Προσαυξήσεις

Η DHL Express δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες την καλύτερη υπηρεσία παράδοσης, γι 'αυτό συνεχίζουμε να προσφέρουμε κάλυψη σε περισσότερα μέρη του κόσμου από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
Προσαύξηση
Περιγραφή
Πώς χρεώνουμε
Αξία
Επικίνδυνα αγαθά
Πλήρη επικίνδυνα εμπορεύματα
Αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Πλήρη επικίνδυνα εμπορεύματα
Ισχύει επιπλέον χρέωση ανά αποστολή όταν η μεταφορά αποστολών συνεπάγεται χειρισμό ουσιών και εμπορευμάτων που ταξινομούνται ως πλήρως ρυθμιζόμενα σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα επικίνδυνα εμπορεύματα της IATA.

Απαιτείται συμβατική συμφωνία.
Ανά αποστολή
100.00 EUR
Εξαιρούμενες ποσότητες
Αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων σε εξαιρούμενες ποσότητες
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Εξαιρούμενες ποσότητες
Αυτή η σταθερή προσαύξηση εφαρμόζεται όταν ο χειρισμός και η μεταφορά αποστολών περιλαμβάνει ουσίες και εμπορεύματα που βρίσκονται σε Εξαιρούμενες Ποσότητες σύμφωνα με τους Κανονισμούς της IATA για τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα.

Απαιτείται συμβατική συμφωνία.
Ανά αποστολή
10.00 EUR
Ξηρός πάγος UN1845
Όταν το απλώς κρύο δεν είναι επαρκεί
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Ξηρός πάγος UN1845
Εφαρμόζεται πρόσθετη χρέωση όταν η μεταφορά των αποστολών περιλαμβάνει το χειρισμό Dry Ice UN1845 (Ξηρός πάγος) ως παράγοντα κατάψυξης για μη επικίνδυνα εμπορεύματα, όπως διαγνωστικά δείγματα.

Απαιτείται συμβατική συμφωνία.
Ανά αποστολή
EUR 12.00
Καταναλωτικά αγαθά
Δέματα που περιέχουν αρώματα και συνταγογραφούμενα φάρμακα που προορίζονται για λιανική πώληση.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Καταναλωτικά αγαθά
Ισχύει επιπλέον χρέωση για αποστολές που περιέχουν καταναλωτικά αγαθά, όπως αρώματα, aftershaves, αεροζόλ, βερνίκια νυχιών και συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως καλύπτονται από την ενότητα IATA ID8000 και που συσκευάζονται σε μορφή που προορίζεται για λιανική πώληση και αποστέλλεται σε ιδιώτες (B2C).

Απαιτείται συμβατική συμφωνία.
Ανά αποστολή
25.00 EUR
Μπαταρίες λιθίου (με εξοπλισμό) - Λιθίου Ιόντων PI 966, Section II, Λιθίου Μετάλλων PI969, Section II
Αποστολή μπαταριών λιθίου σε εξοπλισμό
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μπαταρίες λιθίου (με εξοπλισμό) - Λιθίου Ιόντων PI 966, Section II, Λιθίου Μετάλλων PI969, Section II

Μπαταρίες Λιθίου-Ιόντων (Lithium Ion PI966, Section II)

Η χρέωση υπηρεσιών θα υπολογιστεί για μπαταρίες ιόντων λιθίου με εξοπλισμό. Η συσκευασία πρέπει να συμμορφώνεται με την αντίστοιχη οδηγία IATA Packing Instruction 966, Section II και γίνεται αποδεκτή μόνο από εγκεκριμένους αποστολείς.

Μπαταρίες Λιθίου-Ιόντων (Lithium Metal PI969, Section II)

Η χρέωση υπηρεσιών θα υπολογιστεί για μπαταρίες ιόντων λιθίου με εξοπλισμό. Η συσκευασία πρέπει να συμμορφώνεται με την αντίστοιχη IATA Packing Instruction 966, Section II και γίνεται αποδεκτή μόνο από εγκεκριμένους αποστολείς.

Ανά αποστολή
5.00 EUR
Μπαταρίες λιθίου (σε εξοπλισμό) - Λιθίου Ιόντων PI 967, Section II, Λιθίου Μετάλλων PI970, Section II
Αποστολή μπαταριών λιθίου σε εξοπλισμό
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μπαταρίες λιθίου (σε εξοπλισμό) - Λιθίου Ιόντων PI 967, Section II, Λιθίου Μετάλλων PI970, Section II

Λιθίου Ιόντων PI 967, Section II

Αποστολές που περιέχουν μπαταρίες ιόντων λιθίου σε εξοπλισμό γίνονται δεκτές μόνο σύμφωνα με την κατάλληλη οδηγία συσκευασίας IATA 967, ενότητα II.

