Dodací podmínky

Zjistěte více o pravidlech Incoterms® 2020

„Incoterms“ je ochranná známka Mezinárodní obchodní komory (ICC). Pravidla Incoterms® se často používají na celém světě v mezinárodních smlouvách, které ukazují odpovědnost mezi kupujícími a prodávajícími, pokud jde o náklady, rizika, odpovědnost za pojištění nákladu a dodržování předpisů.

Co potřebujete vědět

  • Pravidla Incoterms® slouží ke standardizaci procesu odesílání a přijímání zboží. Kromě toho určují rozdělení nákladů na mezinárodní obchodní transakce a stanovují dohodnuté odpovědnosti pro vývozce a dovozce.
  • Hlavním cílem pravidel Incoterms® je definovat kritéria pro rozdělení závazků, nákladů a přiřazení rizika mezi strany zapojené do mezinárodních transakcí.
  • Znalost pravidel Incoterms® vám zajistí nákup zboží od zahraničních výrobců v souladu s platnými předpisy, dokumentací a postupy.
Pravidla Incoterms® 2020 jsou rozdělena do dvou kategorií podle způsobu dopravy.
Pravidla Incoterms® 2020 jsou rozdělena do dvou kategorií podle způsobu dopravy.
  • Incoterms® Tabulka odpovědnosti poskytuje přehled povinností vývozce a dovozce v každé kategorii.
  • Používání obchodních podmínek Incoterms® není zákonným požadavkem, nicméně jejich používání se vždy doporučuje pro zjednodušení transakcí a snížení rizika nedorozumění s těmi, se kterými obchodujete.
  • Další informace o globálních pravidlech a obchodních podmínkách Incoterms® najdete na webových stránkách Mezinárodní obchodní komory, které obsahují časté dotazy a vysvětlení pravidel Incoterms®.

EXW
Ex Works

Znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu, když dá zboží k dispozici kupujícímu na určeném místě (například v továrně nebo skladu), přičemž tímto určeným místem může nebo nemusí být prostor prodávajícího. Pro uskutečnění dodávky prodávající nemusí naložit zboží na žádné sběrné vozidlo, ani nemusí zboží proclenit k vývozu, pokud se takové proclení použije.

FCA
Free Carrier
Znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu jedním nebo druhým ze dvou způsobů:
  • Za prvé, je-li dohodnutým místem provoz prodávajícího, zboží je dodáno, když je naloženo na dopravní prostředek dohodnuto kupujícím.
  • Za druhé, je-li uvedeným místem jiné místo, zboží je dodáno tehdy, když se po naložení na dopravní prostředek prodávajícího dostane na uvedené jiné místo a je připraven k vyložení z dopravního prostředku tohoto prodávajícího a je k dispozici dopravci nebo jiné osoby určené kupujícím.

Bez ohledu na to, které z těchto dvou míst je vybráno jako místo dodání, toto místo identifikuje místo přenosu rizika na kupujícího a čas, od kterého náklady jdou na účet kupujícího.

