Προαιρετικές υπηρεσίες

Η DHL προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προαιρετικών υπηρεσιών - από μη τυπικές παραδόσεις και επιλογές χρέωσης, έως αποστολές ουδέτερης κλιματικής αλλαγής - δίνοντάς σας ευέλικτες επιλογές υπηρεσιών που ταιριάζουν στις ανάγκες αποστολής σας!
Προαιρετικές υπηρεσίες
Περιγραφή
Πώς χρεώνουμε
Αξία
Προετοιμασία και συσκευασία
Συσκευασία
Προμηθευτείτε κουτιά, σακούλες και άλλα.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Συσκευασία
Προσφέρουμε μια σειρά από συσκευασίες της DHL.

Πλαστικές Σακούλες - 100 Τεμάχια

Άλλα είδη - Μεμονωμένα ή Μαζικά

20.00 EUR

Ποικίλει

Προστασία Αποστολής (ασφάλιση)
Ασφάλιση Αποστολής
Πρόσθετη προστασία για τα πολύτιμα αγαθά σας.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Ασφάλιση Αποστολής
Σας προτείνουμε αυτήν την ολοκληρωμένη προστασία για τις πολύτιμες ή προσωπικές αποστολές σας, δίνοντάς σας ηρεμία σε απίθανη περίπτωση σωματικής βλάβης ή απώλειας. Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.
Ανά αξία αποστολής
11.00 EUR ή 1% της ασφαλιζόμενης αξίας αν είναι υψηλότερο
Επέκταση Κάλυψης
Τα έγγραφα είναι πολύτιμα!
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Επέκταση Κάλυψης

Εάν στέλνετε πολύτιμα έγγραφα, όπως διαβατήρια, αιτήσεις θεώρησης ή πιστοποιητικά κανονισμών, μπορείτε να επεκτείνετε την τυπική ευθύνη DHL με αυτήν την υπηρεσία.

Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής απώλειας αποστολής εγγράφου, θα καταβληθεί σταθερή αποζημίωση.

Ανά αποστολή
5.00 EUR
Επιλογές παραλαβής

Εξειδικευμένη παραλαβή

Έχετε ένα ειδικό αίτημα παραλαβής;
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Εξειδικευμένη παραλαβή
Εάν η επιχείρησή σας χρειάζεται ειδικό όχημα για τη συλλογή ασυνήθιστων αποστολών ή παραλαβής εκτός των κανονικών ωρών λειτουργίας, μπορούμε να το κανονίσουμε για εσάς. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την τοπική εξυπηρέτηση πελατών.
Ανά αποστολή
30.00 EUR ή 0.45 EUR το κιλό
Υπηρεσίες χρέωσης δασμού
Υπηρεσία Πληρωμής Δασμών και Φόρων
Οι δασμοί και οι φόροι μπορούν να χρεωθούν στον αποστολέα ή σε τρίτο μέρος.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπηρεσία Πληρωμής Δασμών και Φόρων

Η DHL μπορεί να κανονίσει να χρεωθεί ο αποστολέας ή τρίτος για τυχόν δασμούς και φόρους που θα χρειαστεί να καταβληθούν στον προορισμό, αντί να χρεωθεί ο παραλήπτης της αποστολής.

Ισχύουν χρεώσεις κάθε φορά που επιβάλλονται δασμοί, φόροι ή άλλα ρυθμιστικά τέλη και ο αποστολέας έχει ζητήσει να τιμολογηθούν εκτός της χώρας προορισμού.

