ภาษีและอากรคืออะไร?

เมื่อขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ชิปเมนต์จะอยู่ภายใต้การบังคับภาษีและอากรที่กำหนดโดยหน่วยงานศุลกากรในประเทศปลายทาง ขึ้นอยู่กับมูลค่า ประเทศต้นทางและประเภทของสินค้า

คู่มือภาษีอากรสำหรับผู้นำส่ง

เมื่อส่งของไปต่างประเทศ เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีและอากรที่อาจต้องชำระจากการขนส่งสิ่งของของคุณ
การขนส่งทุกประเภท (รวมถึงของขวัญ ตัวอย่างสินค้าและสินค้าสำหรับการซ่อมแซม) จะผ่านขั้นตอนการเดินพิธีการขาเข้าตามที่ระบุในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับศุลกากรในประเทศปลายทาง ชิปเมนต์จะผ่านการเคลียร์โดยศุลกากรโดยพิจารณาจากประเภทของสินค้า ประเทศต้นทางมูลค่าและจำนวน สินค้าที่ต้องเสียอากรจะขึ้นอยู่กับอัตราของกรมศุลกากรซึ่งถูกจัดเก็บเมื่อสินค้าเดินทางข้ามผ่านพรมแดน
ในหลายๆ ประเทศ การคำนวณภาษีอากรขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ประเมินได้ของชิปเมนต์ที่ต้องเสียภาษี วิธีการคำนวณ คือ ดูจากรหัสสินค้าหรือ พิกัดศุลกากร ที่ส่งออกไปเพราะจะเป็นสิ่งที่บอกว่าต้องเสียภาษีที่อัตราเท่าไร ระบบนี้ใช้แพร่หลายในระดับนานาชาติ คิดค้นโดยองค์การศุลกากรโลก และยังคงใช้ในปัจจุบัน
การชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ โดยทั่วไปจะเป็นความรับผิดชอบของผู้รับ แม้ว่าดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีตัวเลือกว่าสามารถให้ผู้ถือบัญชีดีเอชแอลเป็นผู้ชำระได้เช่นกัน
ในกรณีดังกล่าว หลังจากจัดส่งชิปเมนต์เรียบร้อยแล้ว ดีเอชแอลจะส่งอินวอยซ์ค่าภาษีอากรที่เราจ่ายให้ในนามที่ประเทศปลายทาง ส่งไปให้ลูกค้าพร้อมกับมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการอีกเล็กน้อย
ภาษีที่มากับสินค้าเมื่อส่งผ่านแดน (แม้ว่าจะมีเขตปลอดภาษีหลายพื้นที่ทั่วโลก) ภาษีจะเกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองธุรกิจภายในประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจหรือการค้าระหว่างประเทศ
ภาษีนั้นปกติจะจัดเก็บจากสินค้านำเข้าแต่ในบางกรณีก็จัดเก็บจากสินค้าส่งออกได้เช่นกัน

คู่มื่อภาษีอากรสำหรับผู้นำเข้า

คุณเป็นผู้รับสินค้าและต้องการเข้าใจกฏระเบียบการจ่ายภาษีอากรหรือไม่?
คุณอาจต้องจ่ายภาษีอากรสำหรับการซื้อของออนไลน์ เพราะว่า
  • ภาษีอากรอาจไม่ได้รวมอยู่ในราคาของสินค้าที่คุณซื้อผ่านออนไลน์ และดังนั้นจึงอาจไม่ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยรวมที่คุณจ่ายให้กับร้านค้าออนไลน์นั้นๆ กรุณาเช็กเว็บไซต์ของผู้ขายว่าราคาที่คุณจ่ายไปนั้นรวมค่าภาษีอากรด้วยหรือไม่
  • เมื่อซื้อของออนไลน์ สินค้าบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่ได้ผลิตขึ้นในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ดังนั้น จึงมีโอกาสเกิดเป็นภาษีอากรและหรือภาษีอื่นๆ ซึ่งมักจะเป็นการจัดเก็บภาษีกับสินค้าที่ขนส่งข้ามพรมแดนนานาชาติ
  • เมื่อสินค้าไม่ได้ส่งภายในประเทศ (ที่คุณอาศัยอยู่) หรือภายในสหภาพศุลกากรอันหนึ่งอันใด เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น จึงเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายค่าภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมสำหรับนำเข้ามา ซึ่งหน่วยงานศุลกากรในท้องถิ่นพิจารณาว่าเหมาะสมและถือเป็นข้อบังคับตามโครงสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่นำเข้าสินค้าเข้ามา
  • เพื่อให้เจ้าหน้าที่คูเรียร์ของดีเอชแอลขนส่งสินค้าไปถึงมือผู้รับได้รวดเร็วที่สุด หลังจากสินค้าเข้าไปประเทศของคุณหรือสหภาพศุลกากรแล้ว ดีเอชแอลจะชำระค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานศุลกากร โดยชำระในนามของคุณ (และจะเรียกเก็บจากคุณในภายหลัง)
  • ดีเอชแอลจะแจ้งให้คุณทราบถึงการชำระภาษีอากร (ที่ต้องชำระดีเอชแอล) โดยจะมีลิงค์ให้คุณชำระออนไลน์ ทั้งนี้การชำระทันทีผ่านระบบออนไลน์จะทำให้การขนส่งชิปเมนต์มาให้คุณเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
  • เกณฑ์ในการคิดภาษี มักจะขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นส่งมาจากที่ใด ประเภทของสินค้า มูลค่าในการซื้อขายของสินค้านั้นๆ น้ำหนักของแพ็คเกจ และค่าอื่นๆ ที่ทางหน่วยงานศุลกากรระบุแล้วว่าจะต้องรวมเข้ามาในมูลค่าของชิปเมนต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณ
เมื่อท่านซื้อสินค้าออนไลน์ ท่านควรเช็คว่าสินค้านั้นถูกจัดส่งมากจากที่ใด
  • ประเทศของท่านเอง
  • ประเทศอื่น
  • ประเทศที่ 3 (นอกเหนือจากสหภาพศุลกากรในประเทศของคุณ)
  • หมายเหตุ: กฏระเบียบนั้นแตกต่างออกไปเมื่อท่านซื้อสินค้าเพื่อการค้า
ของขวัญนั้นหมายถึงสิ่งที่มอบให้ผู้อื่นโดยตรงจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเช่น พัสดุ ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับภาษีนำเข้าเนื่องจากมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดไว้
การสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าที่มีที่มาจากนอกประเทศของคุณหรือเขตศุลกากร โดยส่งไปให้บุคคลบุคคลหนึ่ง ไม่ใช่ส่งให้ผู้ซื้อ จะไม่ถือว่าเป็นของขวัญตามคำจำกัดความของศุลกากร
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีและอากร
กลับขึ้นไปข้างบน