CPT
Carriage Paid To
Znamená, že prodávající předá zboží – a přenese riziko – na kupujícího jeho předáním dopravci, jehož prodávající uzavřel, nebo pořízením takto dodaného zboží. Prodávající tak může učinit, že přepravci předá zboží do fyzické držby způsobem a na místě, které jsou vhodné pro použitý dopravní prostředek. Po takto dodaném zboží kupujícímu prodávající nezaručuje, že zboží dorazí do místa určení v pořádku, v uvedeném množství nebo vůbec. Riziko totiž přechází z prodávajícího na kupujícího, když je zboží doručeno kupujícímu předáním dopravci; prodávající však musí uzavřít smlouvu o přepravě zboží od dodání do dohodnutého místa určení.
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Znamená, že prodávající předá zboží – a přenese riziko – na kupujícího jeho předáním dopravci, jehož prodávající uzavřel, nebo pořízením takto dodaného zboží. Prodávající tak může učinit, že přepravci předá zboží do fyzické držby způsobem a na místě, které jsou vhodné pro použitý dopravní prostředek. Po takto dodaném zboží kupujícímu prodávající nezaručuje, že zboží dorazí do místa určení v pořádku, v uvedeném množství nebo vůbec. Riziko totiž přechází z prodávajícího na kupujícího, když je zboží doručeno kupujícímu předáním dopravci; prodávající však musí uzavřít smlouvu o přepravě zboží od dodání do dohodnutého místa určení.
DPU
Delivered at Place Unloaded
Znamená, že prodávající dodá zboží – a přenese riziko – na kupujícího, když se zboží po vyložení z přijíždějícího dopravního prostředku dá k dispozici kupujícímu na dohodnutém místě určení nebo na dohodnutém místě v rámci tohoto místa. , je-li nějaký takový bod dohodnut. Prodávající nese všechna rizika spojená s přistavením a vyložením zboží na dohodnutém místě určení. V tomto pravidle Incoterms jsou tedy doručení a doručení na místo určení stejné. DPU je jediné pravidlo Incoterms, které vyžaduje, aby prodejce vyložil zboží v místě určení. Prodejce by se proto měl ujistit, že je schopen uspořádat vykládku na uvedeném místě. Pokud strany mají v úmyslu, aby prodávající nenesl riziko a náklady spojené s vykládkou, je třeba se vyhnout pravidlu DPU a místo toho použít DAP.
DAP
Delivered at Place
Znamená, že prodávající dodá zboží – a přenese riziko – na kupujícího, když je zboží dáno k dispozici kupujícímu na přijíždějícím dopravním prostředku připraven k vyložení na dohodnutém místě určení nebo na dohodnutém místě v rámci tohoto místa, je-li takový bod dohodnut. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží na dohodnuté místo určení nebo na dohodnuté místo v rámci tohoto místa. V tomto pravidle Incoterms jsou proto doručení a doručení na místo určení stejné.
DDP
Delivered Duty Paid
Znamená, že prodávající dodá zboží kupujícímu tehdy, když je zboží dané kupujícímu k dispozici, celně projednáno na dovoz, na přijíždějícím dopravním prostředku, připravené k vykládce, na dohodnutém místě určení nebo na dohodnutém místě v rámci toho. místě, je-li takový bod dohodnut. Prodávající nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží na dohodnuté místo určení nebo na dohodnuté místo v rámci tohoto místa. V tomto pravidle Incoterms jsou proto doručení a doručení na místo určení stejné.
FAS
Free Alongside Ship

Prodávající provedl dodávku, když je zboží umístěno vedle plavidla (např. na přístavišti nebo na člunu), které uvede kupující v určeném přístavu nakládky. Riziko ztráty nebo poškození zboží se přenáší, když se zboží nachází vedle lodi, a kupující od tohoto okamžiku přebírá odpovědnost za veškeré náklady

FOB
Free on Board
Prodávající dodává zboží na palubu plavidla jmenovaného kupujícím v určeném přístavu nakládky nebo obstarává zboží, které již bylo takto dodáno. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází v okamžiku, kdy je zboží na palubě plavidla, a kupující od tohoto okamžiku přebírá odpovědnost za veškeré náklady.
CFR
Cost and Freight
Prodávající dodává zboží na palubu plavidla. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází, když je zboží na palubě plavidla. Prodávající musí uzavřít smlouvu a uhradit náklady a přepravné nezbytné pro přepravu zboží do uvedeného přístavu určení.
CIF
Cost, Insurance, Freight
Totéž jako CFR, s tím, že prodávající musí rovněž zajistit kupujícímu minimální pojistné krytí proti riziku ztráty nebo poškození zboží během přepravy.
Zásilka je v přepravě z místa odeslání do místa doručení
Cesta zásilky
Sledujte, jak vaše zásilka cestuje s DHL, a zjistěte, jak vám můžeme pomoci v průběhu každého kroku cesty.
Zpět na začátek