Trade Terms Definitions (on Manage Defaults/Customs Clearance)

EXW
Ex Works

Znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu kada je stavi na raspolaganje kupcu na određeno mjesto (kao što je tvornica ili skladište). To navedeno mjesto može, ali i ne mora biti prodavateljev prostor. Da se isporuka izvršila, prodavatelj ne treba utovariti robu u vozilo za prikup, niti treba cariniti robu za izvoz, kada se primjenjuje ovaj tip carinjenja.

FCA
Free Carrier
Znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu na jedan od sljedeća dva načina:
  • Prvo, kada je navedeno mjesto isporuke prostorija prodavatelja, roba je isporučena onda kada je utovarena na prijevozno sredstvo koje organizira kupac.
  • Drugo, ako je kao mjesto isporuke navedeno neko drugo mjesto, roba se smatra isporučenom nakon što je utovarena na prijevozno sredstvo prodavatelja, stigne na navedeno drugo mjesto isporuke i spremna je za istovar iz prodavateljevog prijevoznog sredstva i na raspolaganju je prijevozniku ili drugoj osobi imenovanoj od strane kupca.

Koje god od dva mjesta je odabrano za mjesto isporuke, mjesto definira trenutak kada rizik prelazi na kupca i vrijeme od kada troškove snosi kupac.

CPT
Carriage Paid To
Znači da prodavatelj isporučuje robu – i prenosi rizik – na kupca predajom iste prijevozniku s kojim je prodavatelj ugovorio prijevoz ili nabavom tako isporučene robe. Prodavatelj to može učiniti tako da prijevozniku preda robu u fizički posjed na način i na mjesto koje odgovara korištenom prijevoznom sredstvu. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavatelj ne jamči da će roba stići na odredište u ispravnom stanju, u navedenoj količini ili uopće. To je zato što rizik prelazi s prodavatelja na kupca kada se roba isporuči kupcu predajom prijevozniku; prodavatelj mora unatoč tome ugovoriti prijevoz robe od isporuke do dogovorenog odredišta.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Znači da prodavatelj isporučuje robu – i prenosi rizik – na kupca predajom iste prijevozniku s kojim je prodavatelj ugovorio prijevoz ili nabavom tako isporučene robe. Prodavatelj to može učiniti tako da prijevozniku preda robu u fizički posjed na način i na mjesto koje odgovara korištenom prijevoznom sredstvu. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavatelj ne jamči da će roba stići na odredište u ispravnom stanju, u navedenoj količini ili uopće. To je zato što rizik prelazi s prodavatelja na kupca kada se roba isporuči kupcu predajom prijevozniku; prodavatelj mora unatoč tome ugovoriti prijevoz robe od isporuke do dogovorenog odredišta.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Znači da prodavatelj isporučuje robu – i prenosi rizik – na kupca kada je roba, nakon što je istovarena iz prispjelog prijevoznog sredstva, stavljena na raspolaganje kupcu na imenovanom mjestu odredišta ili na dogovorenoj točki unutar tog mjesta, ako je takva točka dogovorena. Prodavatelj snosi sve rizike uključene u dovoz i istovar robe na naznačeno mjesto odredišta. Stoga su u ovom Incoterms pravilu isporuka i dolazak na odredište isti. DPU je jedino Incoterms pravilo koje od prodavatelja zahtijeva da iskrca robu na odredištu. Prodavatelj bi stoga trebao osigurati da je u mogućnosti organizirati istovar na navedenom mjestu. Ako je namjera stranaka da prodavatelj ne snosi rizik i trošak istovara, treba izbjegavati pravilo DPU i umjesto njega koristiti DAP.
DAP
Delivered at Place
Znači da prodavatelj isporučuje robu – i prenosi rizik – na kupca kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu na pristiglom prijevoznom sredstvu spremna za istovar na imenovanom mjestu odredišta ili na dogovorenoj toki unutar tog mjesta, ako je takva točka dogovorena. Prodavatelj snosi sve rizike uključene u dovoz robe na imenovano mjesto odredišta ili na dogovorenu točku unutar tog mjesta. Stoga su u ovom Incoterms pravilu isporuka i dolazak na odredište isti.
DDP
Delivered Duty Paid
Znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu, uvozno ocarinjena, na pristiglom prijevoznom sredstvu, spremna za istovar, na imenovanom mjestu odredišta ili na dogovorenoj točki unutar toga mjesto, ako je takva točka dogovorena. Prodavatelj snosi sve rizike uključene u dovoz robe na imenovano mjesto odredišta ili na dogovorenu točku unutar tog mjesta. Stoga su u ovom Incoterms pravilu isporuka i dolazak na odredište isti.
U ovoj su kategoriji četiri pojma:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Ovi su uvjeti navedeni samo za vašu informaciju i nisu potrebni kod otpreme pošiljaka DHL Expressom.