MyDHL+ Uvjeti korištenja

 1. DHL Express NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, , NULL, u daljnjem tekstu ”DHL Express”, nudi online platformu (u daljnjem tekstu ”MyDHL+”) svojim klijentima, bilo fizičkim osobama, pravnim osobama ili zaposlenicima koji djeluju u ime društva (u daljnjem tekstu ”Klijenti”) za jednostavnije poslovanje s DHL Expressom, omogućujući ispis prijevoznica, zakazivanje prikupa, pohranjivanje podataka za kontakt, praćenje pošiljaka, prijenos odgovarajućih dokumenata i podataka izravno s računala pošiljatelja i ostalih funkcija povezanih s uslugama DHL Expressa (sve zajedno ”Funkcije“).
 2. Ovi se uvjeti primjenjuju na upotrebu MyDHL+ aplikacije i funkcija koje nudi od strane klijenta. Na određene funkcije mogu se primjenjivati dodatni uvjeti, koje će Klijent trebati prihvatiti zasebno. Sve usluge prijevoza koje pruža DHL Express podliježu DHL Pravilima i uvjetima prijevoza DHL Expressa.
 3. Klijent će upotrebljavati MyDHL+ samo u svrhe povezane s DHL Expressom iz odjeljka 1. Oni će u potpunosti biti u skladu s ovim Uvjetima upotrebe i svim uputama o upotrebi MyDHL+ aplikacije i njenih funkcija. Nije mu dopušteno (a) mijenjati, ometati, onemogućavati bilo kakve značajke, funkcionalnosti ili sigurnosne kontrole MyDHL+ aplikacije i njezinih funkcija; (b) poništiti, izbjegavati, zaobići, ukloniti, deaktivirati ili na neki drugi način zaobići sve mehanizme zaštite te platforme i njezinih funkcija ili (c) koristiti se obrnutim inženjeringom, dekompilirati, rastaviti ili izvući izvorni kôd, temeljne ideje, algoritme, strukturu ili organizacijski oblik MyDHL+ i njene funkcije kao ni (d) iznajmljivanje, zakup, podlicenciranje, posudba niti ikakva drukčija daljnja distribucija MyDHL+ ni bilo koje od funkcija.
 4. Klijent koji se želi registrirati za trajnu upotrebu MyDHL+ aplikacije mora upisati potrebne podatke u registracijsko sučelje. Slanjem aktivacijske poruke e-poštom DHL Express potvrđuje registraciju i može se odmah koristiti funkcijama.
 5. Kada se služite funkcijom ”Izradi pošiljku” ili ”Naruči prikup”, izrada pošiljke ili zahtjev za preuzimanje unutar MyDHL+ ne predstavlja ugovor o prijevozu. Ugovor o prijevozu zaključit će se tek kada se pošiljka preda, a DHL Express prihvati pošiljku.
 6. Klijent prihvaća da DHL Express može slobodno u bilo koje vrijeme, privremeno ili trajno, izmijeniti ili prekinuti funkcije MyDHL+ aplikacije ili je zamijeniti drugim IT rješenjem prema vlastitoj odluci.
 7. DHL Express zadržava pravo promijeniti i/ili ograničiti upotrebu bilo koje funkcije i/ili sadržaja u bilo kojem trenutku, pogotovo ako su: (a) Funkcije i/ili Sadržaj izmijenjeni ili prekinuti ili (b) Klijent je prekršio Uvjete upotrebe MyDHL+ aplikacije ili (c) tijekom radova na održavanju iste. Klijent je suglasan da DHL Express neće snositi odgovornost prema Klijentu ni bilo kojoj trećoj osobi za ikakve preinake, obustavu ili prekid funkcija i/ili sadržaja.
 8. Svi tekstovi, grafike, korisnička sučelja, baze podataka, zaštitni znakovi, logotipi i računalni kôd (”Sadržaj”), uključujući između ostalog dizajn, strukturu, izbor, izraz, ”izgled i dojam” i raspored tog sadržaja u aplikaciji MyDHL+, u posjedu je ili pod licencom DHL Expressa te je zaštićena zakonima o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Osim kako je izričito navedeno u MyDHL+ Uvjetima upotrebe, nijedan dio aplikacije MyDHL+ i nijedan dio Sadržaja se ne smiju kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, učitavati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način na ikoje drugo računalo, poslužitelj, web stranicu ili neki drugi medij za objavljivanje ili distribuciju bez prethodnog pismenog pristanka DHL Expressa.
