MyDHL+ Privacy Notice

Elektronska rješenja za slanje
Zatvori
Elektronska rješenja za slanje


Elektronska rješenja za slanje uključujući, ali ne ograničavajući se na: MyDHL+, IntraShip, Online Shipping, Import Express Online, Express Logistics Platform

Vrsta podataka

 • Ime, Telefonski broj i Adresa e-pošte od Pošiljatelj
 • Ime, Telefonski broj i Adresa e-pošte od Primatelj
 • Ime, Telefonski broj i Adresa e-pošte od Vršitelj plaćanja
 • Ime, Telefonski broj i Adresa e-pošte od Podnositelj zahtjeva
 • Ako je primjenjivo, Porezni broj od Pošiljatelj               
 • Ako je primjenjivo, Porezni broj od Primatelj
 • Ako je primjenjivo, Podaci koji su potrebni za postupak carinjenja
 • Ako je primjenjivo, Payment Details

Svrhe i pravne osnove obrade

Podaci se obrađuju prvenstveno za provođenje ugovora u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka
U skladu s članom 6 (1) (c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, obrada se događa i radi ispunjavanja zakonskih obaveza, npr., u slučaju davanja informacija istražnim tijelima.

Konačno, obrada se također provodi u svrhe navedene u nastavku, na temelju legitimnog interesa u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).:

 • kao dio naših sigurnosnih zahtjeva (npr., u svrhu otkrivanja zločina),
 • za statističko prikupljanje,
 • u svrhu osiguranja kvalitete, optimizacije procesa i sigurnosti planiranja.

Kontrolor ima legitiman interes za obradu podataka u svrhu kontaktiranja ljudi koji su nedavno koristili našu uslugu s ciljem poboljšanja iskustva naših korisnika, kontinuiranog osiguravanja nesmetanog procesa i / ili poboljšanja proizvoda i usluga. Ne postoji sukobljeni legitimni interes jer se nametljivost obrade svodi na minimum, npr.,Pseudonimizacija.

Primatelji ili kategorije primatelja

a) Otkrivanje tvrtkama koje sudjeluju u pružanju usluga ekspresne isporuke.
b) Otkrivanje nastaje u sklopu zakonskih obveza (npr. prema istražnim tijelima).

Prijenos u treću zemlju (tj. podaci se prenose u zemlju izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA)

a) Vaši se podaci obrađuju u trećoj zemlji na ugovornoj osnovi ako ste nas za to ovlastili (npr. za prijevoz predmeta u treću zemlju).
b) Interni pružatelj usluga Grupe može biti ovlašten pružiti IT ili druge usluge temeljem naših obvezujućih korporativnih pravila.

Prikupljeni osobni identifikacijski podaci
Zatvori
Prikupljeni osobni identifikacijski podaci


Zbirka slika na identifikacijskim dokumentima izdanim od strane državnih institucija (npr. putovnica, vozačka dozvola)

Vrsta podataka

 • Ime, Adresa, od Pošiljatelj
 • Ime, Adresa, od Primatelj
 • Ime, Adresa, od Vršitelj plaćanja
 • Ime, Adresa, od Podnositelj zahtjeva
 • Identifikacijski broj (npr. broj putovnica, broj osobne iskaznice), od Pošiljatelj
 • Identifikacijski broj (npr. broj putovnica, broj osobne iskaznice), od Primatelj
 • Identifikacijski broj (npr. broj putovnica, broj osobne iskaznice), od Vršitelj plaćanja
 • Identifikacijski broj (npr. broj putovnica, broj osobne iskaznice), od Podnositelj zahtjeva
 • Datum rođenja, od Pošiljatelj
 • Datum rođenja, od Primatelj
 • Datum rođenja, od Vršitelj plaćanja
 • Datum rođenja, od Podnositelj zahtjeva
 • Mjesto rođenja, od Pošiljatelj
 • Mjesto rođenja, od Primatelj
 • Mjesto rođenja, od Vršitelj plaćanja
 • Mjesto rođenja, od Podnositelj zahtjeva
 • Državljanstvo, od Pošiljatelj
 • Državljanstvo, od Primatelj
 • Državljanstvo, od Vršitelj plaćanja
 • Državljanstvo, od Podnositelj zahtjeva
 • Svi ostali podaci koji se pojavljuju na identifikacijskom dokumentu

Svrhe i pravne osnove obrade

Uskladiti se s važećim zakonima o kontroli izvoza i sankcijama u slučajevima kada obrada podataka pošiljatelja i primatelja pokazuju visoku podudarnost za potencijalno kršenje važećih sankcija i / ili zakona o kontroli izvoza.

