Exportcontroles en sancties

De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en vele staten hebben sancties opgelegd (ook "landensancties" of "embargo's" genoemd) die de handel met bepaalde landen of gebieden beperken. Sancties kunnen wapenembargo's en andere economische maatregelen zoals beperkingen op invoer en uitvoer omvatten.
  • Het is het beleid van DHL om te voldoen aan de van toepassing zijnde internationale wetten inclusief export controle en sanctie beperkingen.
  • Niet-naleving kan zowel DHL Express als haar klanten blootstellen aan zware strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties en reputatieschade.
  • In verband met de naleving van handelsmaatregelen, accepteert DHL geen betaling in US dollars voor zendingen (of andere transacties) buiten de USA voor landen waartegen de USA handelsbeperkingen heeft opgelegd. (i.e. Wit Rusland, Crimea, Cuba, Iran, Korea, D.V.R, Russische Federatie en Syria).
DHL Express eist daarom dat alle zendingen naar gesanctioneerde landen met een hoog risico:
  • vergezeld van een door de verzender ondertekend vrijwaringsbewijs (LOI)
  • Gescreend vóór de uitvoer uit het land van herkomst
  • Onderworpen aan een uitgebreid onderzoek dat een fysieke inspectie kan omvatten
DHL Verantwoordelijkheden
DHL Express voert een Denied Party Screening uit voor alle zendingen die binnen het netwerk worden vervoerd.
  • Het onderzoek wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat DHL Express voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, en wordt niet uitgevoerd namens de klant.
  • DHL Express kan niet optreden als exporteur voor exportcontrole doeleinden, noch goederen classificeren of exportvergunningen aanvragen.
Verantwoordelijkheid van de klant
Terug naar boven