Προσαυξήσεις

Η DHL Express δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες την καλύτερη υπηρεσία παράδοσης, γι 'αυτό συνεχίζουμε να προσφέρουμε κάλυψη σε περισσότερα μέρη του κόσμου από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
Προσαύξηση
Περιγραφή
Πώς χρεώνουμε
Αξία
Επικίνδυνα αγαθά
Πλήρη επικίνδυνα εμπορεύματα
Αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Πλήρη επικίνδυνα εμπορεύματα

Ισχύει επιπλέον χρέωση ανά αποστολή όταν η μεταφορά αποστολών συνεπάγεται χειρισμό ουσιών και εμπορευμάτων που ταξινομούνται ως πλήρως ρυθμιζόμενα σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα επικίνδυνα εμπορεύματα της IATA.

 

Απαιτείται συμβατική συμφωνία.

Ανά αποστολή
80.00 EUR
Εξαιρούμενες ποσότητες
Αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων σε εξαιρούμενες ποσότητες
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Εξαιρούμενες ποσότητες

Αυτή η σταθερή επιβάρυνση εφαρμόζεται ανά αποστολή όταν ο χειρισμός και η μεταφορά αποστολών περιλαμβάνει ουσίες και εμπορεύματα που βρίσκονται σε εξαιρούμενες ποσότητες σύμφωνα με τους κανονισμούς επικίνδυνων εμπορευμάτων της IATA.

 

Απαιτείται συμβατική συμφωνία.

Ανά αποστολή
5.00 EUR
Ξηρός πάγος UN1845
Όταν το απλώς κρύο δεν είναι επαρκεί
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Ξηρός πάγος UN1845

Θα χρεωθεί υπηρεσία για τον χειρισμό και τη μεταφορά του Ξηρού Πάγου (UN1845), το οποίο χρησιμοποιείται ως ψυκτικό για μη επικίνδυνα εμπορεύματα.

 

Απαιτείται συμβατική συμφωνία.

Ανά αποστολή
10.00 EUR
Μπαταρίες λιθίου (Χαλαρές) - Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II
Αποστολή χαλαρών μπαταριών λιθίου.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μπαταρίες λιθίου (Χαλαρές) - Lithium Ion PI 965, Section II, Lithium Metal PI 968, Section II

Λιθίου Ιόντων 965, Section II

Θα υπολογιστεί μια χρέωση υπηρεσίας σε κάθε αποστολή που περιέχει χαλαρές μπαταρίες ιόντων λιθίου (PI 965, Section II). Αυτές οι αποστολές πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατάλληλες οδηγίες συσκευασίας της IATA και γίνονται δεκτές μόνο από εγκεκριμένους αποστολείς.

 

Λιθίου Μετάλλων 968, Section II

Η DHL Express δεν δέχεται αποστολή που περιέχει χαλαρές μπαταρίες μετάλλου λιθίου (PI 968, Section II) ή εξοπλισμό που είναι γνωστό ή υπάρχει υπόνοια ότι περιέχει ελαττωματικές ή κατεστραμμένες μπαταρίες.

Ανά αποστολή
80.00 EUR
Μπαταρίες λιθίου (με εξοπλισμό) - Λιθίου Ιόντων PI 966, Section II, Λιθίου Μετάλλων PI969, Section II
Αποστολή μπαταριών λιθίου σε εξοπλισμό
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μπαταρίες λιθίου (με εξοπλισμό) - Λιθίου Ιόντων PI 966, Section II, Λιθίου Μετάλλων PI969, Section II

Λιθίου Ιόντων PI 966, Section II

Θα υπολογιστεί μια χρέωση συντήρησης για κάθε αποστολή που περιέχει μπαταρίες ιόντων λιθίου με εξοπλισμό. Τέτοιες αποστολές πρέπει να συμμορφώνονται με την κατάλληλη Οδηγία Συσκευασίας IATA 966, Ενότητα II και να γίνονται δεκτές μόνο από εγκεκριμένους αποστολείς.

 

Λιθίου Μετάλλων PI969, Section II

Θα υπολογιστεί μια χρέωση συντήρησης σε κάθε αποστολή που περιέχει μπαταρίες μετάλλου λιθίου με εξοπλισμό. Αυτές οι αποστολές πρέπει να συμμορφώνονται με την κατάλληλη οδηγία συσκευασίας IATA 969, Ενότητα II και να γίνονται δεκτές μόνο από εγκεκριμένους αποστολείς.