 9. Klijent odobrava DHL Expressu pravo na upotrebu svih podataka, dokumenata ili drugih podataka koji se prenose unutar MyDHL+ aplikacije, uključujući zaglavlje vašeg društva, elektronički potpis i druge IP adrese prenesene s njim (“Informacije”), u svrhe navedene u Funkcijama. To uključuje upotrebu informacija u svrhu obrade i prijevoza pošiljaka, uključujući i trgovinu bez papira. Klijent snosi isključivu odgovornost i u cijelosti će obeštetiti DHL Express u slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva, gubitaka, štete ili posljedica koje mogu nastati upotrebom ili oslanjanjem na Informacije.
 10. Klijent je odgovoran za sve aktivnosti koje se provode putem MyDHL+ aplikacije, uključujući između ostalog upotrebu funkcije obavijesti u skladu s važećim zakonima, posebno konkurencijom, zaštitom podataka i carinskim zakonima. Klijent mora zasebno ishoditi suglasnost svakog primatelja za primanje e-pošte ili SMS-a od DHL Expressa ili bilo kakvih drugih podataka, dokumenata u elektroničkom obliku i, općenito, od bilo koje treće osobe, za osobne podatke u vlasništvu bilo koje treće osobe koje je Klijent pribavio DHL Expressu. Na zahtjev DHL Expressa, Klijent će DHL Expressu priložiti dokaz o privoli.
 11. Klijent će upotrebljavati ponuđene sigurnosne funkcije, trenutno eSecure, i pridržavati se sigurnosnih informacija koje DHL Express pruža unutar MyDHL+ aplikacije. Klijent je dužan osobiti čuvati tajnost upotrebe i pristupa koji su mu dodijeljeni, štititi ga od pristupa neovlaštenih trećih osoba i ne otkrivati ​​ih neovlaštenim korisnicima. Samo osobe koje trebaju pristup aplikaciji MyDHL+ u svrhu upotrebe Funkcija u ime klijenta, mogu biti ovlašteni od strane klijenta (”ovlašteni korisnik”). Klijent će obavijestiti ovlaštene korisnike o njihovim obvezama dužnosti i pribaviti odgovarajuće obvezujuće izjave ovlaštenih korisnika. Klijent prihvaća vlastitu odgovornost za upotrebu MyDHL+ aplikacije i u odnosu na pošiljke koje putem aplikacije mogu zatražiti treće osobe. Klijent se slaže da će odmah obavijestiti DHL Express o bilo kojoj neovlaštenoj upotrebi korisničkog računa ili lozinke i o bilo kakvom drugom kršenju sigurnosti.
 12. Klijent će poduzeti sve potrebne korake kako bi osigurao da ne prenosi ili prima nikakve računalne viruse, računalne crve ili druge programe koji mogu naštetiti ili su namijenjeni oštećenju, ometanju, presretanju ili eksproprijaciji bilo kojeg sustava, podataka ili bilo kojih drugih informacija u DHL Express-u.
 13. Ako u MyDHL+ ili Funkcijama nije drugačije određeno, stranke će pružiti sve informacije, uključujući fakture, elektroničkim putem unutar MyDHL+ aplikacije. Klijent mora osigurati da su sve informacije koje prenese DHL Express-u putem MyDHL+ potpune, ispravne i točne. Klijent će jedini biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili posljedice koje mogu nastati upotrebom neistinitih, netočnih ili nepotpunih podataka.
 14. Klijent prihvaća da će DHL Express preuzeti troškove obrade narudžbi izrađenih u MyDHL+ aplikaciji i da DHL Express od Klijenta može zatražiti nadoknadu troškova u slučaju da Klijent naknadno ne ponudi pošiljku za narudžbu otpreme u očekivanom vremenu preuzimanja.
 15. DHL Express će prikupljati, pohranjivati ​​i obrađivati ​​osobne podatke koje Klijent dostavi kroz MyDHL+ i neophodni su za pružanje usluga, u skladu s važećim zakonima i Pravilima o privatnosti podataka društva DHL Group. Podaci o privatnosti DHL-a su dostupni na kartici ”Pravila privatnosti” u podnožju internetske stranice. MyDHL+ može sadržavati poveznice na druge neovisne internetske stranice trećih strana (”povezane stranice”). Te povezane stranice nisu pod nadzorom DHL Expressa, te DHL Express za njih nije odgovoran i ne podržava sadržaj takvih povezanih stranica, uključujući sve informacije ili materijale na tim povezanim stranicama. Klijent potvrđuje da je pribavio odgovarajuću privolu za sve osobne podatke u vlasništvu bilo koje treće osobe dostavljene DHL-u. 

