Expedierea bunurilor periculoase

Mărfurile periculoase (cunoscute și sub denumirea de materiale periculoase sau substanțe periculoase) sunt orice substanțe sau materiale capabile să prezinte un risc pentru sănătate, siguranță și proprietăți. Identificarea mărfurilor periculoase este primul pas pentru a reduce riscurile pe care le prezintă produsul cu ambalarea, comunicarea, manipularea și depozitarea corespunzătoare. DHL este un transportator consacrat, cu o experiență semnificativă în transportul mărfurilor periculoase.

Ce trebuie să știi

 • Există reglementări de expediere pentru mărfurile periculoase
 • Expeditorul este legal responsabil pentru conformitate
 • Nu toate mărfurile periculoase sunt acceptate în DHL Express
 • Trebuie să dețineti aprobare în prealabil de la DHL Express pentru a expedia mărfuri periculoase
 • DHL Express va accepta mărfuri periculoase în anumite restricții și condiții
 • DHL trebuie să fie notificat cu privire la intenția de a expedia
 • Transporturilor de mărfuri periculoase le se aplică costuri adiționale
Multe mărfuri clasificate ca mărfuri periculoase sunt eligibile pentru transport.
DHL respectă următoarele reglementări:
 • IATA pentru toate serviciile aeriene DHL Express
 • ADR aplicabil în toate țările care au adoptat convenția ADR în legislația lor
 • Alte legislații naționale aplicabile, în funcție de originea, tranzitul și destinația transportului
Ambalare
Etichetare
Declarați
Reglementările includ reguli specifice pentru ambalarea corespunzătoare a mărfurilor periculoase, etichetarea cutiilor și declararea mărfurilor pe documentele de expediere.
Mărfurile cu aceste caracteristici sunt considerate periculoase (nu exhaustiv)
 • Radioactiv
 • Inflamabil
 • Exploziv
 • Coroziv
 • Toxic
 • Oxidant
 • Infecțios
 • Alte materiale reglementate
Echipamentele electronice, parfumurile și chiar aromele alimentare pot fi clasificate ca mărfuri periculoase. Unele materiale sau substanțe chimice pot avea caracteristici care le fac să devină dăunătoare în circumstanțe specifice.
Fișa cu date de securitate sau fișa cu date de siguranță de la producător oferă informații pentru identificarea clasificării conținutului.
DHL Express necesită aprobarea prealabilă pentru a expedia mărfuri periculoase pentru a se asigura că deținătorii de cont sunt suficient instruiți și vor pregăti expedieri de mărfuri periculoase în conformitate cu reglementările aplicabile și cu politicile și procedurile DHL.
Sunteți interesat să detineti un cont pre-aprobat DHL? Experții noștri sunt aici pentru a oferi ajutor și îndrumare. Contactați experții noștri în bunuri periculoase
Back to Top