Spørsmål og svar – Sporing

DHL resirkulerer fraktbrevnumre av driftsårsaker. Noen ganger gir dette informasjon om to forsendelser under samme fraktbrevnummer. DHL arbeider fortløpende for å fjerne slike forekomster, men selv om denne informasjonen kan være forvirrende kan vi forsikre deg om at den fysiske forsendelsen er på vei til riktig destinasjon og får den samme gode behandlingen som alle andre forsendelser i vårt nettverk.
Dette skjer vanligvis hvis informasjonen vi har, ikke er tilstrekkelig til å kunne spore forsendelsen for deg. Adressen kan være feil, og vi ber om en avklaring eller tilleggsinformasjon. Saken kan løses svært raskt hvis du kontakter DHL Kundeservice
Opphentings- og leveringsdestinasjonene som vises i sporingsresultatene til DHL Express, er basert på destinasjonen til Service Station-stedet som sørget for opphentingen og leveringen. Vi forsikrer deg om at forsendelsen vil bli levert til destinasjonen du oppga da du fylte ut fraktbrevet for forsendelsen(e).
Statusen gir en indikasjon på at forsendelsen er under tollklarering av mottakerlandet. Vennligst klikk på Mer informasjon (+) for å se detaljert informasjon. Denne skanningen gjør det mulig å se på et tidlig tidspunkt om det mangler informasjon for å gjennomføre tollklareringen av forsendelsen.
Ja, på bestemte vilkår. Vi anbefaler at du alltid har fraktbrevnummeret tilgjengelig, men hvis du har avsenderens referansenummer, kan du bruke vår elektroniske referansesporingstjeneste. Hvis du ikke har dette, ber vi deg kontakte DHL Kundeservice.
Tilbake til toppen