Λιθίου Μετάλλων PI970, Section II

Αποστολές που περιέχουν μπαταρίες μετάλλου λιθίου σε εξοπλισμό γίνονται δεκτές μόνο σύμφωνα με την κατάλληλη οδηγία συσκευασίας IATA 970, Ενότητα II.

Η DHL διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αποστολές που είναι γνωστό ή υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχουν ελαττωματικές ή κατεστραμμένες μπαταρίες.

Ανά αποστολή
Χωρίς χρέωση
Βιολογικές ουσίες
Αποστολή βιολογικών ουσιών
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μπαταρίες λιθίου (σε εξοπλισμό) - Λιθίου Ιόντων PI 967, Section II, Λιθίου Μετάλλων PI970, Section II
Αποστολές που περιέχουν Βιολογικές Ουσίες Κατηγορίας Β (UN3373) ή γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με το UN3245 γίνονται δεκτές μόνο σε συνδυασμό με την υπηρεσία DHL MEDICAL EXPRESS.
 
Απαιτείται συμβατική συμφωνία.
Ανά αποστολή
Χωρίς χρέωση
Υπηρεσίες απομακρυσμένης περιοχής
Παράδοση σε Απομακρυσμένη περιοχή
Αποστολή σε απομακρυσμένη περιοχή
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Παράδοση σε Απομακρυσμένη περιοχή
Αυτή η επιπλέον χρέωση ισχύει όταν μια αποστολή παραδίδεται σε μια τοποθεσία που είναι απομακρυσμένη ή δύσκολο να εξυπηρετηθεί.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά αποστολή
21.00 EUR ή 0.50 EUR το κιλό αν είναι υψηλότερο
Παραλαβές από απομακρυσμένη περιοχή
Εισαγωγή αποστολών από απομακρυσμένες τοποθεσίες παραλαβής
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Παραλαβές από απομακρυσμένη περιοχή
Αυτή η επιπλέον χρέωση ισχύει όταν μια αποστολή εισαγωγής συλλέγεται από μια τοποθεσία που είναι απομακρυσμένη ή δύσκολο να εξυπηρετηθεί.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά αποστολή
21.00 EUR ή 0.50 EUR το κιλό αν είναι υψηλότερο
Υπηρεσίες Ασφαλείας
Αυξημένος κίνδυνος
Χώρες όπου η DHL λειτουργεί με αυξημένο κίνδυνο.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Αυξημένος κίνδυνος
Ισχύει επιπλέον χρέωση κατά την αποστολή σε χώρα προορισμού, η DHL λειτουργεί με αυξημένο κίνδυνο λόγω συνεχούς πολέμου, εμφύλιων αναταραχών ή συνεχών απειλών από την τρομοκρατία.
 
Χώρες που επηρεάζονται (υπόκεινται σε αλλαγές): Afghanistan, Burkina Faso, Iraq, Israel, Libya, Mali, Sudan, Somalia, Syria, Ukraine, Venezuela και Yemen.
Ανά αποστολή
30.00 EUR
Περιορισμένος προορισμός
Αποστολή σύμφωνα με τους εμπορικούς περιορισμούς
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Περιορισμένος προορισμός
Ισχύει επιπλέον χρέωση κατά την αποστολή ή την εισαγωγή από χώρα προορισμού που υπόκειται σε συγκεκριμένους εμπορικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ή από την εθνική νομοθεσία όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ (OFAC).
 
Χώρες που επηρεάζονται (υπόκεινται σε αλλαγές): Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Iran, Iraq, Βόρεια Κορέα, Libya, Somalia, Syria και Yemen
 
