Hva er toll og merverdiavgift?

Ved transport av varer over landegrenser er forsendelsene underlagt toll og avgifter som bestemmes av tollmyndigheten i mottakerlandet.

Toll og merverdiavgift Guide

Når man sender varer internasjonalt er det viktig å forstå toll og merverdiavgif.
Uansett om en forsendelse er en gave eller ikke må den likevel gå gjennom en import prosedyre som er satt av tollmyndigheten i mottakerlandet. Forsendelsen fortolles basert på opprinnelsesland, verdi og antall, ikke sin hensikt. Tollpliktige forsendelser er underlagt toll, som er en avgift eller skatt som pålegges varene når de transporteres over landegrensene.
For å kunne gjøre denne beregning tildeles tollpliktige varer en klassifiseringskode som er nummer i følge det harmoniserte systemet.
World Customs Organization (WCO) har utviklet dette system som er under stadig utvikling.
Betaling av toll og merverdiavgift er vanligvis ansvaret til mottaker. DHL Express tilbyr muligheten for avsender å betale disse kostnadene i opprinnelseslandet.
Når forsendelsen er levert får avsender en faktura med toll og merverdiavgift som DHL Express har betalt ved destinasjonen for avsenders regning. Et mindre avgiftsgebyr tilkommer.
Merverdiavgift er pålagt varer som sendes over politiske grenser (selv om noen frihandelssoner finnes rundt om i verden) Merverdiavgift er vanligvis forbundet med proteksjonisme, den økonomiske politikken for å begrense handel mellom nasjoner.
Merverdiavgift er vanligvis pålagt importerte varer, men kan til tider også bli pålagt eksporterte varer.

Mottakerens Guide til toll og merverdiavgift

Har du mottatt en forsendelse og trenger å forstå dine forpliktelser til å betale toll og merverdiavgift?
Du kan bli belastet for toll og merverdiavgift for noe du har kjøpt på nettet fordi:
  • Toll og merverdiavgift inngår normalt ikke i prisen på de varer du kjøper på nett og inngår kanskje ikke i den totale fraktkostnaden som du betaler til forhandleren.
  • Ved kjøp av varer på nett kan noen eller alle av disse produktene ha opprinnelse i et annet land enn det du bor i, og er derfor underlagt en tollavgift, hvilket er en avgift som belastes varene når de transporteres over internasjonale grenser.
  • Når varene ikke blir levert innlands (i ditt land) eller innenfor en tollunion, som for eksempel EU, er du pålagt å betale toll og merverdiavgift som de lokale tollmyndighetene anser hensiktsmessig.
  • For å sikre at DHL kan levere dine varer på kortest mulig tid etter ankomst til landet eller tollunion, betaler DHL Tollvesenet toll og merverdiavgift på dine vegne.
  • n/a
  • Hva som skal betales, hvis noe, vil være avhengig av hvor varene ble sendt fra, hvilken type gods, transaksjonsverdi og pakkens vekt
Når du kjøper varer på nett bør du alltid sjekke om de sendes til din adresse fra:
  • Ditt land
  • Annet land
  • Utenfor din tollunion
  • NB: Andre regler gjelder når man kjøper varer for kommersielt bruk.
En gave er definert som noe som er sendt fra en privatperson (bosatt i avsenderlandet) til en annen, slike varer er ikke gjenstand for importavgifter dersom verdien er under den lokale grensen. Dette må tydelig fremkomme i dokumentene.
Bestille og betale varer som har opprinnelse i et annet land eller tollunion enn ditt, for å så sende til en annen person enn kjøperen oppfyller ikke definisjonen av en gave.
Customs agent checking shipping documents
Råd og tips om fortolling
Vi forstår viktigheten av rask tollklarering. Vårt utvalg av standardiserte og spesialiserte tjenester er utviklet for å hjelpe!
Tilbake til toppen