Vývozní kontrola a sankce

Organizace spojených národů (OSN), Evropská unie (EU) a mnohé státy uvalily sankce (označované také jako „sankce zemí“ nebo „embarga“), které omezují obchod s určitými zeměmi nebo územími. Sankce mohou zahrnovat zbrojní embarga a jiná ekonomická opatření, jako jsou omezení dovozu a vývozu.
  • Politikou společnosti DHL je dodržování platných mezinárodních obchodních zákonů včetně příslušných omezení kontroly vývozu a sankcí.
  • Nedodržení může vystavit DHL Express i její zákazníky přísným trestněprávním a občanskoprávním postihům a případně i poškození dobrého jména.
  • V souladu s opatřeními k dodržování obchodních předpisů společnost DHL nepřijímá mimo území Spojených států amerických platby v amerických dolarech za zásilky (nebo jiné transakce) týkající se států sankcionovaných ze strany USA. (i.e. Bělorusko, Krym, Kuba, Irán, Korejská lidově demokratická republika, Rusko a Sýrie).
DHL Express proto vyžaduje, aby všechny zásilky do vysoce rizikových sankcionovaných zemí byly:
  • Doplněny dopisem o odškodnění (Letter of Indemnity - LOI), který bude podepsaný odesílatelem.
  • Prověřeny před vývozem ze země odeslání.
  • Podléhá zvýšené kontrola, která může zahrnovat i fyzické otevření zásilky
Odpovědnost DHL.
DHL Express kontroluje všechny zásilky přepravovaných v rámci její sítě.
  • Kontrola se provádí s cílem zajistit, aby DHL Express dodržovala platné zákony a předpisy, nikoli na žádost zákazníků.
  • DHL Express nemůže jednat jako vývozce pro účely kontroly vývozu, ani klasifikovat zboží ani žádat o vývozní licence.
Zpět na začátek