  MyDHL+ i funkcije pružaju se u zatečenom stanju. DHL Express, u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, isključuje sva jamstva, bilo ona izričita, implicitna, zakonska ili druga, uključujući između ostalog implicitna jamstva za prodaju, nekršenje prava trećih osoba i prikladnosti za određenu svrhu. DHL Express, njegova povezana društva i zastupnici ne daju nikakve garancije o točnosti, potpunosti, sigurnosti ili pravovremenosti MyDHL+ aplikacije. Niti jedan podatak dobiven putem MyDHL+ ne stvara nikakvo jamstvo koje DHL Express izričito ne navodi u Uvjetima upotrebe MyDHL+ aplikacije.

 16. Do mjere dopuštene zakonom DHL Express, njegova povezana društva ni zastupnici ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za slučajnu, neizravnu, primjernu, kaznenu i posljedičnu štetu, izmaklu dobit, kaznu, novčanu kaznu ili štetu nastalu zbog gubitka podataka ili prekida poslovanja ili koja je na neki drugi način proizišla iz upotrebe MyDHL+ aplikacije ili nemogućnosti njezine upotrebe, bilo na osnovu jamstva, ugovora, odštetne odgovornosti, bilo koje druge pravne teorije i bez obzira na to je li DHL Express obaviješten o mogućnosti iste. Bez ograničenja prethodno navedenog, u mjeri do koje je to dopušteno važećim zakonom, ukupna odgovornost DHL Expressa za bilo kakvu štetu (izravnu ili na neki drugi način) ili gubitak, bez obzira na oblik tužbe ili odštetnog zahtjeva, bilo u ugovoru, odštetnom postupku ili na neki drugi način, ni u kojem slučaju ne prelazi vrijednost od 100 EUR po štetnom događaju. U mjeri dopuštenoj zakonom pravni lijekovi navedeni u Uvjetima upotrebe MyDHL+ aplikacije su isključivi i ograničeni na one koji su izričito predviđeni tim Uvjetima.
 17. Klijent ovim putem pristaje na puno obeštećenje DHL Expressa za bilo kakve obveze, troškove, zahtjeve, uzroke tužbe, štete i troškove koji proizlaze ili su na bilo koji način povezani s kršenjem bilo koje odredbe ovih Uvjeta upotrebe MyDHL+ aplikacije od strane klijenta.
 18. Stranke mogu u bilo kojem trenutku po vlastitom nahođenju prekinuti ili obustaviti Klijentovu upotrebu MyDHL+ aplikacije. Nakon takve obustave ili prekida klijent mora odmah (a) prestati upotrebljavati MyDHL+ i (b) izbrisati sve kopije koje je izradio. Klijent je suglasan da DHL Express neće biti odgovoran njemu ni ikojoj trećoj osobi za prekid ni obustavu Klijentovog pristupa u MyDHL+. Prekid ugovora o upotrebi MyDHL+ aplikacije ne utječe na narudžbe putem nje ni na sam ugovor o prijevozu.
 19. DHL Express u bilo kojem trenutku može izmijeniti ove Uvjete upotrebe MyDHL+ aplikacije. DHL Express će obavijestiti klijenta o svim promjenama tih Uvjeta upotrebe u tekstualnom obliku (npr. putem platforme ili e-poštom) (”obavijest o promjenama”). Promjene stupaju na snagu u odnosu na Klijenta, a ugovorni odnos se nastavlja pod izmijenjenim uvjetima ako Klijent ne prigovori tim promjenama pisanom obavijesti DHL Expressu u roku od četiri (4) tjedna od primitka obavijesti o promjenama. Ovaj rok smatra se ispunjenim sve dok se prigovor šalje DHL Expressu u navedenom vremenskom roku. DHL Express će Klijentu u pisanoj obavijesti o promjenama navesti posljedice neslanja prigovora.
 20. Ovi Uvjeti upotrebe MyDHL+ aplikacije uređeni su zakonima države u kojoj je sjedište jedinice DHL Expressa koja ih ugovara. U slučaju da je Klijent privatna osoba s prebivalištem u državi članici EU-a, gore navedeni zakoni primjenjuju se u onoj mjeri u kojoj ti zakoni nisu u suprotnosti s prisilnim zakonskim odredbama države članice EU-a u kojoj klijent prebiva. Uvjeti upotrebe MyDHL+ aplikacije nisu uređeni Konvencijom Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čija se primjena izričito isključuje. Svi sporovi koji proizlaze iz ovog sporazuma podliježu isključivoj nadležnosti sudova države u kojoj se nalazi sjedište ugovornog tijela DHL Expressa.
Nazad na vrh