Jaké dokumenty potřebuji?

Buďte připraveni před odesláním!

Spolu s přepravním štítkem mohou zásilky také potřebovat další dokumenty, jako je celní faktura nebo specifické průvodní dokumenty pro cílovou destinaci.
Přepravní štítek obsahuje všechny potřebné informace pro pohyb zásilky v DHL síti až do cílové destinace. Přepravní štítek se běžně označuje jako nákladový list.
Obvyklé informace uvedené na štítku:
  • Informace o odesílateli a příjemci, jako je telefonní číslo, poštovní adresa a e-mailová adresa
  • Úplný popis obsahu zásilky - popis a druh zboží a jeho jednotlivé množství
  • Podrobnosti o zásilce včetně počtu balíků v zásilce, celkové hmotnosti zásilky a rozměrů
  • Požadovaný tranzit a podpůrné služby, včetně ochrany zásilek
  • Platba za služby, poplatky v cílové destinaci a daně
  • Pokud zásilka podhléhá clu (bez dokumentace), hodnota zboží se řídí souvisejícími kódy
  • Pokud je požadováno číslo vývozní licence, DPH příjemce (číslo daně z přidané hodnoty) nebo EIN přepravce (identifikační číslo zaměstnavatele)
Některé zásilky mohou vyžadovat obecné sankce a záruku kontroly vývozu a dopis o odškodnění.
Zobrazit více O Sankce a omezení
Zobrazit více O Sankce a omezení

Politikou společnosti DHL je dodržování platných mezinárodních obchodních zákonů včetně příslušných omezení kontroly vývozu a sankcí. DHL nepřijímá platbu v amerických dolarech za zásilky (nebo jiné transakce) do nebo ze zemí podléhající sankcím nebo území Kuby, Krymu, Íránu, Sýrie a Kórejské lidově demokratické republiky (KLDR nebo Severní Korea).
Vytvořte štítek MyDHL+
Pomůžeme vám vytvořit přesné přepravní štítkyMyDHL+.
Zpět na začátek