ภาษีและอากรคืออะไร?

เมื่อสินค้าถูกส่งข้ามพรมแดน สินค้านั้นจะมีภาษีและอากรตามที่ศุลกากรในประเทศปลายทางกำหนดไว้

คู่มือภาษีอากรสำหรับผู้นำส่ง

ความรู้ด้านภาษีอากรมีความสำคัญมากในการนำส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ไม่ว่าสินค้าที่ส่งจะเป็นของขวัญหรือไม่ก็ต้องผ่านพิธีการนำเข้าที่กำหนดโดยกรมศุลกากรในประเทศปลายทาง สินค้าจะถูกตรวจสอบโดยดูจากประเทศต้นทาง มูลค่าและจำนวน ไม่ใช่จุดประสงค์ในการใช้งาน สินค้าที่ต้องเสียอากรจะขึ้นอยู่กับอัตราของกรมศุลกากรซึ่งถูกจัดเก็บเมื่อสินค้าเดินทางข้ามผ่านพรมแดน
การคำนวนอัตราภาษีขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าที่ต้องเสียภาษี สำหรับการคำนวนจะดูจากหมายเลขที่กำหนดไว้เรืยกว่าพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์
ระบบนี้ได้ถูกตั้งขึ้นและดูแลโดยองค์การศุลกากรโลก
โดยปกติค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากรจะเป็นความรับผิดชอบของผู้รับ อย่างไรก็ตามดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมอบโอกาสให้ผู้มีบัญชีของดีเอชแอลเลือกเป็นคนจ่ายได้
ซึ่งในกรณีนั้น หลังจากการส่งสินค้า ดีเอชแอลจะส่งใบกำกับภาษีไปให้ลูกค้าซึ่งเราจ่ายค่าภาษีอากรให้ก่อน โดยจะส่งใบเรียกเก็บเงินพร้อมค่าดำเนินการเล็กน้อยกับท่านในภายหลัง
ภาษีที่มากับสินค้าเมื่อส่งผ่านแดน (แม้ว่าจะมีเขตปลอดภาษีหลายพื้นที่ทั่วโลก) ภาษีจะเกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองธุรกิจภายในประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจหรือการค้าระหว่างประเทศ
ภาษีนั้นปกติจะจัดเก็บจากสินค้านำเข้าแต่ในบางกรณีก็จัดเก็บจากสินค้าส่งออกได้เช่นกัน

คู่มื่อภาษีอากรสำหรับผู้นำเข้า

คุณเป็นผู้รับสินค้าและต้องการเข้าใจกฏระเบียบการจ่ายภาษีอากรหรือไม่?
คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าภาษีอากรแม้ซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจาก
  • โดยปกติภาษีอากรจะไม่ถูกรวมอยู่ในราคาสินค้าที่คุณจ่ายเมื่อซื้อสินค้าออนไลน์และอาจไม่รวมอยู่ในค่าขนส่งที่คุณจ่ายให้ผู้ประกอบการออนไลน์
  • เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าบางอย่างอาจไม่ได้มาจากประเทศที่คุณอยู่อาศัย ดังนั้นจึงมีการเก็บภาษีซึ่งจำนวนภาษีอากรจะขึ้นกับสินค้าที่ข้ามแดน
  • เมื่อสินค้าไม่ได้อยู่ในประเทศ หรืออยู่ในเขตศุลกากรที่กำหนดไว้ เช่นสหภาพยุโรป ท่านจะต้องจ่ายค่าภาษีอากรซึ่งกรมศุลกากรเห็นว่าเหมาะสม
  • เพื่อให้พนักงานขนส่งสินค้าของดีเอชแอลจัดส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันรวดเร็วเมื่อสินค้าเข้ามาในประเทศ ดีเอชแอลจะดำเนินการออกของแทนท่านและจ่ายค่าภาษีอากรให้ก่อน
  • หลังจากนั้นท่านจึงจ่ายค่าภาษีอากรที่เราออกให้เมื่อเราจัดส่งสินค้าให้ท่าน
  • อัตราที่ต้องจ่ายขึ้นอยู่กับสภานที่ที่สินค้าถูกจัดส่ง ประเภทของสินค้า มูลค่าและน้ำหนักของสินค้านั้น
เมื่อท่านซื้อสินค้าออนไลน์ ท่านควรเช็คว่าสินค้านั้นถูกจัดส่งมากจากที่ใด
  • ประเทศของท่านเอง
  • ประเทศอื่น
  • นอกเขตเศรษฐกิจอื่น
  • หมายเหตุ: กฏระเบียบนั้นแตกต่างออกไปเมื่อท่านซื้อสินค้าเพื่อการค้า
ของขวัญนั้นหมายถึงสิ่งที่มอบให้ผู้อื่นโดยตรงจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเช่น พัสดุ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับภาษีนำเข้าเนื่องจากมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดไว้
การสั่งและจ่ายค่าสินค้าจากนอกประเทศหรือนอกเขตศุลกากรของท่านเพื่อส่งให้บุคคลหนึ่งที่ไมได้เป็นผู้ซื้อ ไม่ถือว่าเป็นของขวัญในสารบบของศุลกากร
เจ้าหน้าที่ศุลกากรกำลังตรวจสอบเอกสารในการจัดส่ง
บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากร
เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินพิธีการศุลกากรให้รวดเร็ว ดังนั้น มาตรฐานการให้บริการและความเชี่ยวชาญของเราจึงมอบให้กับลูกค้าเพื่อให้บริการในด้านนี้โดยเฉพาะ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและอากร
กลับขึ้นไปข้างบน