Primatelji ili kategorije primatelja

Otkrivanje se pojavljuje kao dio zakonskih obveza (npr. nadležnom tijelu za nadzor izvoza u slučajevima koje su zakonom obavezne).

Rješenja za provjeru odbijenih strana („neprihvatljiva treća strana“ )
Zatvori
Rješenja za provjeru odbijenih strana („neprihvatljiva treća strana“ )


Vrsta podataka

 • Ime, Telefonski broj i Adresa e-pošte od Pošiljatelj
 • Ime, Telefonski broj i Adresa e-pošte od Primatelj
 • Ime, Telefonski broj i Adresa e-pošte od Vršitelj plaćanja
 • Ime, Telefonski broj i Adresa e-pošte od Podnositelj zahtjeva
 • Ako je primjenjivo, Porezni broj od Pošiljatelj               
 • Ako je primjenjivo, Porezni broj od Primatelj
 • Ako je primjenjivo, Podaci koji su potrebni za postupak carinjenja
 • Ako je primjenjivo, Payment Details

Svrhe i pravne osnove obrade
Uskladiti se s važećim zakonima o kontroli izvoza i sankcijama

Primatelji ili kategorije primatelja
Otkrivanje se pojavljuje kao dio zakonskih obveza (npr. nadležnom tijelu za nadzor izvoza u slučajevima koje su zakonom obavezne).

Prijenos u treću zemlju (tj. podaci se prenose u zemlju izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA)
a) Vaši se podaci obrađuju u trećoj zemlji na ugovornoj osnovi ako ste nas za to ovlastili (npr. za prijevoz predmeta u treću zemlju).
b) Interni pružatelj usluga Grupe može biti ovlašten pružiti IT ili druge usluge temeljem naših obvezujućih korporativnih pravila.
DPDHL politika privatnosti regulira standarde na razini cijele Grupe za obradu podataka s posebnim naglaskom na takozvane prijenose iz trećih zemalja, što znači prijenos osobnih podataka u države izvan EU-a koje nemaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Ako želite saznati više o pravilima o privatnosti podataka o DPDHL-u, posjetite ovdje.

Možemo koristiti davatelje usluga koji obrađuju osobne podatke pod našom kontrolom i u naše ime. U slučajevima kada se podaci prenose izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzimamo sve potrebne korake kako bismo osigurali da se to dogodi u skladu s važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Istraživanje zadovoljstva klijenata (NPA)
Zatvori
Istraživanje zadovoljstva klijenata (NPA)


Vrsta podataka

 • Podaci za kontakt – Ime (osoba koja je imala interakciju s DHL-om), telefon, adresa (ulica, grad, poštanski broj vidljivi su u točkama isporuke i preuzimanja), E-pošta (u ograničenim dodirnim tačkama)

Svrhe i pravne osnove obrade

Istraživanje zadovoljstva klijenata (Net Promoter Approach) jedan je od načina DHL-a da prikupi glas i mjeri iskustvo svog korisnika.ostavila bih Net Promoter Approach jer nisam nikad vidjela da ga je netko uspio prevesti :) To radimo uključivanjem naših ljudi u proaktivno slušanje iskustava naših korisnika , traženje povratnih informacija u svrhu poboljšanja i pokretanja akcija. Interakcije s nasumično izabranim uzrokom korisnika koje nam pomažu u razumijevanju njihovih korisničkh iskustava i pronalaženju načina kako poboljšati uslugu koju im pružamo.

Obrada je također neophodna u svrhu legitimnih interesa koje slijedi kontrolor ili treća strana u skladu s članom 6 (1) f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Obrada u druge svrhe

Kontrolor ima legitiman interes za obradu podataka u svrhu kontaktiranja ljudi koji su nedavno koristili našu uslugu s ciljem poboljšanja iskustva naših korisnika, kontinuiranog osiguravanja nesmetanog procesa i / ili poboljšanja proizvoda i usluga. Ne postoji sukobljeni legitimni interes jer se nametljivost obrade svodi na minimum, npr.,Pseudonimizacija.

Primatelji ili kategorije primatelja

U nekim slučajevima kontaktiranje korisnika vrši ugovorna treća strana s kojom imamo ugovor.

Prijenos u treću zemlju (tj. podaci se prenose u zemlju izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA)

Interni pružatelj usluga Grupe može biti ovlašten pružiti IT ili druge usluge temeljem naših obvezujućih korporativnih pravila.

Pročitajte više o Zaštiti privatnosti

DHL i DHL Express su poslovne jedinice Deutsche post AG.