Ανά αποστολή
5.00 EUR
Μπαταρίες λιθίου (σε εξοπλισμό) - Λιθίου Ιόντων PI 967, Section II, Λιθίου Μετάλλων PI970, Section II
Αποστολή μπαταριών λιθίου σε εξοπλισμό
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μπαταρίες λιθίου (σε εξοπλισμό) - Λιθίου Ιόντων PI 967, Section II, Λιθίου Μετάλλων PI970, Section II

Λιθίου Ιόντων PI 967, Section II

Αποστολές που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου σε εξοπλισμό γίνονται δεκτές μόνο σύμφωνα με την κατάλληλη οδηγία συσκευασίας IATA 967, ενότητα II.

 

Λιθίου Μετάλλων PI970, Section II

Αποστολές που περιέχουν μπαταρίες μετάλλου λιθίου σε εξοπλισμό γίνονται δεκτές μόνο σύμφωνα με την κατάλληλη οδηγία συσκευασίας IATA 970, Ενότητα II.

 

Η DHL διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αποστολές που είναι γνωστό ή υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχουν ελαττωματικές ή κατεστραμμένες μπαταρίες.

Ανά αποστολή
Χωρίς χρέωση
Βιολογικές ουσίες
Αποστολή μπαταριών λιθίου σε εξοπλισμό
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Βιολογικές ουσίες

Αποστολές που περιέχουν Βιολογικές Ουσίες Κατηγορίας Β (UN3373) ή γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με το UN3245 γίνονται δεκτές μόνο σε συνδυασμό με την υπηρεσία DHL MEDICAL EXPRESS.

 

Απαιτείται συμβατική συμφωνία.

Ανά αποστολή
Χωρίς χρέωση
Υπηρεσίες απομακρυσμένης περιοχής
Παράδοση σε Απομακρυσμένη περιοχή
Αποστολή σε απομακρυσμένη περιοχή
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Παράδοση σε Απομακρυσμένη περιοχή
Αυτή η επιπλέον χρέωση ισχύει όταν μια αποστολή παραδίδεται σε μια τοποθεσία που είναι απομακρυσμένη ή δύσκολο να εξυπηρετηθεί.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά αποστολή
0.45 EUR ανά κιλό με ελάχιστη χρέωση ανά αποστολή 20.00 EUR
Παραλαβές από απομακρυσμένη περιοχή
Εισαγωγή αποστολών από απομακρυσμένες τοποθεσίες παραλαβής
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Παραλαβές από απομακρυσμένη περιοχή
Αυτή η επιπλέον χρέωση ισχύει όταν μια αποστολή εισαγωγής συλλέγεται από μια τοποθεσία που είναι απομακρυσμένη ή δύσκολο να εξυπηρετηθεί.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά αποστολή
0.45 EUR ανά κιλό με ελάχιστη χρέωση ανά αποστολή 20.00 EUR
Υπηρεσίες Ασφαλείας
Αυξημένος κίνδυνος
Χώρες όπου η DHL λειτουργεί με αυξημένο κίνδυνο.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Αυξημένος κίνδυνος
Ισχύει επιπλέον χρέωση κατά την αποστολή σε χώρα προορισμού, η DHL λειτουργεί με αυξημένο κίνδυνο λόγω συνεχούς πολέμου, εμφύλιων αναταραχών ή συνεχών απειλών από την τρομοκρατία.
 
Χώρες που επηρεάζονται: Afghanistan, Iraq, Libya, Somalia, Mali, Niger, Sudan, Syria και Yemen
Ανά αποστολή
20.00 EUR
Περιορισμένος προορισμός
Αποστολή σύμφωνα με τους εμπορικούς περιορισμούς
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Περιορισμένος προορισμός
Ισχύει επιπλέον χρέωση κατά την αποστολή εμπορευμάτων σε χώρα προορισμού που υπόκειται σε ειδικούς εμπορικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
 
Χώρες που επηρεάζονται: Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Iran, Iraq, North Korea, Libya, Somalia, Syria και Yemen
Ανά αποστολή
30.00 EUR
Επικύρωση Εξαγωγέα
Περιπτώσεις που ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετη εξουσιοδότηση της αποστολής σας
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Επικύρωση Εξαγωγέα
Εφαρμόζεται κατά την αποστολή σε μια χώρα προορισμού που υπόκειται σε απαιτήσεις επικύρωσης των εξαγωγέων λόγω εμπορικών περιορισμών που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC).
 
