Celní proces

DHL Express a celní úřad – Spolupracují při doručení.

Celnice – dost jednoduché slůvko – ale jak je lze definovat ve vztahu k našemu podnikání? Zjistěte, jak DHL Express zapadá do širšího obrázku celních předpisů a celního odbavení zásilek, které posléze doručuje.
 • Celní úřad je odpovědný za provádění široké škály regulačních kontrol zaměřených na ochranu příjmů, bezpečnosti, zdraví, prosperity občanů a podniků země, jakož i za hraniční kontroly.
 • Celní správa je statí orgán. Úlohou celní správy je výběr cla a daní. V případě DPH pouze pokud dovozce není plátcem daně.
 • Tato správa cel a daní je nezbytná pro kontrolu pohybu zboží do a ze země. Celní proces proto začíná v zemi odeslání a končí v zemi doručení.
 • Zpracovat několik milionů celních záznamů není snadný úkol – a to je něco, co DHL Express dělá každý den pro své zákazníky po celém světě.
 • Díky místním celním pobočkám nabízíme služby kdekoli. Jsme jedním z největších poskytovatelů celních služeb na světě. Proto si musíme být jisti, že Vaše informace a doklady k celnímu řízení jsou vždy odpovídající a přesné.
 • Jakmile vše projde kontrolou jsou všechny data elektronicky zaslány na příslušný celní úřad. Díky této spolupráci jsou zásilky rychle a efektivně doručeny.
 • DHL Express řeší většinu otázek od celních orgánů vaším jménem. Jakmile je vaše zboží procleno, zajistíme přesun před konečným doručením.
 • Poskytnutí úplných, přesných a vyhovujících informací na nákladním listu a celní faktuře (komerční/proforma) je nezbytné pro úspěšné celní odbavení. Zásilky nebudou procleny, pokud údaje a dokumenty nebudou přesné a úplné.
 • Jedním z klíčových prvků je zajistit úplný a přesný popis zboží. Odesílatelé musí poskytnout úplné informace s dostatečnými podrobnostmi o přesné povaze zboží v jednoduchém jazyce, jako například: Dámské tričko vyrobené z bavlny. Obecné popisy jako „vzorky“ nebo „náhradní díly“ nejsou povoleny.
 • Zboží zasílané mezinárodně je pro účely proclení klasifikováno podle kódů komodit (známých jako kódy harmonizovaného systému). Tento kód je předem definován Světovou celní organizací a celními předpisy.
 • Položka celního sazebníku je nezbytnou informací při předkládáním zboží celnímu orgánům, protože určuje podmínky pro uvolnění zboží a také výši cla a daně.
 • V závislosti na místní legislativě a předpisech může být dovoz nebo vývoz určitého zboží omezen nebo zakázán. Vymáhání těchto pravidel je čistě v kompetenci celního úřadu.
 • Kromě toho má každý místní celní orgán legislativní pravomoc stanovit své vlastní dovozní a vývozní fiskální poplatky v závislosti na typu přepravy, kterou zpracovává, dle příslušných regulačních rámců.
Zpět na začátek