Χώρες που υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία (υπόκεινται σε αλλαγές): Afghanistan, Belarus, Lebanon, Μυανμάρ, Russia, Zimbabwe
Ανά αποστολή
30.00 EUR
Διόρθωση δεδομένων
Διόρθωση διεύθυνσης
Προτεραιότητά μας είναι να παραδώσουμε την αποστολή σας στα σωστά χέρια.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Διόρθωση διεύθυνσης
Αυτή η σταθερή επιβάρυνση εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε αποστολή που έχει λανθασμένη διεύθυνση παράδοσης κατά τη στιγμή της παραλαβής και η παράδοση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και μετά από προσπάθεια στον προορισμό, για τον προσδιορισμό της σωστής διεύθυνσης. Η DHL αναζητά και καθορίζει τη σωστή διεύθυνση για την ολοκλήρωση της παράδοσης.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά αποστολή
11.00 EUR
Χρέωση Χειρόγραφων Φορτωτικών
Το πλεονέκτημα της κεντρικής διαχείρισης δεδομένων είναι η έγκαιρη παράδοση.
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Χρέωση Χειρόγραφων Φορτωτικών
Αυτή η σταθερή προσαύξηση ισχύει για κάθε αποστολή που αποστέλλεται με χειρόγραφα φορτωτικά έγγραφα που δεν προετοιμάστηκαν από τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές μας εφαρμογές. Η ηλεκτρονική εισαγωγή δεδομένων της αποστολής δεν συνεπάγεται επιπλέον χρεώσεις.
Ανά αποστολή
10.00 EUR
Επιπλέον Διαχείριση
Υπερβολικό βάρος
Τεμάχια αποστολής άνω των 70 κιλών
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπερβολικό βάρος
Ισχύει σταθερή επιπλέον χρέωση σε κάθε κομμάτι, συμπεριλαμβανομένης μιας παλέτας που υπερβαίνει το πραγματικό ή ογκομετρικό βάρος των 70 κιλών.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά τεμάχιο
95.00 EUR
Υπερμεγέθες τεμάχιο
Μεγάλα κομμάτια άνω των 120 εκατοστών
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Υπερμεγέθες τεμάχιο

Αυτή η σταθερή επιβάρυνση ισχύει για κάθε κομμάτι, συμπεριλαμβανομένης μιας παλέτας, με μία μόνο διάσταση άνω των 120 εκατοστών.

Δεν ισχύει για κομμάτια που υπόκεινται ήδη σε επιπλέον χρέωση.

 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά τεμάχιο
50.00 EUR
Μη στοιβάξιμη παλέτα
Αποστολή μη-στοιβάσιμων παλετών
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Μη στοιβάξιμη παλέτα
Επιπλέον χρέωση για κάθε παλέτα μη στοιβάσιμη λόγω της συσκευασίας, του περιεχομένου ή του σχήματός της ή για παλέτες οι οποίες φέρουν σχετικές οδηγίες διαχείρισης. Δεν ισχύει για παλέτες κάτω των 30 kg.
 
