Celní dodací podmínky

Naučit se porozumět jazyku pravidel a obchodních podmínek Incoterms®

„Incoterms“ je ochranná známka Mezinárodní obchodní komory. Pravidla a obchodní podmínky Incoterms® jsou uznávány a přijímány jako standard pro mezinárodní obchodování a jsou pravidelně aktualizovány podle změn obchodních podmínek.

Co potřebujete vědět

  • Pravidla Incoterms® slouží ke standardizaci procesu odesílání a přijímání zboží. Kromě toho určují rozdělení nákladů na mezinárodní obchodní transakce a stanovují dohodnuté odpovědnosti pro vývozce a dovozce.
  • Hlavním cílem pravidel Incoterms® je definovat kritéria pro rozdělení nákladů a přiřazení rizika mezi strany zapojené do mezinárodních transakcí.
  • Znalost pravidel Incoterms® vám zajistí nákup zboží od zahraničních výrobců v souladu s platnými předpisy, dokumentací a postupy.
Pravidla Incoterms® 2020 jsou rozdělena do dvou kategorií podle způsobu dopravy.
Pravidla Incoterms® 2020 jsou rozdělena do dvou kategorií podle způsobu dopravy.
  • Incoterms® Tabulka odpovědnosti poskytuje přehled povinností vývozce a dovozce v každé kategorii.
  • Používání obchodních podmínek Incoterms® není zákonným požadavkem, nicméně jejich používání se vždy doporučuje pro zjednodušení transakcí a snížení rizika nedorozumění s těmi, se kterými obchodujete.
  • Další informace o globálních pravidlech a obchodních podmínkách Incoterms® najdete na webových stránkách Mezinárodní obchodní komory, které obsahují časté dotazy a vysvětlení pravidel Incoterms®.

EXW
Ex Works

"Ze závodu" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu v objektu prodávájícího, anebo v jiném místě (např. závod, továrna, skladiště apod.). Prodávající není povinen nakládat zboží na přistavený přejímací dopravní prostředek ani není povinen odbavit zboží pro vývoz, pokud takové odbavení přichází v úvahu. EXW představuje minimální povinnost pro prodávajícího a k použití tohoto pravidla by mělo docházet jen po patřičném zvážení.

FCA
Free Carrier
"Vyplaceně dopravci" znamená, že prodávající dodává zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované kupujícím v objektu prodávajícího nebo v jiném jmenovaném místě. Stranám se doporučuje co nejpřesněji specifikovat bod ve jmenovaném místě dodání, neboť v tomto bodě přechází riziko z prodávajícího na kupujícího. Pravidlo FCA požaduje, pokud to přichází v úvahu, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz. Prodávající však nemá žádnou povinnost, pokud jde o celní odbavení zboží v dovozu anebo pokud jde o úhradu dovozního cla anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.
CPT
Carriage Paid To
"Přeprava placena do" znamená, že prodávající dodává zboží dopravci anebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud takovéto místo je dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat přepravu a hradit náklady spojené s přepravou zboží do jmenovaného místa určení. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí v rozdílných místech. CPT požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
"Přeprava a pojištění placeny do" znamená, že prodávající dodá zboží dopravci nebo jiné osobě jmenované prodávajícím ve sjednaném místě (pokud je takovéto místo dohodnuto mezi stranami) a prodávající je povinen sjednat přepravu a nést náklady spojené s dodáním zboží do jmenovaného místa určení. Prodávající je rovněž povinen sjednat pojištění kryjící riziko kupujícího za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Toto pravidlo má dva kritické body, neboť riziko a náklady přecházejí v rozdílných místech. CIP požaduje, aby prodávající celně odbavil zboží pro vývoz, pokud to přichází v úvahu, avšak prodávající není povinen celně odbavit zboží pro dovoz a hradit dovozní clo anebo provést jakékoliv celní formality v dovozu.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Prodávající dodává zboží a přenáší riziko na kupujícího, když je zboží po vyložení z příchozího dopravního prostředku předáno k dispozici kupujícímu na určeném nebo na dohodnutém místě, pokud je takové místo dohodnuto. Prodávající nese veškerá rizika spojená s přepravou a vykládkou zboží na uvedeném místě. V tomto pravidle Incoterms jsou tedy doručení a příjezd do cíle stejné. DPU je jediné pravidlo Incoterms, které vyžaduje, aby prodejce vyložil zboží na dohodnutém místě. Prodejce by proto měl zajistit, aby byl schopen organizovat vykládku na dohodnutém místě. Pokud strany zamýšlejí, aby prodejce nenesl riziko a náklady na vykládku, je třeba se vyhnout pravidlu DPU a místo toho použít pravidlo DAP.
DAP
Delivered at Place

"S dodáním v místě určení" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile je zboží dáno k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce v místě určení. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží do jmenovaného místa.

DAP pravidlo vyžaduje, aby prodávající proclil zboží ve vývozu, pokud to přichází v úvahu. Avšak prodávající nemá žádnou povinnost proclít zboží v dovozu a hradit jakékoliv poplatky a provést celní odbavení v dovozu.

DDP
Delivered Duty Paid
"S dodáním clo placeno" znamená, že prodávající splní dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu, celně odbavené pro dovoz na příchozím dopravním prostředku připravené k vykládce ve sjednaném místě určení. Prodávající nese veškeré náklady a riziko spojené s dodáním zboží do tohoto místa a má povinnost celně odbavit zboží nejen pro vývoz, ale i pro dovoz a uhradit clo jak pro vývoz, tak i dovoz včetně provedení příslušných celních odbavení. Pravidlo DDP představuje maximální povinnosti pro prodávajícího.
V této kategorii jsou čtyři termíny:
  • FAS (Free Alongside Ship)
  • FOB (Free on Board)
  • CFR (Cost and Freight)
  • CIF (Cost, Insurance, Freight)
Tyto podmínky jsou uvedeny pouze pro vaši informaci, protože nejsou nutné při odesílání zásilek s DHL Express.
Zásilka je v přepravě z místa odeslání do místa doručení
Cesta zásilky
Sledujte, jak vaše zásilka cestuje s DHL, a zjistěte, jak vám můžeme pomoci v průběhu každého kroku cesty.
Zpět na začátek