Ανά αποστολή
€16.00 ή 2% oτων δασμών και φόρων που προκύπτουν αν είναι υψηλότερα
Επεξεργασία Δασμών και Φόρων
Οι Κάτοχοι Λογαριασμού μπορούν να επιταχύνουν τon εκτελωνισμό με μια συμφωνία εκταμίευσης
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Επεξεργασία Δασμών και Φόρων
Η DHL θα επιταχύνει τη διαδικασία εκτελωνισμού με την άμεση πληρωμή των δασμών και των φόρων που σχετίζονται με μια αποστολή, ενώ ο παραλήπτης μπορεί να αναβάλλει την πληρωμή μέχρι μια συμφωνημένη ημερομηνία.
Ανά αποστολή
€12.00 ή 2% των καταβαλλόμενων φόρων
Επεξεργασία Δασμών και Φόρων
Δασμοί και φόροι εισαγωγής για παραλήπτες χωρίς μηνιαίο λογαριασμό
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Επεξεργασία Δασμών και Φόρων
Ισχύει χρέωση διαχείρισης σε περίπτωση που η DHL έχει χρησιμοποιήσει το δικό της πιστωτικό όριο με τα τελωνεία για να προκαταβάλει ή να εγγυηθεί την πληρωμή δασμών, φόρων ή κανονιστικών τελών για λογαριασμό εισαγωγέων και καταναλωτών με τους οποίους η DHL δεν έχει συμβόλαιο.
Ανά αποστολή
€12.00 ή 2% των καταβαλλόμενων φόρων
Υπηρεσία παράδοσης
Υπηρεσία Ουδέτερης Παράδοσης
Εάν δεν θέλετε να μοιραστείτε την αξία των προϊόντων της αποστολής, με τον παραλήπτη.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπηρεσία Ουδέτερης Παράδοσης
Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει την παράδοση οποιασδήποτε αποστολής, χωρίς να κοινοποιείται η αξία της ή να εκτίθεται στον παραλήπτη. Η DHL θα διασφαλίσει ότι τυχόν έγγραφα που εκθέτουν την αξία των εμπορευμάτων αφαιρούνται από την αποστολή πριν από την παράδοση.
Ανά αποστολή
5.00 EUR
Παράδοση Σαββάτου
Παραδόθηκε η αποστολή σας το Σάββατο.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Παράδοση Σαββάτου
Προσφέρουμε την υπηρεσία Παράδοση το Σάββατο στις κυριότερες πόλεις της υφηλίου
Ανά αποστολή
40.00 EUR
Διεύθυνση κατοικίας
Λάβετε ειδοποιήσεις και επιλογές προγραμματισμού για παραδόσεις στο σπίτι.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Διεύθυνση κατοικίας
Οι πελάτες που στέλνουν σε κατοικία ή ιδιωτική κατοικία μπορούν να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένες επιλογές παράδοσης ορίζοντας τη διεύθυνση παράδοσης ως κατοικία. Για τέτοιες αποστολές, η DHL θα ειδοποιεί προληπτικά τον παραλήπτη μέσω email ή SMS για την πρόοδο της αποστολής. Οι παραλήπτες μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν την καταλληλότερη επιλογή παράδοσης στον ιστότοπο On Demand Delivery.
Ανά αποστολή
5.00 EUR
Υπηρεσία Direct Signature
Όταν θέλετε να είστε σίγουροι ότι το πακέτο είναι στα σωστά χέρια.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπηρεσία Direct Signature
Εάν στέλνετε ευαίσθητα έγγραφα ή περιεχόμενο υψηλής αξίας, μπορείτε να ζητήσετε από την DHL να λάβει απευθείας υπογραφή από τον παραλήπτη ή από έναν αντιπρόσωπο του, στη διεύθυνση παράδοσης. Η DHL θα διασφαλίσει ότι η αποστολή σας δεν θα επαναπροσανατολιστεί ή παραδοθεί σε εναλλακτική διεύθυνση.
Ανά αποστολή
5.00 EUR
Εξειδικευμένη Παράδοση
Μπορούμε να κάνουμε ειδικές ρυθμίσεις παράδοσης όταν χρειαστεί.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Εξειδικευμένη Παράδοση
Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η υπηρεσία μιας άμεσης ή εκτός διαδικασίας, μοναδικής παράδοσης μόνο μιας αποστολής εντός μιας κανονικής εργάσιμης ημέρας ή διακοπών που περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο όχημα, όπως φορτηγό ουράς ή περισσότερα από ένα ταχυμεταφορέα. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την τοπική εξυπηρέτηση πελατών.
Ανά αποστολή
40.00 EUR ή 0.45 EUR το κιλό
Δεν απαιτείται Υπογραφή
Εξουσιοδοτήστε την παράδοση χωρίς υπογραφή.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Ειδοποίηση προφορικής παράδοσης
Όταν επιλεγεί, η DHL εξουσιοδοτείται να ολοκληρώσει την παράδοση ή να αφήσει την αποστολή σε καθορισμένο μέρος, χωρίς υπογραφή παράδοσης.
Ανά αποστολή
Χωρίς χρέωση
Υπογραφή ενήλικου
Παράδοση αποστολής σε ενήλικα.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπογραφή ενήλικου
Η DHL θα λάβει μια υπογραφή παράδοσης από ενήλικα στην καθορισμένη διεύθυνση παράδοσης.
Ανά αποστολή
5.00 EUR
Επιπρόσθετες υπηρεσίες
GoGreen Plus
Reduce your shipment's carbon emission.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
GoGreen Plus

