Elektronička carinska faktura Pravila i uvjeti

DHL nudi uslugu trgovine bez papira ("PLT"), koja omogućava pošiljateljima da određenu dokumentaciju koja prati pošiljku preda elektroničkim putem (bez potrebe za tiskanim kopijama dokumenata).
Vi kao "Pošiljatelj" potvrđujete suglasnost, u svoje ime i u ime bilo koga drugog zainteresiranog za pošiljku da će se ova Pravila trgovine bez papira primjenjivati na sve pošiljke poslane putem PLT usluge.
Nadalje ste suglasni da se ova Pravila trgovine bez papira primjenjuju uz DHL-ova Pravila i uvjete prijevoza, kako su navedeni na DHL-ovoj internetskoj stranici, a koji se primjenjuju U CIJELOSTI. Posebno obratite pažnju na odjeljak Neprihvatljive pošiljke, Pošiljateljeva jamstva i osiguranje od štete i  Odgovornost DHL-a DHL-ovih Pravila i uvjeta prijevoza.
DHL će vam proslijediti upute o korištenju PLT usluge. Primjenjuju se uz sve važeće zahtjeve o predaji pošiljke i prateće dokumentacije. To će uključivati:
  • format u kojem ćete slati elektroničke datoteke,
  • zahtjevi kvalitete za svako skeniranje dokumentacije,
  • vrijeme potrebno za prijenos podataka pošiljke,
  • pojedinosti o tome gdje će se papirologija pošiljke prenijeti,
  • pojedinosti o pošiljci (ex porijeklo, odredišta, sadržaj, vrijednost pošiljke) za koje PLT usluga nije dostupna,
  • bilo koja dokumentacija (kao što je npr. potvrda o podrijetlu) koja se treba dostaviti i u tiskanom obliku prilikom predaje pošiljke DHL-u
Slažete se da ćete se pridržavati svih DHL-ovih uputa koje se odnose na ​​PLT uslugu. Nadalje se slažete da ćete se pridržavati bilo kakvih zakonskih ili carinskih odredbi koji se odnose na PLT uslugu, tako da, na primjer, nećete koristiti PLT uslugu za pošiljke koje zakonskim ili carinskim odredbama zahtijevaju slanje dokumenata u tiskanom obliku.
Potvrđujete da ste ovlašteni za slanje podataka elektroničkim putem. Ovlašćujete DHL da podatke koje ste DHL-u poslali elektroničkim putem koristi u svrhu obrade i otpreme PLT pošiljaka. To uključuje zaglavlje dopisa tvrtke i elektronički potpis.
Sva dokumentacija poslana elektroničkim putem mora biti čitljiva.
Pristajete nadoknaditi štetu i nećete držati DHL odgovornim za kakav gubitak, štetu ili kašnjenje proizašlo iz bilo kojeg kršenja Pravila i uvjeta prijevoza ili ovdje navedenih Pravila trgovine bez papira.
Potvrđujete pristanak primatelja na upotrebu PLT usluge.
Nazad na vrh