Celní proces

DHL Express a celní odbavení – spolupráce na splnění slíbeného

Celnice – dost jednoduché slůvko – ale jak je lze definovat ve vztahu k našemu podnikání? Zjistěte, jak DHL Express zapadá do širšího obrázku celních předpisů a celního odbavení zásilek, které posléze doručuje.
 • V první řadě je celnice úřadem či agenturou, která je na úrovni vládních orgánů. Její základní odpovědností není jen výběr cla, ale také jeho zajištění.
 • Správa cel je pro kontrolu toku zboží do země a ze země nepostradatelná. Proto proces celního odbavení začíná v zemi původu a končí v zemi určení.
 • DHL Express se postará o všechny dotazy celních orgánů vaším jménem. Jakmile je zboží procleno, zajistíme jeho přepravu před finálním doručením.
 • Na světě existuje jen omezený počet vyjímek kdy DHL Express účtuje poplatky navíc. Proto jsou poplatky DHL Express na standratní celní odbavení obvykle v ceně poplatku za přepravu ze stolu na stůl.
 • Zpracování několika miliónů odbavovaných položek není jednoduchým úkolem. DHL Express to pro své zákazníky dělá každý den, protože jejich jménem jedná jako zástupce v celním řízení.
 • Prostřednictvím lokálních služeb poskytovaným všem zákazníkům jsme dnes jedním z největších zástupců v celním řízení na světě. V takové roli potřebujeme zajistit, aby vaše celní dokumentace byla za každých okolností vhodná a přesná.
 • Jakmile důkladně zkontrolujeme údaje o zásilce, předáme je příslušnému celnímu úřadu. Celní úřad s námi spolupracuje na urychleném celním odbavení a předání zboží k rychlému a efektivnímu doručení.
 • DHL Express ověřuje u každé zásilky její celní dokumentaci a informace v ní. Zásilky nelze proclít, pokud není jejich celní dokumentace naprosto správně a úplně vyplněná.
 • Každému zboží odesílanému prostřednictvím DHL Express se říká komodity a jsou jim přiřazeny položky rámci celního sazbeníku. Toto zařazení se vztahuje na jakékoliv zboží, které se přepravuje, a kód definuje přesný popis zboží.
 • Položka celního sazebníku je nepostradatelnou informací pro celní úřad, kterému je zboží předáváno.
 • V závislosti na národní legislativě a předpisech je vývoz nebo dovoz určitého typu zboží omezený či zakázaný. Celní úřady tyto omezení důsledně kontrolují.
 • Dále má každá místní celnice pravomoc nastavit vlastní dovozní a vývozní poplatky v závislosti na typu zásilky, kterou zpracovává.
Zpět na začátek