Χώρες που επηρεάζονται: Afghanistan, Belarus, Myanmar, Zimbabwe και Lebanon
Ανά αποστολή
30.00 EUR
Διόρθωση δεδομένων
Διόρθωση διεύθυνσης
Προτεραιότητά μας είναι να παραδώσουμε την αποστολή σας στα σωστά χέρια.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Διόρθωση διεύθυνσης
Αυτή η σταθερή επιβάρυνση εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε αποστολή που έχει λανθασμένη διεύθυνση παράδοσης κατά τη στιγμή της παραλαβής και η παράδοση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και μετά από προσπάθεια στον προορισμό, για τον προσδιορισμό της σωστής διεύθυνσης. Η DHL αναζητά και καθορίζει τη σωστή διεύθυνση για την ολοκλήρωση της παράδοσης.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά αποστολή
10.00 EUR
Εισαγωγή δεδομένων
Το πλεονέκτημα της κεντρικής διαχείρισης δεδομένων είναι η έγκαιρη παράδοση.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Εισαγωγή δεδομένων
Αυτή η σταθερή προσαύξηση ισχύει για κάθε αποστολή που αποστέλλεται με χειρόγραφα φορτωτικά έγγραφα που δεν προετοιμάστηκαν από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές μας εφαρμογές. Η ηλεκτρονική εισαγωγή δεδομένων της αποστολής δεν συνεπάγεται επιπλέον χρεώσεις.
Ανά αποστολή
5.00 EUR
Non-Standard Shipments
Υπερβολικό βάρος
Τεμάχια αποστολής άνω των 70 κιλών
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπερβολικό βάρος
Ισχύει σταθερή επιπλέον χρέωση σε κάθε κομμάτι, συμπεριλαμβανομένης μιας παλέτας που υπερβαίνει το πραγματικό ή ογκομετρικό βάρος των 70 κιλών.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά τεμάχιο

εξωτερικού - 85.00 EUR

 

εσωτερικού - 45.00 EUR

Υπερμεγέθες τεμάχιο
Μεγάλα κομμάτια άνω των 120 εκατοστών
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπερμεγέθες τεμάχιο

Αυτή η σταθερή επιβάρυνση ισχύει για κάθε κομμάτι, συμπεριλαμβανομένης μιας παλέτας, με μία μόνο διάσταση άνω των 120 εκατοστών.

Δεν ισχύει για κομμάτια που υπόκεινται ήδη σε επιπλέον χρέωση.

 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά τεμάχιο

εξωτερικού - 80.00 EUR

 

εσωτερικού - 40.00 EUR

Μη στοιβάξιμη παλέτα
Αποστολή μη-στοιβάσιμων παλετών
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μη στοιβάξιμη παλέτα
Αυτή η σταθερή προσαύξηση εφαρμόζεται σε κάθε παλέτα εντός μιας αποστολής που δεν μπορεί να στοιβαχτεί, είτε κατόπιν αιτήματος του αποστολέα, είτε λόγω του σχήματος, του περιεχομένου ή της συσκευασίας του.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά τεμάχιο

εξωτερικού - 175.00 EUR

 

εσωτερικού - 85.00 EUR

Other Surcharges
Επείγουσα κατάσταση
Συνέχιση της υπηρεσίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Επείγουσα κατάσταση
Αυτή η επιπλέον χρέωση ισχύει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η DHL καλείται να ανακτήσει δαπάνες που συνδέονται με προσωρινές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πέρα από τον έλεγχο της DHL, οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την έναρξη μιας συμφωνίας.
Επιπλέον Χρέωση Brexit
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο

Επιπλέον προσωρινή χρέωση για αποστολές μη εγγράφων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να καλυφθούν τα πρόσθετα κόστη των τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων στους σταθμούς προορισμού και προέλευσης των εν λόγω αποστολών, καθώς και των λοιπών επιχειρησιακών αλλαγών που προκύπτουν από το Brexit. Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2021 και εφαρμόζεται χρέωση Επιναύλου Καυσίμων.

 

Το ύψος της χρέωσης μπορεί να αλλάξει αν οι συνθήκες διαφοροποιηθούν σημαντικά.