Ισχύει για αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού.
Ανά παλέτα
275.00 EUR
Προσωρινές Χρεώσεις
Χρέωση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης
Συνέχιση της υπηρεσίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Χρέωση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης
Μια προσωρινή επιβάρυνση, η οποία μας επιτρέπει να καλύψουμε τις αυξήσεις του λειτουργικού κόστους λόγω μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης εκτός ελέγχου της DHL. Η αλλαγή στη δυναμική της αγοράς και στη διαθεσιμότητα αεροπορικής χωρητικότητας αντικατοπτρίζεται μέσω τακτικών προσαρμογών τιμών.
Προσαύξηση ζήτησης
Μία ή περισσότερες προσαυξήσεις θα ισχύουν για αποστολές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υψηλής ζήτησης
Δείτε περισσότερα
Δείξε λιγότερο
Προσαύξηση ζήτησης
Μια περίοδος υψηλής ζήτησης πρέπει να καθορίζεται από την DHL κατά την κρίση της, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει μια περίοδο υψηλής ζήτησης για υπηρεσίες αποστολής ή μια περίοδο με υψηλό λειτουργικό κόστος. Οι προσαυξήσεις ισχύουν σωρευτικά εάν μια αποστολή ή/και μεμονωμένα τεμάχια πληρούν περισσότερα από ένα από τα καθορισμένα κριτήρια.
Προς Καθορισμό
Προς Καθορισμό
Περισσότερα για τις Προσαυξήσεις
Περισσότερα για τις Προσαυξήσεις
 • Ισχύουν επιπλέον προσαυξήσεις εκτός από τις τιμές και άλλες ισχύουσες χρεώσεις.
Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τιμές των καυσίμων έχουν δημιουργήσει αυξημένα κόστη στον κλάδο των ταχυμεταφορών, με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή μίας επιπλέον χρέωσης για τα καύσιμα γνωστή ως Επίναυλος Καυσίμων, η οποία αναπροσαρμόζεται μηνιαία και αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με τις πραγματικές τιμές των καυσίμων.
Υπηρεσίες Εσωτερικού και Διεθνείς Υπηρεσίες Προκαθορισμένης Ώρας Παράδοσης (Time Definite)
Μήνας
Προσαυξήσεις
Απρίλιος 2024
29.25%
Μάρτιος 2024
30.00%
Φεβρουάριος 2024
28.25%
More About Fuel Surcharge
Δείξε λιγότερο
Η επιβάρυνση καυσίμου για τις διεθνείς υπηρεσίες Προκαθορισμένου Χρόνου (Time Definite) θα βασίζεται στις μέσες ημερήσιες τιμές για Ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ (USGC) καύσιμο αεριωθούμενου τύπου κηροζίνης, όπως αναφέρεται από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ μεταξύ της κυκλοφορίας της 3ης εβδομάδας του προηγούμενου μήνα έως της κυκλοφορίας της 3ης εβδομάδας του παρόντος μήνα.
Για παράδειγμα, η ημερήσια μέση τιμή των καυσίμων από τις 18 Απριλίου έως τις 15 Μαΐου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ισχύουσας προσαύξησης τον Ιούνιο.
Η επιβάρυνση καυσίμου για τις υπηρεσίες παράδοσης Εσωτερικού και Day Definite (Προκαθορισμένης Ημέρας) θα βασίζεται στο καταλληλότερο εθνικό μέτρο για τις τιμές του καυσίμου ντίζελ. Η προσαύξηση συνδέεται με την τιμή καταναλωτή σε τοπικό νόμισμα του καυσίμου ντίζελ, συμπεριλαμβανομένων των δασμών και των φόρων και δημοσιεύεται εδώ. Στην Ευρώπη αυτό μετριέται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δημοσιεύεται στο Δελτίο Πετρελαίου.
Ο επίναυλος καυσίμωνεφαρμόζεται επί της βασικής χρέωσης των μεταφορικών για όλες τις υπηρεσίες και επί των ακόλουθων επιπρόσθετων χρεώσεων (όπου αυτές εφαρμόζονται):
 • Παράδοση Σαββάτου
 • Παραλαβή Σαββάτου
 • Αυξημένος κίνδυνος
 • Προσαύξηση ζήτησης
 • Χρέωση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης
 • Παράδοση σε Απομακρυσμένη περιοχή
 • Παραλαβές από απομακρυσμένη περιοχή
 • Εξειδικευμένη παραλαβή
 • Εξειδικευμένη Παράδοση
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Υπερβολικό βάρος
 • Υπερμεγέθες τεμάχιο
 • Μη στοιβάξιμη παλέτα
Η DHL διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον πίνακα υπολογισμού του Επίναυλου Καυσίμων με ή χωρίς προειδοποίηση. Ο καθορισμός του ύψους και της διάρκειας εφαρμογής της χρέωσης παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της DHL.
DHL Τρέχων Δείκτης Επίναυλου Καυσίμου
Δείξε λιγότερο
Τουλάχιστον
Αλλά λιγότερο από
Προσαύξηση
$2.23
$2.26
26.25%
$2.26
$2.29
26.50%
$2.29
$2.32
26.75%
$2.32
$2.35
27.00%
$2.35
$2.38
27.25%
$2.38
$2.41
27.50%
$2.41
$2.44
27.75%
$2.44
$2.47
28.00%
$2.47
$2.50
28.25%
$2.50
$2.53
28.50%
$2.53
$2.56
28.75%
$2.56
$2.59
29.00%
$2.59
$2.62
29.25%
$2.62
$2.65
29.50%
$2.65
$2.68
29.75%
$2.68
$2.71
30.00%
$2.71
$2.74
30.25%
$2.74
$2.77
30.50%
$2.77
$2.80
30.75%
$2.80
$2.83
31.00%
$2.83
$2.86
31.25%
$2.86
$2.89
31.50%
$2.89
$2.92
31.75%
$2.92
$2.95
32.00%
$2.95
$2.98
32.25%
$2.98
$3.01
32.50%
$3.01
$3.04
32.75%
$3.04
$3.07
33.00%
$3.07
$3.10
33.25%
$3.10
$3.13
33.50%
$3.13
$3.16
33.75%
$3.16
$3.19
34.00%
$3.19
$3.22
34.25%
$3.22
$3.25
34.50%
$3.25
$3.28
34.75%
$3.28
$3.31
35.00%
$3.31
$3.34
35.25%
$3.34
$3.37
35.50%
$3.37
$3.40
35.75%
$3.40
$3.43
36.00%
$3.43
$3.46
36.25%
$3.46
$3.49
36.50%
$3.49
$3.52
36.75%
$3.52
$3.55
37.00%
$3.55
$3.58
37.25%
$3.58
$3.61
37.50%
$3.61
$3.64
37.75%
$3.64
$3.67
38.00%
$3.67
$3.70
38.25%
$3.70
$3.73
38.50%
$3.73
$3.76
38.75%
Επιστροφή στην αρχή