DHL Express Garancija povrata novca Pravila i uvjeti

DHL će, na zahtjev klijenta i u skladu s ograničenjima opisanim u nastavku, ispostaviti odobrenje ili vratiti iznos premije koju je platio klijent za DHL EXPRESS pošiljku, a koja je dostavljena kasnije od vremena dostave navedenog od strane DHL-a.
A. Garancija se primjenjuje samo na:

DHL EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(svaka pojedinačno: „Usluga“) i na pošiljke koje su u potpunosti u skladu s ograničenjima navedenim u ovim Uvjetima.
B. Garancija se primjenjuje na premiju povrh cijene koju klijent plaća za standardnu uslugu prijevoza do kraja radnog dana (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT ili u slučaju usluge prijevoza pošiljaka u domaćem prometu (DHL EXPRESS DOMESTIC). Garancija isključuje sve ostale troškove, uključujući, bez ograničenja, novčane kazne, takse ili druge troškove ili iznose (kao što je bilo koja nadoplata za gorivo) te troškove prijevoza proizašle iz povrata pošiljke.
C. U slučaju kad se pošiljka sastoji od više koleta, Garancija se primjenjuje na svako koleto pošiljke. U slučaju da ijedno koleto pošiljke bude dostavljeno sa zakašnjenjem, odobrenje ili povrat novca je primjenjivo na čitavu pošiljku
D. Klijent mora uputiti DHL-u pritužbu o zakašnjeloj dostavi, u pismenom obliku ili putem telefona, u roku od 14 dana od datuma poslane pošiljke i dostaviti DHL-u broj korisničke šifre (ukoliko postoji), broj tovarnog lista, datum kad je pošiljka poslana i sve podatke o primatelju. U roku od 30 dana nakon što klijent o tome obavijesti DHL na gore navedeni način, DHL će:
 • odobrenje za povrat novca,
 • dostaviti klijentu informaciju s objašnjenjem zašto pošiljka ne podliježe ovoj garanciji prema primjenjivim ograničenjima ili izuzecima, ili
 • potvrdu o dostavi na vrijeme.
E. Klijent ne može dozvoliti ijednoj drugoj strani da uputi pritužbu u njegovo ime niti ustupiti pritužbu ijednoj drugoj strani. Isplata premije od strane DHL-a prema klijentu potpuno oslobađa DHL od obveza vezanih uz bilo kakvo kašnjenje u okviru Garancije.
F. „Garancija“ se ne primjenjuje u slučaju zakašnjele ili nemoguće dostave zbog okolnosti izvan kontrole DHL-a, kako je naznačeno u Uvjetima prijevoza i uključuje kašnjnje Carine, neispravne i nepotpune informacije o pošiljci , upute ili informacije neophodne za dostavu pošiljke (npr. P.O. Box za adresu primatelja, nedostatak ili neispravan telefonski broj primatelja), ili u slučaju kad primatelj zahtijeva odgodu dostave pošiljke, prenapućivanje pošiljke ili nestandardnu uslugu carinjenja; ili kad je primatelj nedostupan ili odbija dostavu pošiljke ili ne želi platiti carinu i porez prije dostave ukoliko je to potrebno.
G. Sve druge odredbe DHL Uvjeta prijevoza ostaju na snazi. „Garancija“ je podložna promjenama ili opozivu od strane DHL-a bilo koje vrijeme.
H. Ukoliko klijent ima izrazito hitnu pošiljku čiji gubitak ili kašnjenje može dovesti do značajne štete, klijent mora kontaktirati vlastitu osiguravajuću kuću ili posrednika i osigurati pošiljku od navedenih rizika obzirom da DHL ne preuzima takve odgovornosti. DHL ne pruža niti dogovara takva osiguranja.
I. „Garancija“ se ne odnosi na:
  (i) pošiljke vezane uz klinička istraživanja za koje se koriste posebna temperaturno kontrolirana pakiranja
  (ii) nadoplate koje se primjenjuju u slučajevima bilo koje dodatne usluge prodane uz pošiljku, npr pakiranje
  (iii) privremene izvoze ili uvoze
  (iv) pošiljke čiji sadržaj ima veliku vrijednost koje podliježu formalnom carinskom postupku, ili
  (v) pošiljke čija koleta premašuju određene granice težine ili dimenzije, i/ili
  (vi) pošiljke koje sadrže dopuštenu Opasnu robu.
A. „Usluge“ su dostupne samo od naznačene lokacije do naznačenog poštanskog broja na odredištu (ili gradova gdje poštanski broj ne postoji)
B. „Usluge“ nisu dostupne za neprihvatljive pošiljke kako je naznačeno u DHL Uvjetima prijevoza ili za pošiljke koje nisu u skladu sa bilo kojim drugim ograničenjima veličine, težine, sadržaja ili vrijednosti kako to određuje DHL.
C. Kako biste utvrdili da li je „Usluga“ dostupna za određenu pošiljku, između određenog polazišta i odredišta, ili u kombinaciji sa određenom dodatnom uslugom( kao što je Dostava subotom), molimo informirajte se na našoj internet stranici ili kontaktirajte DHL-ov Odjel za korisnike uz dostavu sljedećih informacija:
 • adresa preuzimanja pošiljke,
 • sadržaj pošiljke koja se šalje,
 • (ukoliko se primjenjuju) vrijednost pošiljke za potrebe carine,
 • datum i vrijeme kad je pošiljka spremna za preuzimanje,
 • točni podaci o odredištu, uključujući poštanski broj,
 • težina pošiljke,
 • dimenzije pošiljke,
 • broj koleta.
D. Pošiljatelj mora točno odrediti „Uslugu“ koju želi na tovarnom listu i predati pošiljku DHL –u, u vrijeme koje je dogovorio sa DHL-om.
Važeći Srpanj 1, 2017
Nazad na vrh