obrazac A ili ATR1.
Po pošiljci
40.00 HRK
Carinski proces
Usluga podnošenja carinske deklaracije
Roba izuzeta od rutinskog postupka carinjenja
Pokaži više
Pokaži manje
Usluga podnošenja carinske deklaracije
Primjenjuje se u određenim zemljama, prilikom uvoza robe sa zbirnom deklaracijskom vrijednošću ili težinom koja prelazi ograničenja postavljena od strane odredišnih carinskih vlasti ili drugih regulatornih zahtjeva i kao takva se izuzima iz rutinskih postupaka carinjenja.
Po pošiljci
75.00 HRK
Skladištenje
Pošiljka ne može biti puštena od strane carine
Pokaži više
Pokaži manje
Skladištenje

Troškovi skladištenja se primjenjuju kada za carinsku pošiljku nije moguće provesti postupak carinjenja zbog neispravnih ili nepotpunih podataka.

Nadoplata stupa na snagu nakon trećeg kalendarskog dana od datuma prispijeća pošiljke ili obavijesti špeditera, štogod nastupi kasnije. Nadoplata se primjenjuje obvezniku plaćanja carinskih pristojbi i poreza.

Po pošiljci
Po danu
Nakon 3 kalendarska dana
40.00 HRK po pošiljci i 0.75 HRK po kg, oboje po danu
Izmjena podataka za potrebe carinjenja
Podaci za carinjenje zahtijevaju ispravke
Pokaži više
Pokaži manje
Izmjena podataka za potrebe carinjenja
Nadoplata se primjenjuje u slučaju kad deklarirana vrijednost pošiljke za potrebe carinjenja zahtjeva izmjenu prije ili za vrijeme postupka carinjenja.
Po pošiljci
375.00 HRK
Dozvole i licence
Olakšavamo postupak podnošenja dozvole.
Pokaži više
Pokaži manje
Dozvole i licence
Kako bi ubrzali uvoz određene, kontrolirane robe kao što su medicinski uređaji, lijekovi, monitori, kozmetika, naočale, hrana i prehrambeni proizvodi, DHL mora predati određene informacije kako bi osigurali potrebne uvozne dozvole i licence.
Po pošiljci
150.00 HRK
Usluga fizičkog pregleda
Kada carinske vlasti moraju pregledati robu
Pokaži više
Pokaži manje
Usluga fizičkog pregleda
Primjenjuje se na pošiljke koje su presrele carinske vlasti radi fizičkog pregleda.
Po pošiljci
150.00 HRK
Carinska podrška

Usluga obračuna carine i poreza

uvozniku

(Prijašnje Bankovna garancija)
Carinski troškovi mogu biti naplaćeni putem DHL korisničkog računa u odredišnoj
Pokaži više
Pokaži manje

Usluga obračuna carine i poreza

uvozniku

Na zahtjev klijenta, DHL vrši carinjenje pošiljke i organizira naplatu svih primjenjivih carinskih davanja, poreza i drugih regulatornih troškova na navedeni DHL korisnički račun registriran u odredišnoj zemlji.
Po pošiljci
Minimalno 75.00 HRK ili 2% od iznosa uvoznih pristojbi

Usluga obračuna carine i poreza

primatelju

(Prijašnje Plaćanje unaprijed)
Carinski troškovi mogu biti naplaćeni primatelju
Pokaži više
Pokaži manje

Usluga obračuna carine i poreza

primatelju

Standardna usluga koja uključuje uvoz carinskih pošiljaka za koje je DHL koristio svoju kreditnu liniju kao jamstvo podmirenja carine, poreza i drugih regulatornih troškova za primatelja s kojim nema sklopljen ugovor.
Po pošiljci
Minimalno 75.00 HRK ili 2% od iznosa uvoznih pristojbi

Sanitarni ili fitosanitarni pregled i CITES kontrola

Uvoz robe koja podliježe dodatnim kontrolama
Pokaži više
Pokaži manje
Sanitarni ili fitosanitarni pregled i CITES kontrola
Na zahtjev, DHL će organizirati izvršenje veterinarske, zdravstvene ili fitosanitarne kontrole na prvoj točki ulaska u zemlju ili Carinsku uniju, koja je obično potrebna pri uvozu životinjskih proizvoda, biljaka, sjemena ili farmaceutskih proizvoda.
Po pošiljci
225.00 HRK
Više o Carinskim Uslugama
Više o Carinskim Uslugama
  • DHL će unaprijed platiti i potom naplatiti naknade za izdane certifikate koje zahtijeva vlada.
Nazad na vrh