Jaké dokumenty potřebuji?

Buďte připraveni před odesláním!

Spolu s přepravním štítkem mohou zásilky potřebovat i další dokumenty, jako například celní faktury nebo dokumenty specifické pro místo doručení, které budou doprovázet zásilku.
Přepravní štítek obsahuje všechny informace, které DHL potřebuje k tomu, aby se váš balíček mohl pohybovat v naší síti až do finálního místa doručení.
Obvyklé informace uvedené na štítku:
 • Adresa odesílatele, příjemce a kontaktní informace
 • Úplný popis obsahu zásilky - popis a druh zboží a jeho jednotlivé množství
 • Počet balíků/kusů v zásilce, celková hmotnost zásilky a rozměry.

Podrobnosti o celní faktuře (komerční/proforma) poskytuje odesílatel a používají se k deklarování příslušných informací celním orgánům pro účely odbavení. Podrobnosti pomáhají celním orgánům při vyměřování a určování příslušných cel a daní, pro hodnocení rizik a dalších příslušných postupů.

Podrobnosti celní faktury by měly obsahovat všechny klíčové informace a úplné podrobnosti o zboží pro efektivní a včasné celní odbavení. Některé klíčové datové prvky zahrnují (mimo jiné):

 • Adresa odesílatele/vývozce a příjemce/dovozce a kontaktní údaje
 • Identifikační číslo a/nebo daňové identifikační číslo odesílatele a/nebo příjemce
 • Rozpis uhrazených nákladů, jako je cena zboží, pojištění, doprava a balné
 • Kód měny v jaké proběhla platba
 • INCOTERM s místem určení
 • Důvod vývozu například, prodej, dárek, vrácení, vzorek
U každého druhu zboží v zásilce musí být následující údaje
U každého druhu zboží v zásilce musí být následující údaje
 • Přesný a srozumitelný popis zboží
 • Položka celního sazebníku

 • Země původu (kde bylo vyrobeno nebo zkompletováno)

 • Množství, Měrná jednotka

 • Hmotnost

 • Hodnota

Podle potřeby by měly být požadavky zdokumentovány
Podle potřeby by měly být požadavky zdokumentovány
 • Důkaz potvrzující původ zboží
 • Povolení, licence a certifikáty pro export/import
 • Další požadavky úřadů
Druhy faktur
Druhy faktur

Při celním řízení mohou být použity dva různé druhy faktury: Obchodní nebo Proforma. Jakou fakturu máte použít závisí na účelu dovozu zásilky a na předpisech konkrétní země.
Obchodní faktura
 • Obecně se používá pokud je za zboží placeno (kupující platí prodávajícímu za zboží)
Pro forma faktura
 • Obecně se používá, když se za zboží nic nehradí a není určené k dalšímu prodeji, jako osobní věci, dárek, návrat zboží.
 • Použití Proforma faktury podléhá předpisům příslušných zemí
Některé zásilky mohou vyžadovat prohlášení, že zboží, které obsahují nepodléhá sankcím a omezením při vývozu.
Zobrazit více O Sankce a omezení
Zobrazit více O Sankce a omezení

Politikou společnosti DHL je dodržování platných mezinárodních obchodních zákonů včetně příslušných omezení kontroly vývozu a sankcí. V souladu s opatřeními k dodržování obchodních předpisů společnost DHL nepřijímá mimo území Spojených států amerických platby v amerických dolarech za zásilky (nebo jiné transakce) týkající se států sankcionovaných ze strany USA. (i.e. Bělorusko, Krym, Kuba, Irán, Korejská lidově demokratická republika, Rusko a Sýrie).
Zpět na začátek