Οροι και Προϋποθέσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύστημα αναζήτησης αποστολών, μόνο για να παρακολουθείτε την πορεία των αποστολών που μεταφέρονται μέσω του δικτύου της DHL.. Ουδεμία άλλη χρήση του συστήματος αναζήτησης και των πληροφοριών δεν είναι δυνατόν να γίνει χωρίς την έγγραφη συναίνεση της DHL.
Επιστροφή στην αρχή