Hva er toll og merverdiavgift?

Ved transport av varer over internasjonale grenser er forsendelser underlagt skatter og avgifter fastsatt av tollvesenet i destinasjonslandet, basert på verdi, opprinnelse og varetype.

Toll- og merverdiavgiftsguide

Når du sender internasjonalt er det viktig å forstå skatter og avgifter, og at disse kan være gjeldende for din forsendelse.
Alle typer forsendelser (inkl. gaver, vareprøver og varer for reparasjon) går gjennom en godkjenningsprosess for import som bestemmes av tollregler i destinasjonslandet. Forsendelsen fortolles basert på varetype, opprinnelsesland, verdi og mengde. Tollpliktige forsendelser er underlagt toll, som er en avgift elelr skatt som pålegges varene når de transporteres over landegrenser.
Beregningen av avgifter avhenger i de fleste land av anslått verdi på den avgiftspliktige forsendelsen. Til denne beregningen gis tollpliktige varer en klassifiseringskode kalt Harmonized System (HS-kode), som bestemmer gjeldende tollsats. Dette systemet er en multifunksjonell internasjonal produktnomenklatur utviklet av World Customs Organization og oppdateres fortløpende.
Betaling av skatter, avgifter og andre skattekostnader belastes vanligvis mottaker, men DHL Express tilbyr DHL-kunder mulighet til å betale alle kostnader.
I så fall etterfakturerer DHL kundene for de skatter og avgifter vi har betalt på deres vegne på destinasjonen, pluss et lite administrativt gebyr, etter levering av forsendelsen.
Merverdiavgift tilkommer varer som sendes over landegrenser (selv om noen frihandelssoner finnes rundt om i verden). Merverdiavgift er vanligvis forbundet med proteksjonisme, den økonomiske politikken for å begrense handel mellom nasjoner.
Merverdiavgift er vanligvis pålagt importerte varer, men kan til tider også bli pålagt eksporterte varer.

Mottakerens guide til toll og merverdiavgift

Har du mottatt en forsendelse og trenger å forstå dine forpliktelser til å betale toll og merverdiavgift?
Du kan bli belastet med tollgebyrer og avgifter for produkter kjøpt på nettet fordi:
  • Dersom skatter og avgifter ikke er inkludert i prisen på varene du kjøper på nett, er de heller ikke inkludert i de totale fraktkostnadene du betaler til nettbutikken. Sjekk derfor i nettbutikkene om priser inkluderer skatter og avgifter eller ikke.
  • Ved kjøp av varer på nett kan det hende at noen av varene ikke har opprinnelse i landet du er bosatt i, og derfor tilkommer tollgebyrer og / eller avgifter, fordi en tariff eller avgift pålegges varer når de transporteres over internasjonale grenser.
  • Når varer ikke sendes innenlands (innenfor ditt land) eller innenfor en tollunion, f.eks. EU, er du ansvarlig for å betale inngående skatter, avgifter og andre skattekostnader som din lokale tollmyndighet anser som passende, og som pålagt innenfor lovverket i importlandet.
  • For å sørge for at DHL-sjåføren kan levere dine varer på raskest mulig tid etter at de har kommet inn i landet eller tollunionen, betaler DHL på dine vegne tollmyndighetene for evt. skatter og avgifter som skal betales på varene (og belaster deg).
  • DHL vil vanligvis varsle deg om betaling av skatter og avgifter (til DHL), f.eks. sende en link til nettbetaling. Rask nettbetaling sikrer en problemfri levering av din forsendelse.
  • Hva som evt. skal betales avhenger av hvor varene sendes fra, type varer, transaksjonsverdi og vekt på pakken, samt andre kostnader som tollmyndigheten bestemmer at skal legges til verdien av din forsendelse.
Når du kjøper varer på nett bør du alltid sjekke om de sendes til din adresse fra:
  • Ditt land
  • Annet land
  • Tredjeland (utenfor ditt tollunionsland)
  • NB: Andre regler gjelder når man kjøper varer for kommersielt bruk.
En gave er definert som noe som er sendt fra en privatperson (bosatt i avsenderlandet) til en annen, slike varer er ikke gjenstand for importavgifter dersom verdien er under den lokale grensen. Dette må tydelig fremkomme i dokumentene.
Bestilling og betaling for varer som har sin opprinnelse utenfor ditt land eller tollområde for frakt til en annen person enn kjøper, oppfyller ikke tolldefinisjonen om å være en gave.
Tilbake til toppen