DHL Express Pengene tilbake-garanti Vilkår og betingelser

DHL vil, på kundens forespørsel og i henhold til de begrensningene angitt nedenfor, tilby en kredittnota eller tilbakebetaling av tillegget som er betalt av kunden for en DHL Express forsendelse, som leveres senere enn sitert i DHLs leveringsbetingelser.
A. Garantien gjelder kun for

DHL EXPRESS 9:00 IMPORT
DHL EXPRESS 9:00 DOMESTIC
DHL EXPRESS 10:30
DHL EXPRESS 10:30 IMPORT
DHL EXPRESS 10:30 DOMESTIC
DHL EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00 IMPORT
DHL EXPRESS 12:00 DOMESTIC

(en "Service") og for forsendelser som fullt ut oppfyller restriksjonene som er beskrevet her.
B. Garantien gjelder for tillegget som kunden har betalt ekstra i forhold til kundeavtalen for levering innen arbeidsdagens slutt. (DHL EXPRESS WORLDWIDE, DHL EXPRESS WORLDWIDE IMPORT, eller innlandsforsendelser, DHL EXPRESS DOMESTIC) (“tillegget”). Alle andre elementer, inkludert, men ikke begrenset til , bøter, skatter eller andre avgifter eller beløp, ekskluderes i henhold til garantien.
C. I tilfeller der det inngår flere pakker i en forsendelse, gjelder garantien for alle pakkene som inngår i forsendelsen. Hvis en del av forsendelsen blir levert for sent, vil kreditnota eller refusjon være gjeldende for hele forsendelsen.
D. Kunden må varsle DHL om alle krav ved for sen levering, skriftelig eller per telefon, innen 14 kalenderdager fra forsendelsesdato. Kunden må oppgi kundenummer, fraktbrevnummer, forsendelsesdato, og fullstendig mottaker informasjon til DHL. Innen 30 kalenderdager etter at kunden har varslet DHL, skal DHL enten:
 • tilby kunden en kredittnota eller refusjon,
 • gi kunden en forklaring på hvorfor forsendelsen ikke er kvalifisert for Garantien etter gjeldende begrensninger eller unntak, eller
 • fremlegge bevis på at forsendelsen ble levert til rett tid.
E. Kunden kan ikke tillate noen annen part å varsle krav på vegne av eller overdra krav til noen annen part. DHLs betaling av tillegget til kunden, skal medføre at DHL fritas for ansvar for forsinkelse i henhold til garantien overfor alle berørte parter.
F. Garantien vil ikke gjelde når sen levering eller manglende levering skyldes forhold utenfor DHLs kontroll, som fastsatt I DHLs vilkår for transport, uriktig eller ufullstendig sendingsinformasjon, leveringsinformasjon (f.eks postboksadresse som leveringsadresse, manglende eller feil telefonnummer til mottaker), eller at mottaker er utilgjengelig eller nekter å motta leveringen, eller å betale toll og avgifter mot levering om ønskelig.
G. Alle andre bestemmelser i DHLs vilkår for transport er gjeldende . Garantien kan når som helst endres eller oppheves av DHL.
H. Har en kunden en ekstremt tidssensitiv forsendelse, der tap eller forsinkelser kan resultere i skader, må kunden kontakte sitt eget forsikringsselskap for å sikre seg mot slik risiko, da DHL ikke påtar seg slike forpliktelser. DHL tilbyr ingen og kommer ikke til å sørge for en slik forsendelses forsikring.
I. Garantien gjelder ikke for:
  (i) forsendelser knyttet til kliniske studier der det brukes temperatur sensitiv emballasje eller
  (ii) kostnader forbundet med tilleggstjenester som er solgt med forsendelsen, feks emballasje.
  (iii) midlertidig eksport eller import:
  (iv) forsendelser med høyverdi som krever formell tollklarering:
  (v) forsendelser med kolli som overskrider de definerte vekt- eller størrelsebegrensningene; og/eller
  (vi) forsendelser som inneholder farlig gods
A. Tjenesten er kun tilgjengelig fra spesifiserte områder til spesifiserte postnummer (eller byer der postnummer ikke er tilgjengelig).
B. Tjenesten gjelder ikke for forsendelser som strider mot DHLs vilkår for transport eller ikke oppfyller restriksjonene for vekt, størrelse, vare eller verdi satt av DHL.
C. For å fastslå om garantien er gjeldende for en forsendelse, mellom to destinasjoner, eller i kombinasjon med en bestemt tjeneste (feks lørdags levering), vennligst se DHLs hjemmeside eller kontakt DHLs kundeservice, og oppgi følgende informasjon:
 • Opphentingsadresse,
 • Varen som skal sendes,
 • Verdien ved fortolling (hvis aktuelt),
 • Klokkeslett og dato for når forsendelsen kan hentes,
 • Nøyaktig destinasjon, inkludert portsnummer,
 • Forsendelsens vekt,
 • Forsendelsens mål,
 • Antall pakker.
D. Avsenderen skal spesifisere hvilken tjeneste som ønskes på fraktbrevet.
Gjeldende juli 1, 2017
Tilbake til toppen