Spørsmål og svar – Toll og moms

Beregningen av avgifter avhenger i de fleste land av anslått verdi på den avgiftspliktige forsendelsen. Til denne beregningen gis tollpliktige varer en klassifiseringskode kalt Harmonized System (HS-kode), som bestemmer gjeldende tollsats. Dette systemet er en multifunksjonell internasjonal produktnomenklatur utviklet av World Customs Organization og oppdateres fortløpende.
 • Alle typer forsendelser (inkl. gaver, vareprøver og varer for reparasjon) går gjennom en godkjenningsprosess for import som bestemmes av tollregler i destinasjonslandet. Forsendelsen fortolles basert på varetype, opprinnelsesland, verdi og mengde.
 • Tollpliktige forsendelser er underlagt toll, som er en avgift elelr skatt som pålegges varene når de transporteres over landegrenser.
Du trenger et DHL-kundenummer for å betale toll og moms for mottakeren.

Tollmyndighetene i mottakerlandet avgjør eventuelle skatter og avgifter gjelder når pakken ankommer.

 • Dette er basert på informasjonen som er oppgitt på fraketiketten og tollpapirene - spesielt forsendelsesinnholdet, deklarert verdi og vekt.
 • Toll og moms gjelder bare for pakker som reiser utenfor EU, og ikke alle varer er underlagt disse kostnadene.
Ja, importtoll gjelder vanligvis ikke for pakker som transporteres innenfor en tollunion, f.eks. EU. Skatter kan imidlertid påløpe.

Varer kjøpt på nett

Forhandleren har en avtale med DHL om å levere de varer som bestilles på nett.
 • Toll og merverdiavgift er normalt ikke inkludert i prisen på varene du kjøper på nett.
 • Når du kjøper varer online kan noen eller alle ha opprinnelse i et annet land enn det du bor i.
 • Når varene ikke blir levert innlands (i ditt land) eller innenfor en tollunion, som for eksempel EU, er du pålagt å betale toll og merverdiavgift som de lokale tollmyndighetene anser hensiktsmessig.
 • For å sikre at DHL kan levere dine varer på kortest mulig tid etter ankomst til landet eller tollunion, betaler DHL Tollvesenet toll og merverdiavgift på dine vegne
 • Når toll og merverdiavgift er tilbakebetalt til DHL leveres varene til deg.

Selv om du har bestilt og betalt varene på nett må de fortsatt gå gjennom en import prosedyre for å klarere forsendelsen gjennom tollen. Klareringen avhenger av:

 • Opprinnelsesland
 • Verdi inklusive fraktkostnad
 • Antall varer

Hvert land har sine egne tollbestemmelser og avgifter for forskjellige type varer og verdier som bestemmes lokalt. DHL må, som alle andre internasjonale transportleverandører følge de lokale tollreglene, derfor betaler DHL toll og merverdiavgift på mottakers vegne for å klarere forsendelsen ved ankomst.

Du vil ikke betale DHL for ekstra fraktkostnader. Men du vil bli bedt om å betale toll, merverdiavgift og andre importavgifter knyttet til fortolling i hjemlandet, ifølge lokale forskrifter.
Alle typer forsendelser (inkl. gaver, vareprøver og varer for reparasjon) går gjennom en godkjenningsprosess for import som bestemmes av tollregler i destinasjonslandet. Forsendelsen fortolles basert på varetype, opprinnelsesland, verdi og mengde. Du må betale toll og merverdiavgift hvis verdien av gaven overstiger forhåndsbestemt lokalt nivå.
Hvert land har restriksjoner på import av varer som brukes for privat bruk. Dette er for å unngå misbruk og for å skille på privat og kommersiell bruk.

Avhengig av verdi og type varer som innføres kan du forvente følgende:

 • Importavgifter på toll (prosent av sendingsverdi og transportkostnader)
 • Lokal merverdiavgift
 • DHL’s forhåndsbetalingsavgift
 • Eventuelle ytterligere tollavgifte
Tilbake til toppen