Όταν επιλεχθεί η υπηρεσία, η DHL θα μειώσει τις (εισαγωγές) εκπομπές CO2 από τις αεροπορικές μεταφορές μέσω της αγοράς Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Το βιοκαύσιμο αεροσκαφών μπορεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα του κύκλου ζωής έως και 80% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά καύσιμα αεριωθουμένων. Η υπηρεσία GoGreen Plus - Carbon Reduced, υποστηρίζει τις μειώσεις εκπομπών του πεδίου 3 σε ευθυγράμμιση με την πρωτοβουλία Science Based Target. Ο Όμιλος DHL χρησιμοποίησε το SAF και μείωσε τις εκπομπές από την αναφορά ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Πεδίο 1 και Πεδίο 3 κατηγορίας 3.

Εναλλακτικά επίπεδα μείωσης και εκθέσεις εκπομπής CO2ewtw είναι διαθέσιμα μόνο βάσει συμβολαίου. Επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Εξαρτάται από τον προορισμό ανά αποστολή
Ελάχιστη χρέωση 0.18 EUR ανά κιλό
Αλλαγή χρέωσης
Όταν απαιτούνται αλλαγές στο τιμολόγιο.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Αλλαγή χρέωσης
Αυτό ισχύει όταν ένας πελάτης ζητά αλλαγή των καθορισμένων πληροφοριών χρέωσης σε ένα ήδη εκδοθέν τιμολόγιο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επανέκδοση του τιμολογίου και, σε περίπτωση αλλαγής λογαριασμού, πίστωση του παλιού λογαριασμού και χρέωση του νέου.
Ανά τιμολόγιο
30.00 EUR
Προφορική Ειδοποίηση
Η DHL σας κρατάει ενήμερους!
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Προφορική Ειδοποίηση
Η Εξυπηρέτηση Πελατών θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά και θα παρέχει προφορικές ενημερώσεις σχετικά με συμφωνημένα βασικά στάδια της πορείας αποστολής ή περιστατικά με δυνητικό αντίκτυπο στον χρόνο μεταφοράς.
Ανά αποστολή
5.00 EUR
Περισσότερα για τις προαιρετικές υπηρεσίες
Περισσότερα για τις προαιρετικές υπηρεσίες
  • Οι χρεώσεις για προαιρετικές υπηρεσίες είναι επιπρόσθετες στις ισχύουσες χρεώσεις μεταφοράς.
  • Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών βασίζεται στην αποστολή και τον προορισμό. Όλες οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
  • Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι προαιρετικές υπηρεσίες για κάθε αποστολή ή σε κάθε χώρα.
  • Οι υπηρεσίες υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις της DHL ή / και όπως ορίζονται στη φορτωτική της χώρας προέλευσης
Επιστροφή στην αρχή