Ανά αποστολή
0.25 EUR ανά κιλό με ελάχιστη χρέωση ανά αποστολή 5.00 EUR
Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τιμές των καυσίμων έχουν δημιουργήσει αυξημένα κόστη στον κλάδο των ταχυμεταφορών, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή μίας επιπλέον χρέωσης για τα καύσιμα γνωστή ως Επίναυλος Καυσίμων, η οποία αναπροσαρμόζεται μηνιαία και αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις πραγματικές τιμές των καυσίμων.
Υπηρεσίες Εσωτερικού και Διεθνείς Υπηρεσίες Προκαθορισμένης Ώρας Παράδοσης (Time Definite)
Μήνας
Προσαυξήσεις
Νοέμβριος 2021
19.75%
Οκτώβριος 2021
18.25%
Σεπτέμβριος 2021
18.75%
More About Fuel Surcharge
Δείξε λιγότερο
To ύψος του επίναυλου καυσίμων International Time Definite and Day Definite services υπολογίζεται με βάση τη μέση μηνιαία τιμή των καυσίμων για αεροπορική χρήση (kerosene/jet fuel) σύμφωνα με το δείκτη US Gulf Coast (USGC) όπως δημοσιεύεται από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.
Υπάρχει μία υστέρηση δύο μηνών στην μέση τιμή των καυσίμων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ύψους του Επίναυλου Καυσίμων. Για παράδειγμα, η μέση μηνιαία τιμή των καυσίμων τον Ιανουάριο χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ύψους του Επίναυλου Καυσίμων για το Μάρτιο. Αυτή η υστέρηση οφείλεται στις ημερομηνίες δημοσίευσης των μέσων τιμών των καυσίμων.
Ο επίναυλος καυσίμων εφαρμόζεται επί της βασικής χρέωσης των μεταφορικών για όλες τις υπηρεσίες και επί των ακόλουθων επιπρόσθετων χρεώσεων (όπου αυτές εφαρμόζονται):
 • Παράδοση Σαββάτου
 • Παραλαβή Σαββάτου
 • Αυξημένος κίνδυνος
 • Κατάσταση έκτακτης ανάγκης
 • Παράδοση σε Απομακρυσμένη περιοχή
 • Παραλαβές από απομακρυσμένη περιοχή
 • Εξειδικευμένη παραλαβή
 • Συγκεκριμένη παράδοση
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Υπερβολικό βάρος
 • Υπερμεγέθες τεμάχιο
 • Μη στοιβάξιμη παλέτα
 • Χρέωση Brexit
Η DHL Express διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον πίνακα υπολογισμού του Επίναυλου Καυσίμων με ή χωρίς προειδοποίηση. Ο καθορισμός του ύψους και της διάρκειας εφαρμογής της χρέωσης παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της DHL.
Τρέχων Δείκτης Επίναυλου Καυσίμου (USD per gallon)
Δείξε λιγότερο
Τουλάχιστον
Αλλά λιγότερο από
Προσαύξηση
$1.12
$1.15
12.50%
$1.15
$1.18
12.75%
$1.18
$1.21
13.00%
$1.21
$1.24
13.25%
$1.24
$1.27
13.50%
$1.27
$1.30
13.75%
$1.30
$1.33
14.00%
$1.33
$1.36
14.25%
$1.36
$1.39
14.50%
$1.39
$1.42
14.75%
$1.42
$1.45
15.00%
$1.45
$1.48
15.25%
$1.48
$1.51
15.50%
$1.51
$1.54
15.75%
$1.54
$1.57
16.00%
$1.57
$1.60
16.25%
$1.60
$1.63
16.50%
$1.63
$1.66
16.75%
$1.66
$1.69
17.00%
$1.69
$1.72
17.25%
$1.72
$1.75
17.50%
$1.75
$1.78
17.75%
$1.78
$1.81
18.00%
$1.81
$1.84
18.25%
$1.84
$1.87
18.50%
$1.87
$1.90
18.75%
$1.90
$1.93
19.00%
$1.93
$1.96
19.25%
$1.96
$1.99
19.50%
$1.99
$2.02
19.75%
$2.02
$2.05
20.00%
$2.05
$2.08
20.25%
$2.08
$2.11
20.50%
Επιστροφή στην κορυφή